Tarptautinė nevyriausybinė organizacija

Tarptautinė nevyriausybinė organizacija (angl. International nongovernmental organization, INGO) - asmenų ir (arba) organizacijų savanoriška asociacija, federacija pasaulinio ar regionalinio lygio (pvz., Raudonojo Kryžiaus Komitetą kaip draugiją įkūrė privatūs asmenys pagal nacionalinę (Šveicarijos) teisę; Socialistų Internacionalas (SI, angl. Socialist International) - tarptautinė socialinės demokratijos ir demokratinio socializmo partijų organizacija). Ir NVO, ir piliečiai laikomi tarptautinės teisės subjektais tiek, kiek tai pripažistama tarptautinėmis sutartimis (Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, Europos socialinė chartija ir kt.). Tarptautinių nevyriausybinių organizacijų veiklą, statusą reguliuoja registravimo valstybės ir tarptautinė teisė (jos pošakis - tarptautinių organizacijų teisė).

Pavyzdžiai pagal veiklos sritįKeisti

LiteratūraKeisti

NuorodosKeisti