Surdegio stačiatikių Šv. Dvasios vyrų vienuolynas

55°40′08″š. pl. 24°48′37″r. ilg. / 55.668927°š. pl. 24.810223°r. ilg. / 55.668927; 24.810223

Surdegio stačiatikių Šv. Dvasios vyrų vienuolynas
Fundatorius Ana Staveckaja
Įkurtas 1627
Vienas iš vienuolyno pastatų
Griūvantis pastatas

Surdegio stačiatikių Šv. Dvasios vyrų vienuolynas veikė Surdegyje nuo 1627 iki 1915 metų.

Šiuo metu pagrindiniai vienuolyno statiniai nenaudojami, apleisti.

Įsteigimas redaguoti

Vienuolynas įkurtas 1627 metais, kai jį fundavo vietos dvarininkė Ana Staveckaja. Dvarininkė vienuolynui padovanojo žemės, atidavė Važdėles, malūną Anykščiuose ir žvejybos teisę Rubikių ežere (vėliau, iki 1864 jis buvo Troškūnų bernardinų vienuolyno nuosavybė).

1636 m. jis buvo perduotas Vilniaus Šv. Dvasios vienuolyno žinion.

R.Laukaitytės teigimu, XVIII a. pabaigoje LDK prijungiant prie Rusijos imperijos, dabartinėse Lietuvos ribose nebebuvo nė vienos parapinės stačiatikių cerkvės. Sielovada rūpinosi tik Surdegio, Vilniaus Šv. Dvasios, Kruonio ir Vievio vienuolynai. Rygoje stačiatikių cerkvė taip pat buvo uždaryta, todėl tikintieji pasirinko Surdegio vienuolyną, kuriam nuolat teikė materialinę paramą. Kai kurie autoriai teigia, kad jie vienuolyną išlaikė iki 1842 metų.

Vienuolyno klasė redaguoti

Vienuolynui buvo suteikta trečioji klasė. Trečiosios klasės vienuolyne privalėjo būti: vienuolyno viršininkas, penki jerovienuoliai, du jerodiakonai, vienas vienuolis ir keturi vienuolyno broliai (broliukai, naujokai). Iš iždo kasmet buvo skiriama 1 540 rublių. Vėliau ši suma buvo padidinta iki 1850 rublių. Jie buvo naudojami vienuolyno priežiūrai, brolijos ir tarnų algoms. Vienuolyno vyresniojo alga kelis kartus viršijo eilinio vienuolio algą. Pinigus vienuolynas gaudavo iš Panevėžio apskrities iždo. Jis iš pradžių priklausė Kijevo metropolitui, nuo 1778 m. – Minsko, 1834 metais – Polocko vyskupystei, nuo 1840 m. – Lietuvos vyskupystei (ji įsteigta 1839 m., 1840 m. balandžio 6 d. pervadinta Lietuvos ir Vilniaus vyskupyste).

Vienuoliai ir archimandritai redaguoti

1751 metais Sinodui pateiktose žiniose nurodyta, kad Surdegio vienuolyne buvo jerodiakonai Jefremas Jurevičius ir Gavrijilas Gukovičius, keturi naujokai (Pavelas Radčiulis, Andrejus Sokolovas, Konstantinas Feodorovskis ir Piotras Žarkovskis). Vienuolyno vyresniojo pareigas ėjo Klementas Kozlovskis.

1774 m. vienuolyne buvo šeši vienuoliai.

1839 m. vienuolyne buvo penki vienuoliai ir keturi novicijai. Vienu iš pirmųjų vienuolyno viršininkų buvo Gavrijilas, paskirtas 1788 m. XIX amžiaus pradžioje šias pareigas ėjo jerovienuolis Markianas ir Zosima.

18481849 m. vienuolynui vadovavo archimandritas Jovas, 18501852 m. – jerovienuolis Nikolajus.

1852 m. rugpjūčio 12 d. vienuolyno vyresniuoju tapo Teodosijus. Tikrasis jo vardas – Vasilijus Kurganovičius. 1863 metų sukilimo metu slapstėsi. Ilgiau – iki savo mirties – Surdegio Šv. Dvasios vienuolynui vadovavo archimandritas Teofilas. Jis tarnavo nuo 1852 m. Tikroji archimandrito pavardė buvo Fiodoras Uspenskis.

Tik dvejus metus vyresniojo pareigas ėjo Serafimas. Anksčiau jis buvo Vilniaus Šv. Dvasios vienuolyno jerovienuolis. Sinodo 1889 metų kovo 26 d. įsakymu jis buvo paskirtas į Surdegio vienuolyną viršininku, tuo pačiu jam suteiktas igumeno vardas. Nusižudė 1890 metais.

Po vakansijos nuo 1891 m. rugpjūčio 9 d. iki 1896 metų vienuolyno viršininko vietą užėmė archimandritas Kirilas. Jo pasaulietinis vardas – Kapitonas Beregovskis.

1896 m. Kirilą pakeitė archimandritas Varfolomėjus.

19001912 m. vienuolynui vadovavo archimandritas Augustinas.

XX a. pradžioje vienuolyno broliją sudarė 15 žmonių. Paskutiniuoju vienuolyno viršininku buvo Serafimas (19131917 m.).

Vienuolyno žemės ir turtas redaguoti

D. Afanasjevas nurodė, kad 1858 metų pradžioje Surdegio vienuolynas turėjo 60,32 dešimtinės žemės. Vienuolynui papildomai žemės buvo skirta XIX a. 6-ajame dešimtmetyje.

1861 m. jis taip pat turėjo Rubikių ežerą ir malūną Anykščiuose. Vienuolyno vyresnysis Serafimas įveisė naujų sodų ir daržų (vienuolynas savo sodais įėjo į Lietuvos sodininkystės istoriją). Prie vienuolyno buvo iškastas tvenkinys.

Surdegio vienuolynui atiteko ir 1889 m. uždaryto Žemaičių Kalvarijos vienuolyno turtas – beveik 70 hektarų žemės su pastatais.

XIX a. pabaigoje jam priklausė šešios dešimtinės žemės, kurią užėmė cerkvės, vienuolyno pastatai, palivarkas, daržai ir sodai; pusės dešimtinės vienuolyno kapinės; dešimt dešimtinių šienaujamųjų pievų, 36 dešimtinės ariamosios žemės; 33 dešimtinės ir 600 sieksnių šienaujamųjų pievų Subačiaus valsčiuje; 21 dešimtinė ir 672 sieksnio žemės Juostininkuose; daugiau negu 99 dešimtinės žemės Teresės dvare; 902 dešimtinės ir 1 656 sieksniai Rubikių ežere; 226 dešimtinės ir 696 sieksniai Jurgiškių ežere; vandens malūnas ant Lėvens upės su žeme.

Dvarininkas Ivanas Balobuševičius 1880 m. gruodžio 20 d. testamentu po žmonos mirties vienuolynui dovanojo 48 dešimtines naudmenų Jukiškėse (Pakruojo valsčiuje).

XX a. pradžioje vienuolynui priklausė 205 dešimtinės žemės, iš kurios ariamosios – 36, pievų – 51, miško – 118 dešimtinių. Prie vienuolyno ilgą laiką veikė berniukų prieglauda ir mokykla.

Surdegio stačiatikių vienuolynas buvo „baltosios dvasininkijos“ trėmimo vieta. Čia 1912 metais savo gyvenimą baigė archimandritas Zosima (tikr. pavardė Dmitrijus Rašinas).

Sinodo įsakymu 1915 m. rugpjūtį vienuoliai evakavosi į Maskvą. Jo išlaikymui pinigai buvo skiriami iki 1917 metų pabaigos.

Literatūra redaguoti

 1. Janonis, Osvaldas. Šv. Dvasios vienuolynas. Iš: Surdegis ir jo apylinkės: atminimo knyga. Kaunas, 2014. P. 118–140. ISBN 978-609-408-607-6.
 2. Kašponis, Balys. Surdegis. Mūsų kraštas, 1930, rugpjūčio 21 d. (nr. 15), p. 3; 28 (nr. 16), p. 2–3.
 3. Laukaitytė, Regina. Stačiatikių bažnyčia Lietuvoje XX amžiuje. Vilnius, 2003, p. 15, 32, 34, 36, 42, 44–45, 47–52, 54–56, 75, 80, 84, 164, 192–193, 204, 234, 241, 251.
 4. Pajuodytė K. Surdegis. Dirva, 1930, kovo 21 d. (nr. 12); kovo 28 d. (nr. 13).
 5. Батюшков, Помпей Николаевич. Белоруссия и Литва. Санкт-Петербург, 1890, p. 152, 173, 183 ir past. p. 54–55, 142.
 6. Денисов, Леонид Иванович. Православные монастыри Российской империи. Москва, 1908, p. 318–319.
 7. Павловский, Алексей Алексеевич. Сурдегский Свято-Духов мужской монастырь. Iš Всеобщий иллюстрированный путеводитель по монастырям и святым местам Российской империи и Афону. Cост. А.А. Павловский. Нижний Новгород, 1907, p. 340–341.
 8. Православные русские обители: полное иллюстрированное описание всех православных русских монастырей в Российской империи и на Афоне. [Cоставил П.П. Сойкин]. Санкт-Петербург, 1909, p. 597–598.
 9. Силин, Пaвел М. Сурдегский Свято-духов монастырь. Iš Виленский календарь на 1893 год. Вильнo, 1892. P. 185–206.
 10. Силин, Пaвел М. Сурдегский Свято-духов третьеклассный монастырь. Iš Памятная книжка Ковенской губернии на 1891 год. Ковно, 1890. P. 351–376.
 11. Силин, Пaвел М. Сурдегский Свято-духов третьеклассный монастырь. Ковно, 1890. 26 p. Rus.
 12. Силин, Пaвел М. Сурдегский Свято-духов третьеклассный монастырь. Церковные ведомости, 1889, сентябрь.
 13. Сурдегский в честь Сошествия Св. Духа на апостолов мужской монастырь: историко-краеведческий справочник. Составитель Освальдас Янонис. Редактор Ольга Алексеева. Каунас: Общество каунасских аникщяйцев, 2012. 222, [1] р. Bibliogr.: p. 191–222. Rus. ISBN 978-609-408-303-7.
 14. Сурдегский в честь Сошествия Св. Духа на апостолов мужской монастырь в исторических документах: сборник. Составитель Освальдас Янонис. Каунас: Общество каунасских аникщяйцев, 2013. 77, [2] с. ISBN 978-609-408-359-4.
 15. Сурдегский-Духовъ или Сурдецкий–Успенский, мужской 2–го класса монастырь. Iš Энциклопедический словарь. Санкт-Петербург, 1901. T. 32, p. 97.
 16. Сурдегский монастырь. Мирской вестник, 1875, No 3, p. 13–29.
 17. Сурдегский монастырь. Iš Всемирная иллюстрация, 1873, No 222, p. 215–216, 218.
 18. Сурдегский свято-духов мoнастырь, в Вилкомирском уезде. Iš Православные русские обители. Cоставил П.П. СОЙКИН. Санкт-Петербург, 1910. Р. 597–598.
 19. Сурдегский свято-духовский мoнастырь. Санкт-Петербург, 1873. 16 p.: iliustr. Rus. Iš žurn. „Духовная беседа“ .
 20. Сурдегский свято-духовский мoнастырь. Санкт-Петербург, 1875. 26 p. : iliustr. Rus.
 21. Сурдегский cвято–духовский монастырь. Санкт-Петербург, 1889. 24 p. Rus.
 22. Сурдегский свято–духовский монастырь. Вильнa, 1900. 24 p. Rus.
 23. Сурдегский Свято-Духовский монастырь. Духовная беседа, 1873, No 29, с. 33–40; No 30, с. 52–59.
 24. Сурдецкий монастырь. Iš Западно-русский месяцеслов на 1865 год. Вильно, 1864. P. 74–75.
 25. Шлевис, Герман. Православные храмы Литвы. Вильнюс: Свято-Духов монастырь, 2006, p. 210, 211, 219, 437–443.
 26. Ярашэвiч, Аляксандр. Сурдзегскi святадухаŭскi манастыр. Iš Вялiкае Княства Лiтоŭскае. Минск, 2006. Т. 2, р. 647.

Nuorodos redaguoti