Superekslibrisas

Superekslibrisas – (lot. super – virš + ekslibrisas), ekslibrisas, atspaudas knygos viršelyje arba nugarėlėje. Paprastai sudarytas iš knygos savininko herbo (arba jo motyvų) ir monogramos piešinio. Dažnai spalvotas, paauksuotas, įspaustas metalo spaudais. Atsirado XV a. Vokietijoje, XIX a. ėmė nykti. Lietuvoje kurtas nuo XVI a. pr.