Tarptautinės teisės mokslas

Tarptautinės teisės mokslas (tarptautinė jurisprudencija, tarptautinė teisėtyra, (teisinė) internacionalistika) - mokslas apie tarptautinę teisę; teisės mokslo (teisėtyros), konkrečiau - viešosios teisės mokslo, šaka. Tarptautinės teisės mokslas tiria tarptautinės teisės normas, dėsningumus, jų tarpusavio ryšius bei siūlo rekomendacijas teisėkūros institucijoms, kitiems subjektams dėl galiojančios teisės normų.

Pošakiai redaguoti

Tarptautinės teisės mokslas Lietuvoje redaguoti

 
Vilniaus universiteto Teisės fakultetas
 
Mykolo Romerio universitetas

Lietuvoje tarptautinės teisės mokslą plėtoja:

Mokslininkai redaguoti

Lietuvos teisėtyrininkai tarptautininkai profesoriai - Pranas Kūris (g. 1938 m.), EBTT teisėjas, Vilenas Vadapalas (g. 1954 m.), EB Pirmosios instancijos teismo teisėjas, Saulius Katuoka (g. 1950 m.), MRU Tarptautinės teisės katedros vedėjas; Justinas Žilinskas (g. 1974 m.), MRU TF Lyginamosios teisės katedros vedėjas.

Lietuvos teisėtyrininkai tarptautininkai docentai - Oskaras Jusys (g. 1954 m.), ambasadorius ypatingiems pavedimams (buvęs LR užsienio reikalų ministerijos sekretorius), Zenonas Petrauskas (1950-2009), buvęs VU TF Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės katedros vedėjas, LR užsienio reikalų viceministras, Danutė Jočienė (g. 1970 m.), Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėja, Dainius Žalimas (g. 1973 m.), VU TF TEST katedros vedėjas, LR KAM teisės patarėjas, Justinas Žilinskas (g. 1974 m.), MRU TF, ir kiti (pvz., teisėtyrininkai europeistai - doc. Skirgailė Žalimienė, doc. Marija Anciuvienė, Irmantas Jarukaitis etc.).

Nuorodos redaguoti