Tarptautinė konvencija

Tarptautinė konvencija – universali sutartis, prie kurios gali prisijungti neribotas ratas asmenų; tarptautinės sutarties (2 ar daugiau subjektų susitarimas siekiant apibrėžto rezultato, kurį reguliuoja tarptautinė teisė) rūšis.

Nemažai tarptautinių konvencijų yra priimta JTO veiklos metu bei jos šakinių organizacijų, siekiančių unifikuoti tarptautinę teisę. Pavyzdžiai – Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija, Ženevos konvencijos, Hagos konvencijos.