Tauragės sukilimas

Tauragės sukilimas
Data 1927 m. rugsėjo 9 d.
Laikas
Vieta Tauragė
Pusės
Perversmo organizatoriai Augustino Voldemaro vyriausybė
Aukos
Perversmo organizatoriai:
  • Žuvę: bent 1[1]
  • Sužeista: ?
  • Sulaikyta: 350
  • Įkalinti: 22 (iš jų 8 sušaudyti)
Augustino Voldemaro vyriausybė:
  • Žuvę: ?
  • Sužeista: ?

Tauragės sukilimas – ginkluotas susirėmimas su Lietuvos naująja vyriausybe, atėjusia į valdžią po 1926 m. perversmo.

Sukilimą organizavo grupė buvusių socialdemokratų atstovų seime ir liaudininkai bei eserai. Tą dieną (1927 m. rugsėjo 9 d.) Tauragės apylinkėse susirinko apie 30 žmonių, kuriems vadovavo Povilas Mikulskis – Seimo narys, socialdemokratas. Buvo užpultas miestas: nuginkluoti policininkai ir šauliai, užimtas bankas, geležinkelio stotis, kitos svarbios įstaigos. Po pusdienio sukilėlių jau buvo apie 200, nes pirmieji sukilėliai skelbė, jog valdžia visur nuversta, juos remianti kariuomenė.

Vyriausybė sukilimą greitai pastebėjo – jau 17 valandą į miestą įžengė kariuomenės dalinys, o po to vienas po kito buvo teisiami sukilimo dalyviai, sušaudant, įkalinant iki gyvos galvos ir kitaip. Tauragėje prie Jūros yra pastatytas paminklinis akmuo šiam įvykiui atminti.

Sukilimas turėjo vykti ne tik Tauragėje, bet ir Raseiniuose, Kėdainiuose, Alytuje, tačiau dėl įvairių priežasčių sukilimai ten nekilo.

NuorodosKeisti