Tėviškės žiburiai

Tėviškės žiburiai (angl. Lights of Homeland Lithuanian Weekly) – Kanados lietuvių tautinės krypties savaitraštis, einantis nuo 1949 m. Toronte, Misisaugoje.

IstorijaKeisti

Leidžia Kanados lietuvių katalikų draugija „Žiburiai“. Rašo politikos, kultūros, literatūros, religijos temomis, svarsto įvairias Lietuvos gyvenimo ir pasaulio lietuvių bendruomenės problemas. Ivairiu laiku turėjo skyrelius moterims, jaunimui, vaikams.

Bendradarbiavo mokslo, literatūros, meno, spaudos darbuotojai iš įvairių šalių: Pranas Alšėnas, Viktoras Baltutis, Vladas Būtėnas, Jonas Daugėla, Pranas Garšva, Jurgis Gimbutas, Alina Grinienė, Vytautas Aleksandras Jonynas, Algirdas Jonas Kasulaitis, Juozas Kralikauskas, Jonas Kunca, Laimutis Ločeris, Česlovas Masaitis, Vytautas Jurgis Meška, Salomėja Narkeliūnaitė, Bronius Povilaitis ir kiti.

RedaktoriaiKeisti

ŠaltiniaiKeisti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 519 psl.

NuorodosKeisti