Tarptautinis teismas

Tarptautinis teismas – viršnacionalinė jurisdikcinė institucija, vykdanti teisingumą tarptautinės teisės subjektų atžvilgiu. Gali būti universalios jurisdikcijos (Tarptautinis Teisingumo Teismas), specializuoti (Tarptautinis Jūrų Teisės Tribunolas). Regioniniai teismai – Europos Teisingumo Teismas, Europos Žmogaus Teisių Teismas ir kiti.