Taikos sutartis (civilinis procesas)

Taikos sutartis - susitarimas tarp proceso šalių dėl civilinio ginčo; neprievartinio, taikaus ginčų išsprendimo forma. Teismo patvirtinta taikos sutartis turi šalims galutinio teismo sprendimo (lot. res judicata) galią ir yra vykdytinas dokumentas (LR civilinis kodeksas, 6.985 str.).

Nuorodos redaguoti

Taikos sutartis Lietuvos privatinėje teisėje Archyvuota kopija 2016-03-10 iš Wayback Machine projekto.