Tarptautinė notariato sąjunga

Tarptautinė notariato sąjunga (UINL, pranc. Union Internationale du Notariat), anksčiau – Tarptautinė lotyniškojo notariato sąjunga) – tarptautinė nevyriausybinė organizacija, vienijanti nacionalines notarų profesines asociacijas (notariatus) kontinentinės teisės valstybėse. UINL atstovauja lotyniškajam notariatui.

Tarptautinė notariato sąjunga savo veiklą pradėjo 1948 m. spalio 2 d. Pirmasis tarptautinis lotyniškojo notariato kongresas vyko Buenos Airėse kaip informacinis renginys. Sąjunga oficialiai įsteigta 1950 m. kitame kongrese, vykusiame Madride (Ispanija).

UINL institucijos, struktūros – prezidentas, 5 viceprezidentai pasaulio regionams (Europai, Azijai, Afrikai, Šiaurės, Centrinei Amerikai ir Karibams, Pietų Amerikai), iždininkas, Nuolatinė taryba, Finansinės priežiūros taryba, įvairios komisijos ir darbo grupės. UINL rėmuose taip pat veikia įvairios regioninės bei tarptautinės komisijos.

UINL prezidentas – Jean-Paul Decorps.

UINL ir Lietuva redaguoti

Lietuvos notariatas vienas pirmųjų iš Baltijos valstybių buvo priimtas į Tarptautinę lotyniškojo notariato sąjungą (1994 m. vasario 11 d.). Lietuvos notarų rūmai (LNR) aktyviai dalyvauja UINL Europos reikalų komisijos (European Affairs Commission, CAE) veikloje.

Lietuvos notarų rūmams atstovauja rūmų prezidentas Marius Stračkaitis, o jo nesant ar jam negalint dalyvauti tarptautinių organizacijų posėdžiuose bei asamblėjose – rūmų viceprezidentė Daiva Lukaševičiūtė. Be to pažymėtina, kad Marius Stračkaitis yra LNR atstovas UINL Europos reikalų komisijoje.

Narystė redaguoti

UINL nariai – nacionaliniai notariatai. Jiems atstovauja atitinkami nacionaliniai Notarų rūmai, notarų asociacijos ar atitinkamos organizacijos. 1 valstybė turi 1 balsą.

UINL nariai – 76 valstybės (2007 m.):

Nuorodos, šaltiniai redaguoti