Tarptautinė mokesčių teisė

Tarptautinė mokesčių teisė - teisės normų, reguliuojančių tarptautinį apmokestinimą, visuma; mokesčių teisės pošakis. Sritys - tarptautinis dvigubas apmokestinimas, tokio apmokestinimo principai, tarptautiniai mokesčiai, tarptautinių organizacijų (pvz., ES) mokesčių teisė ir mokesčių sistemų modeliai, lengvatinio apmokestinimo modelio mokesčio sistemos.

Teisės mokslasKeisti

Kaip teisės disciplina dėstoma kaip mokesčių teisės dalyko dalis arba atskiras specialusis kursas (ypač podiplominių studijų programose, pvz., LL.M. Tax Law). Lietuvoje tarptautinė mokesčių teisė dėstomas kaip dalyko ES šalių finansų ir mokesčių teisė dalis (MRU Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto Finansų ir mokesčių katedros).

LiteratūraKeisti

  • Gabartas H. Diskriminacijos pilietybės pagrindu samprata: lyginamoji tarptautinės mokesčių teisės ir Europos Bendrijos teisės analizė // Jurisprudencija, 2003, Nr. 46(38).
  • Gabartas H. Europos Bendrijos sutartyje įtvirtintų pagrindinių laisvių įtaka valstybių narių tiesioginių mokesčių teisiniam reguliavimui. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai, teisė (01 S).
  • Gabartas H. Narystės Europos Sąjungoje reikšmė Lietuvos tiesioginių mokesčių teisiniam reguliavimui: neatrastos galimybės Lietuvos ir užsienio įmonėms // The Problems of the Financial Law Evolution in Central and Eastern Europe Within the Integration Processes (Proceedings of the International Scientific Conference, 23-24 September 2004 in Vilnius). Faculty of Law, University of Bialystok and Temida 2, 2004.
  • Tamavičiūtė V. Europos Sąjungos ir valstybių narių kompetencijos pasiskirstymas. Vilnius, Justitia, 2003/5.
  • Tušaitė J. Ginčų dėl PVM sprendimai Europos Teisingumo Teisme // The Problems of the Financial Law Evolution in Central and Eastern Europe Within the Integration Processes (Proceedings of the International Scientific Conference, 23-24 September 2004 in Vilnius). Faculty of Law, University of Bialystok and Temida 2, 2004.
  • Remeikienė A. Akcizų administravimas Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą // The Problems of the Financial Law Evolution in Central and Eastern Europe Within the Integration Processes (Proceedings of the International Scientific Conference, 23-24 September 2004 in Vilnius). Faculty of Law, University of Bialystok and Temida 2, 2004.