Tarptautinės teisės magistras

Tarptautinės teisės magistras – kvalifikacinis teisės magistro laipsnis, suteikiamas baigus podiplomines studijas viešosios tarptautinės teisės srityje. Studijų programa, struktūra panaši kaip ir LL.M. programos atveju. Greta tarptautinės teisės studijų gali būti studijuojami politikos mokslai (diplomatija, tarptautiniai santykiai), gilinamasi į kitas teisės sritis, pvz., ES teisės, ES šalių teisines sistemas, nagrinėjama politinė, ekonominė bei socialinė santvarka. Studijos baigiamos kvalifikaciniu magistro egzaminu. Gali būti privalomas studijų semestras užsienio aukštojoje mokykloje.

Aberdyno universitetas redaguoti

Aberdyno universitetas (Aberdynas, Rytų Škotija): LLM in International Law. Studijuojama viešoji ir privatinė tarptautinė teisė. 12 mėn. nuolatinių studijų, 24 arba 36 mėn. dalinių studijų[1].

Rytų Londono universitetas redaguoti

Rytų Londono universitetas (UEL), Teisės mokykla (Londonas, Jungtinė Karalystė): suteikiamas LLM laipsnis; studijų specializacija - tarptautinė teisė (angl. LLM International Law). „Branduoliniai“ moduliai - Aktualūs šaltiniai ir tyrimas tarptautinėje teisėje (Current Issues and Research in International Law) bei disertacija (baigiamasis darbas). Pasirenkamieji moduliai - Tarptautinė teisė ir jėgos nenaudojimo principas (International Law and the Use of Force), Tarptautinė baudžiamoji teisė (International Criminal Law), Tarptautinės žmogaus teisės (International Human Rights), Tarptautinė pabėgėlių teisė (International Refugee Law), Teisė ir politika Viduriniuose Rytuose (Law and Policy in the Middle East), Kritinės terorizmo perspektyvos (Critical Perspectives on Terrorism), Tarptautinė aplinkos teisė (International Environmental Law), Tarptautinės Darbo Organizacijos teisė (Law of the World Trade Organization), Tarptautinių finansų teisė (Law of International Finance)[2].

Londono metropoliteno universitetas redaguoti

Londono metropoliteno universitetas: programa - LLM International Law. Privalomieji moduliai - Tarptautinės teisinės institucijos (International Legal Institutions) Tarptautinės vaiko ir žmogaus teisės (International Child Law and Human Rights), Tarptautinės vystymosi teisė (International Law of Development), Teisinio tyrimo metodologija (Legal Research Methodology)[3].

Edinburgo universitetas redaguoti

Programa - „LL.M. tarptautinėje teisėje“ (angl. LLM in International Law), Edinburgo universitetas (Škotija), Teisės mokykla. Nuolatiniai kursai (40 kreditų, 1 ir 2 semestrai) - Pagrindiniai šaltiniai tarptautinėje teisėje (Fundamental Issues in International Law), tarptautinė aplinkos teisė (International Environmental Law), tarptautinė baudžiamoji teisė (International Criminal Law), Europos ir tarptautinė žmogaus teisių teisė (European and International Human Rights Law). Yra pasirenkamieji kursai.

1 semestro kursai (20 kreditų): pirmas semestras - tarptautinė investicijų teisė (International Investment Law), klimato katiso teisė (Law of Climate Change), tarptautinių santykių teorija (International Relations Theory, pirmas semestras, Politikos mokslų mokykla), 2 semestras - jūrų teisė (Law of the Sea), PPO teisė (WTO Law).

Programos direktorius prof. Bill Gilmore[4].

Gyseno universitetas (VFR) redaguoti

Gyseno universitete (Vokietija) nuo 1990 m. tarptautinės teisės magistro studijų programa vokiečių kalba. Baigus suteikiamas tarptautinės teisės magistro laipsnis (lot. Magister Juris Internationalis, moterims - Magistra Juris Internationalis, MJI). Programa gali būti tiek kaip pirminės, tiek ir kaip papildomos studijos. Studijų dalykai pagal valstybinio egzamino studijų (vok. Staatsexamensstudiengang) kryptį arba užsienyje išlaikyti egzaminai gali būti užskaitomi. Galima specializuotis tarptautinėje arba ES teisėje[5]. Studijų trukmė - 8 semestrai. Studijos gali būti pradedamos tiek žiemos, tiek ir vasaros semestro metu. Kontaktinis asmuo užsienio studentams prof. Thilo Marauhn[6].

Mykolo Romerio universitetas redaguoti

Programoje „Teisė“ (programos kodas 62401S111) yra tarptautinės teisės specializacija. Reikalavimai - teisės bakalauras (kvalifikacinis laipsnis) ir priėmimo į universitetą konkursinių sąlygų įvykdymas. Studijuojama 13 studijų dalykų: tarptautinių sutarčių teisė, diplomatinė ir konsulinė teisė, teisės sociologija, tarptautinė humanitarinė teisė, tarptautinės organizacijos, pabėgėlių teisė, tarptautinė jūrų teisė, Tarptautinis komercinis arbitražas ir kt. Studijų programa baigiama magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas teisės magistro kvalifikacinis laipsnis. Baigus teisės magistrantūros studijų programą studijas galima tęsti teisės krypties doktorantūroje[7].

Kitos giminingos teisės magistro studijų programos - Tarptautinė jūrų teisė, Tarptautinė teisė (anglų k., jungtinė programa) ir Tarptautinė žmogaus teisių apsauga.

Šaltiniai redaguoti