TSRS Tiekimo liaudies komisariatas

TSRS Tiekimo liaudies komisariatas, narkomsnabas (rus. Народный комиссариат снабжения СССР) – vienas iš ministerijos lygio centrinių TSRS valdymo organų, valdęs vidaus prekybos įmones, veikęs 19301934 m. Šis liaudies komisariatas palaipsniui perėmė maisto pramonės įmones.

Tiekimo LK buvo sudarytas 1930 m. lapkričio 22 d. perorganizuojant TSRS Vidaus ir užsienio prekybos liaudies komisariatą.

Šio liaudies komisariato funkcijos buvo:

  • žemės ūkio produktų, skirtų gyventojams ir pramonei, paruošos,
  • prekybos maisto produktais organizacija,
  • valgyklų ir maisto pramonės įmonių organizavimas ir valdymas.

Vienintelių tiekimo liaudies komisaru buvo Anastasas Mikojanas.

1934 m. TSRS Tiekimo liaudies komisariatas buvo panaikintas, o iš jo sudaryti šie liaudies komisariatai:

Literatūra

redaguoti
  • Анастас Микоян «Так было» (Москва, «Вагриус», 1999 г.)