Sungario flotilė

Sungario flotilė (rus. Сунгарийская флотилия) - karinių upių laivų flotilė, besibazuojanti Amūro upės intake Sungaryje.

Sungaryje yra veikusios Kinijos ir Japonijos flotilės.

Kinijos Sungario flotilija 1929 m.Keisti

1929 m. vyko lokalus karas tarp Kinijos ir TSRS - vadinamasis Kinijos-Tolimųjų Rytų geležinkelio konfliktas (rus. конфликт на КВЖД). Jo metu vyko kovos veiksmai tarp Kinijos Sungario flotilės ir TSRS Amūro flotilės.

1929 m. Kinijos Sungario flotilę sudarė[1] 11 karo laivų:

  • kanonierė „Dzian Chen“ (rus. Дзян-Хен) - pastatyta 1906 m. Japonijoje, vandentalpa 550 t, įgula 123 žmonės, 1 120 mm, 1 88 mm pabūklas, 4 52 mm automatinės patrankos, 2 minosvaidžiai, 3 kulkosvaidžiai. 1929 m. paskandinta hidrolėktuvo, vėl iškelta 1931 m. ir suremontuota.
  • kanonierė „Li Sui“ (rus. Ли-Суй) - pastatyta 1903 m. Vokietijoje, vandentalpa 350 t, įgula 45 žmonės. 1 88 mm pabūklas, 2 76 mm pabūklai, 2 47 mm automatiniai pabūklai, 2 87 mm minosvaidžiai, 2 kulkosvaidžiai, 30 upinių minų. 1929 m. mūšyje su TSRS monitoriumi „Sverdlov“ labai sumaitota, vėliau buvo įgulos nuskandinta. Iškelta 1931 m.
  • kanonierė „Li Ci“ (rus. Ли-Ци) - pastatyta 1909 m. Vokietijoje, vandentalpa 314 t, įgula 45 žmonės. 2 88 mm pabūklai, 1 52 mm automatinis pabūklas, 3 87 mm minosvaidžiai, 3 kulkosvaidžiai, 20 upinių minų. 1929 m. mūšyje su tarybiniu monitoriumi „Sverdlov“ labai nukentėjo, todėl, kad nenuskęstų, užplaukė ant seklumos. 1930 m. nuimta nuo seklumos.
  • kanonierė „Čian Pin“ (rus. Чиань-Пинь) - buvęs rusų ratinis upinis buksyras, pastatytas 1897 m. D. Britanijoje. 1918 m. parduotas kinams, 1926 m. perstatytas į kanonierę. Vandentalpa 360 t, įgula 48 žmonės. 4 76 mm pabūklai, 2 47 mm automatiniai pabūklai, 2 87 mm minosvaidžiai, 2-4 kulkosvaidžiai. 1929 m. paskandintas tarybinio monitoriaus „Krasnyj Vostok“. 1930 m. iškeltas.
  • ginkluotas garlaivis „Čian Tun“ (rus. Чиань-Тун) - buvęs rusų ratinis upinis buksyras „Mongol“, pastatytas 1903 m. 1918 m. parduotas kinams. 1926 m. perstatytas į ginkluotą garlaivį. Vandentalpa 250 t, įgula 48 žmonės. 1 52 mm automatinis pabūklas, 2 87 mm minosvaidžiai, 4 kulkosvaidžiai. 1929 m. paskandintas tarybinio hidrolėktuvo MBR-1. 1932 m. iškeltas japonų ir perduotas Mandžiūrijai.
  • ginkluoti garlaiviai „Čian An“ (rus. "Чиань-Ань"), „Čian Nan“ (rus "Чиань-Нань"), „Čian Pai“ (rus. "Чиань-Пай") ir „Čian Tai“ (rus. "Чиань-Тай") - buvę rusų ratiniai upiniai buksyrai, pastatyti 1897 m. D. Britanijoje. Priklausė Sungario upinės laivininkystės bendrovei, kurios savininkas buvo Kinijos-Tolimųjų Rytų geležinkelis. 1918 m. parduoti kinams. 1926 m. konfiskuoti ir perdaryti į ginkluotus garlaivius. „Čian Pai“ ir „Čian Tai“ 1929 m. spalio 11 d. d, nuskandino tarybinis upių monitorius „Sun Jat Senas“. „Čian Nan“ spalio 30 d. d, nuskandino tarybinis hidrolėktuvas MR-1. „Čian An“ spalio 31 d. irgi paskandino toks pats hidrolėktuvas. Vandentalpa 247 t, įgula 48 žmonės. 2 47 mm automatiniai pabūklai („Čian An“ - 1 52 mm pabūklas), 2 87 mm minosvaidžiai, 2-3 kulkosvaidžiai.
  • ginkluotas transportas „Li Čuan“ (rus. "Ли-Чуань") - buvęs rusų ratinis upinis buksyras, pastatytas 1897 m. D. Britanijoje. 1918 m. parduotas kinams. 1926 m. konfiskuotas ir perstatytas į ginkluotą tansportą. Vandentalpa 247/360 t. 1 52 mm automatinis pabūklas, 2 kulkosvaidžiai. 1929 m. spalio 30 d. paskandintas tarybinio hidrolėktuvo MBR-1. 1932 m. iškėlė japonai ir perdavė Mandžiūrijai.
  • plaukiojamoji baterija „Dun I“ (rus. "Дун-И") - buvusi nesavaeigė plieninė barža, pastatyta Kinijoje 1927 m. Pietų Mandžiūrijos geležinkelio užsakymu. Mobilizuota ir apginkluota tapo Sungario flotilės plaukiojamqja nesavaeige baterija. 1929 m. spalio 11 d. mūšyje su tarybiniu montoriumi „Sun Jat Sen“ apgadinta ir tą pačią dieną užimta tarybiniės kariuomenės. Kaip trofėjus pervesta į Amūrą, kur tapo Amūro karinės flotilės plaukiojamąja baterija. Vandentalpa 160/600 t. 2 52 mm automatiniai pabūklai, 2 47 mm automatiniai pabūklai, 1 40 mm automatinės zenitinė patranka, 3 87 mm minosvaidžiai ir 2 kulkosvaidžiai.

NuorodosKeisti

  1. http://base13.glasnet.ru/text/ksksf.htm Archyvuota kopija 2007-06-07 iš Wayback Machine projekto. К.Б. Стрельбицкий (1997) Корабли и суда китайской Сунгарийской флотилии в 1929 году