Tankų desantas

Tankų desantas – ataka, kurios metu kareiviai iš pradžių važiuoja į mūšį ant tankų. Galutinės atakos metu jie nulipa ir kovoja pėsti. Desantu paprastai vadinamos iš lėktuvo išmestos kovotojų pajėgos, tačiau šiuo atveju tas pats žodis taikomas tankų atakai.

Vaizdas:Bt7 6.jpg
Tankų desantas su BT-7, 1935

Tokia ataka yra labai pavojinga ir neefektyvi: neapsaugoti kareiviai lengvai pažeidžiami kulkosvaidžių ir kitokių ginklų. Bandant apsaugoti karius, naudojamos dūmų uždangos bei kitos priemonės. Visgi tankų desantas paprastai taikomas tada, jei armijai trūksta technikos, ir tai tenka kompensuoti labiau rizikuojant kareiviams.

Ši taktika buvo atrasta Tarybinės armijos Antrojo pasaulinio karo metu. Buvo specialūs tankinio desanto daliniai. Tarybiniai tankai net iki 1970 metų dar turėjo rankenas šiems desantininkams įsikabinti.

Šiuo metu dauguma armijų turi pakankamai šarvuočių, todėl ši taktika laikoma pasenusia.

NuorodosKeisti

 

Vikiteka