Tarpžvaigždinė medžiaga

Tarpžvaigždinė medžiaga – labai retos dujos, susimaišiusios su mažytėmis dulkelėmis, kosminiais spinduliais ir pasklidusios tarp žvaigždžių galaktinėje erdvėje.[1] Saulės apylinkoje 1 cm³ erdvės rastume vos vieną kitą atomą. Paukščių Take pasitaiko vietų, kur tarpžvaigždinės medžiagos tankis tūkstančius kartų didesnis. Tai irgi nėra daug, palyginti su oru, kuriuo kvėpuojame. Tačiau to pakanka, kad 10–30 šviesmečių skersmens kosminių dujų ir dulkių telkinys taptų nepermatomas. Paukščių Take tokių debesų daug, ir optinio diapazono prietaisai bejėgiai įveikti jų tamsą. Iš ten Žemę pasiekia tik infraraudonieji spinduliai ir radijo bangos.

Tarpžvaigždinės medžiagos galaktikoje nėra daug: ji sudaro tik apie 2 % žvaigždžių masės. 99 % tarpžvaigždinės medžiagos sudaro dujos, tarp kurių vyrauja vandenilis (74 %) ir helis (24 %). Dulkių labai mažai – vos 1 % tarpžvaigždinės medžiagos.

Kosminės dulkelės susideda iš metalų, jų oksidų, amorfinių silikatų, ir organinių anglies junginių.

Trijų fazių tarpžvaigždinės terpės modelis

redaguoti

1969 metais Field, Goldsmith ir Habing pasiūlė statinį dviejų fazių tarpžvaigždinės terpės modelį. Pagal juos, tarpžvaigždinė medžiaga susidėjo iš šaltos būsenos medžiagos (T < 300 K, molekulinių debesų) ir šiltos tarpdebesinės medžiagos būsenos (T ~ 1 000 K – praretintų neutralių ir jonizuotų dujų). 1977 metais McKee and Ostriker pridėjo trečią – dinaminę medžiagos būseną – labai įkaitintas dujas, atsiradusias po supernovų sprogimų (T ~ 1 000 000 K). Anot jų, ši trečioji fazė užima didžiąją tarpžvaigždinės terpės dalį.

Žemiau esančioje lentelėje pateikiamos šių fazių charakteristikos:

Tarpžvaigždinės terpės fazės
Komponentė Tūrio
dalis
Temperatūra
(K)
Tankis
(atomai/cm³)
Būsena
Molekuliniai debesys < 1 % 20 – 50 10³ – 106 vandenilio molekulės
Šalta neutrali medžiaga (CNM) 1-5 % 50 – 100 1 – 10³ neutralaus vandenilio atomai
Šilta neutrali medžiaga (WNM) 10-20 % 1000 – 5000 10-1 – 10 neutralaus vandenilio atomai
Šilta jonizuota medžiaga (WIM) 20-50 % 10³ – 104 10-2 jonizuotas vandenilis
H II sritys ~10 % 104 10² – 104 jonizuotas vandenilis
Vainikinės dujos
Karšta jonizuota medžiaga (HIM)
30-70 % 106 – 107 10-4 – 10-2 smarkiai jonizuoti
(vandenilis ir metalai)

Šaltiniai

redaguoti
  1. Tarpžvaigždinė medžiaga. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. XXIII (Šalc–Toli). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2013