Tarptautinis susitarimas dėl atogrąžų medienos (2006)

Tarptautinis susitarimas dėl atogrąžų medienos (angl. International Tropical Timber Agreement, sutrumpintai ITTA) – tarptautinė sutartis, kuria siekiama reguliuoti tarptautinę prekybą atogrąžų miškų mediena ir užtikrinti darnią atogrąžų miškų miškotvarką. Jis buvo priimtas 2006 m. ir įsigliojo 2011 m. gruodžio 7 d., pakeisdamas 1994 m. priimtą ir nuo 1997 m. galiojusį tokio paties pavadinimo susitarimą.[1] ITTA yra Tarptautinės tropinės medienos organizacijos pagrindinis dokumentas.

Pagal susitarimą jam priklausančios valstybės skirstomos į gamintojas (eksportuojančias tropinę medieną) ir vartotojas (importuojančias). Pirmajai grupei priklauso 31 valstybė, antrai – 36, įskaitant ir Lietuvą, kuri dalyvauja kaip ES narė.[2]

TurinysKeisti

Susitarimu siekiama vienyti atogrąžų medienos eksportuojančias ir importuojančias šalis, skatinti jų bendradarbiavimą, kuris prisidėtų tiek prie abipusės ekonominės naudos, tiek ir prie atogrąžų miškų išsaugojimo ir darnaus jų panaudojimo. Susitarime daugiausiai dėmesio skiriama apibrėžti Tarptautinės tropinės medienos organizacijos struktūrą, valdymą, nesutarimų sprendimo mechanizmą.

ŠaltiniaiKeisti

NuorodosKeisti