Tarybų Latvijos armija

Tarybų Latvijos armija
Veikimo laikas 1919 m. sausio 4 d. – 1919 m. birželio 7 d.
Valstybė Flag RSFSR 1918.svg RTFSR
Lojalumas RTFSR
Pavaldus DVRA
Paskirtis užimti Latviją ir įkurti joje Tarybų valdžią
Vadovybė
pirmas vadas Jukumas Vacietis
antras vadas Peteris Slavenas
Štabo viršininkas Parfenijus Maiguras

Tarybų Latvijos armija (rus. Армия Советской Латвии) – DVRA armija, suformuota ir veikusi Latvijos teritorijoje Rusijos pilietinio karo metais.

Tarybų Latvijos armijos daliniai parade 1919 m. gegužės 1 d.

FormavimasKeisti

1918 m. gruodžio 8 d. RTFSR DVRA glavkomo direktyva № 436/ш buvo suformuota Latvijos kariuomenės armijos grupė ('Армейская группа войск Латвии), įėjusi į DVRA Vakarų armijos sudėtį. Pagal 1918 m. gruodžio 27 d. glavkomo direktyvą № 539/ш grupė Šiaurės fronto 1918 m. gruodžio 29 d. įsakymu № 0752 buvo perkelta į 7-ąją armiją.

1919 m. sausio 4 d. RRKT nutarimu Latvijos armijos grupė reorganizuota į Tarybų Latvijos armiją (rus. Армия Советской Латвии). 1919 m. sausio 5 d. glavkomo direktyva № 606/ш Tarybų Latvijos armija tapo tiesiogiai pavaldi glavkomui.

1919 m. vasario 6 d. glavkomo direktyva № 578/оп 771/ш armija operaciniu požiūriu pavaldi Šiaurės fronto vadovybei, o nuo 1919 m. vasario 19 d. įėjo į naujai suformuotą Vakarų frontą (1919 m. vasario 12 d. glavkomo direktyva № 795/ш).

1919 m. birželio 7 d. glavkomo direktyva № 2188/оп Tarybų Latvijos armija pervadinta į DVRA 15-ąją armiją.

Armijos štabas buvo įsikūręs Daugpilyje (Dvinske).[1].

Kovos veiksmaiKeisti

Tarybų Latvijos armija buvo suformuota išsyk po to, kai tarybinė kariuomenė užėmė Rygą. Ji visą sausį vykdė puolamąsias operacijas Latvijos teritorijoje prieš baltagvardiečius, vokiečių dalinius ir Latvijos respublikos kariuomenę. Sausio pabaigoje Latvijos STR kariuomenė buvo užėmusi beveik visą Latvijos teritoriją, išskyrus Liepoją ir jos apylinkes. 1919 m. vasarį tarybinė kariuomenė perėjo prie gynybos, o Tarybų Latvijos armijai teko kautis ir su Estijos kariuomene, kam teko sustiprinti dešinįjį sparną. Taip buvo dėl tarybinės Estliandijos armijos nesėkmingų kovos veiksmų kautynėse su Estijos Laikinosios vyriausybės kariuomene 1919 m. vasarį.

Remiantis 1919 m. birželio 1 d. RTFSR Centrinio vykdomojo komiteto dekretu „Apie Rusijos, Ukrainos, Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos tarybinių respublikų suvienijimą kovai su tarptautiniu imperializmu“ (Об объединении советских республик России, Украины, Латвии, Литвы и Белоруссии для борьбы с международным империализмом) Tarybų Latvijos armija buvo pervadinta DVRA 15-ąja armija.

SudėtisKeisti

Tarybų Latvijos armiją sudarė:

  • štabas (valdyba),
  • 1-oji Tarybų Latvijos armijos šaulių divizija (1-я стрелковая дивизия Армии Советской Латвии) – 1919 m. sausis-birželis,
  • Yptingoji internacionalinė divizija (Особая интернациональная дивизия), kuri nuo 1919 m. vasario 12 d. vadinosi – 2-oji Tarybų Latvijos armijos šaulių divizija (2-я стрелковая дивизия Армии Советской Латвии) – 1919 m. sausis-birželis,
  • 2-oji Novgorodo šaulių divizija (2-я Новгородская стрелковая дивизия) – 1919 m. sausis,
  • Lietuvių šaulių divizija (Литовская стрелковая дивизия) – 1919 m. gegužė,
  • Alūksnės (Marienburgo) kariuomenės grupė – 1919 m. gegužė-birželis.

VadovybėKeisti

Vadai:

Štabo viršininkas:

  • 1919-01-06 – 1919-06-07 Parfenijus Maiguras (Парфений Матвеевич Майгур)

NuorodosKeisti