Sužeistų širdžių daina (knyga)

   Šiam straipsniui ar jo daliai trūksta išnašų į patikimus šaltinius.
Jūs galite padėti Vikipedijai pridėdami tinkamas išnašas su šaltiniais.


Sužeistų širdžių daina
Autoriai Pakruojo rajono tremtiniai ir politiniai kaliniai.
Paruošė ir redagavo Zita Vėžienė
Šalis Lietuva
Žanras Memuarų rinkinys
UDK: 888.2-94
947.45.083(093.3)
321.64(474.5)(093.3)
Originalus leidimas
Pavadinimas Sužeistų širdžių daina
Šalis Lietuva
Kalba lietuvių
Leidykla Litera
Išleista 2000 m.
Puslapių 392
ISBN: 9955-410-07-8

Sužeistų širdžių daina. Atsiminimai – knyga kurioje yra išspausdinti Pakruojo rajono tremtinių ir politinių kalinių atsiminimai apie jų kelinimo ir tremties metus, jų sutiktus žmones bei patirtas kančias. Knyga iliustruota mėgėjiškomis nežinomų autorių nuotraukomis.

Trumpas knygos turinys

redaguoti
 • Česys Cemnolonskis. Pasikalbėjimas su širdimi. (Eilėraštis): 4.
 • Zita Vėžienė. Gerbiamas skaitytojau! (Pratarmė) 5 psl.
 • Zita Vėžienė. Lietuvos gyventojų genocidas, jo vykdytojai ir Lietuvių tautos atsakas į sovietų vykdomą genocidą.: 6-10.
 • Aleksas Povilaitis (Aleksandras). Kol esi žmogus… (Atsiminimai): 11-58.
 • Kazimieras Benaitis. Kančių kelius praėjęs… (Atsiminimai): 59-78.
 • Bronislovas Gasiūnas. Mes mylėjom Dievą ir Tėvynę. (Atsiminimai): 79-90, 114-118, 122-128.
 • Bronislovo Gasiūno išsaugoti Zenono Gasiūno eilėraščiai ir novelė:
  • Atsisveikinimas. (Eilėraštis): 90.
  • Jos akys. (Eilėraštis): 91.
  • Lietuvai. (Eilėraštis): 92.
  • Užmigo. (Eilėraštis): 93.
  • Tėvyne! (Eilėraštis): 93.
  • Žmogau! (Eilėraštis): 94.
  • Pamilau. (Eilėraštis): 95.
  • Karui. (Eilėraštis): 96.
  • Tu išėjai. (Eilėraštis): 97.
  • Daug kapų supylė. (Eilėraštis): 98-99.
  • Būsim dviese. (Eilėraštis): 100.
  • O višpatie! (Eilėraštis): 101.
  • Mano kardas - švelni plunksna. (Eilėraštis): 102-103.
  • Ko jis nusiminęs. (Eilėraštis): 104.
  • Ne, oi, ne. (Eilėraštis): 105.
  • Aš liksiu ištikimas tau. (Eilėraštis): 106.
  • Politkalinio skundas. (Eilėraštis): 107.
  • Aš taip tavęs ilgiuosi. (Eilėraštis) 1949 m. lapkritis: 108.
  • Oi, ne, nesuprasti tau… (Eilėraštis) 1950 spalio 28: 109.
  • Jaunuolio skundas. (Eilėraštis) 1950 m.: 110.
  • Žuvusiam už laisvę. (Eilėraštis) 1950 spalio 28: 110.
  • Sutemoje. (Novelė): 111-113.
 • Bronislavas Gasiūnas. Antisovietinės politinės organizacijos „Laisvės sūnūs“ narys Mykolas Mykolaitis. (Biografija): 119-121.
 • Marytė Daukšienė (Pocevičiūtė). Sunkaus mano gyvenimo puslapiai. (Atsiminimai): 129-142.
 • Lilija Jutinskienė (Naglytė). Kas vaiko širdelėj įrašyta, to niekada neištrinsi… (1947-1952 metų tremties atsiminimų nuotrupos ir eilėraščiai): 143-168.
 • Genovaitė Jasiūnienė (Praniulienė, Vaicekauskaitė). Iš vaikystės prisiminimų… (Atsiminimai): 169-182.
 • Gražina Gaubienė (Mitrikaitė). Gyvenimo vingiai. (Atsiminimai): 183-206.
 • Adelė Kasperavičienė (Šilkaitė). Vienuolika metų kentėjom… (Atsiminimai): 207-214.
 • Stasė Butkienė (Sribikaitė). Tėvynei buvome nereikalingi. (Atsiminimai): 215-222.
 • Rozalija Stasė Jurienė (Plačiakytė). Dirbau sunkiausius vyriškus darbus. (Asiminimai): 223-226.
 • Albertas Juras. Mūsų daliai atiteko baisus vargas, kančių keliai… (Atsiminimai): 227-232.
 • Agutė Skikienė (Lendraitytė). Jaunystė prabėgo varguose. (atsiminimai): 233-238.
 • Emilija Šulcienė (Gružaitė). Skaudi praeitis. (Atsiminimai): 239-254.
 • Onutė Novikienė (Buržaitė). Antano Morkūno jaunystės metai buvo prasmingi. (Atsiminimai): 255-268.
 • Veronika Stugienė (Norbutaitė). Norbutų šeimos ir jos giminaičių likimas. (Atsiminimai): 269-288.
 • Povilas Šidlauskas. Toks mano gyvenimas. (Atsiminimai): 289-304.
 • Jonas Naliveika. Dvi šeimos viename kambarėlyje. (Atsiminimai): 305-310.
 • Jonas Norvaiša. Iš Kauno kunigų seminarijos į taigą… (Atsiminimai): 311-318.
 • Vincas Valiušis. Niekada nepamiršau, kad esu lietuvis ir Lietuvos Respublikos pilietis. (Atsiminimai): 319-385.

Trumpos žinios apie straipsnių autorius

redaguoti
Autorius Gimimo metai Represavimo trukmė Tremties (kalinimo) vietos
Aleksas Povilaitis (Aleksandras - slap. Uosis) 1913 1945-1955 Kretingos, Telšių, Kauno, Vorkutos kalėjimai
Kazimieras Benaitis 1927 1945-1956 Karabaso, Dolinkos, Alabaso, Kengyro, Spasko, Ekibastūzo kalėjimai, Dolgo-Mosto MPŪ, Solniečnoje gyv. (tremtis)
Zenonas Gasiūnas 1930 1947-1952 Šiaulių, Vilniaus Lukiškio, Šilutės, Uchtos, Vorkutos kalėjimai
Bronius Gasiūnas 1930 1947-1959 Tomsko sritis, 86 kvartalas - Timiriazevo MPŪ (tremtis)
Marytė Daukšienė 1931 1947-1958 Irkutsko sritis, Taišeto rajonas, Kvitoko kaimas ir Magadanas (tremtis)
Lilija Jutinskienė, tremtinės dukra 1942 1947-1952 L. Jutinskienės motina ir seneliai ištremti į Tiumenės sritis, Armizono rajonas, Simiskulio kaimą
Genovaitė Jasiūnienė 1942 1948-1958 Krasnojarsko kraštas Sovietsko rajonas, Vierchniaja Bazajichos gyvenvietė (tremtis)
Gražina Gaubienė 1934 1948-1958 Taišeto rajonas., Kvitoko kaimas; Nižnij - Ingašo raj., Tinskaja gyvenvietė, Krasnojarskas (tremtis)
Adelė Kasperavičienė 1930 1949-1960 Irkutsko sritis Tuluno rajonas, Algatujaus gyvenvietė (tremtis)
Stasė Butkienė 1936 1949-1958 Irkutsko sritis, Tuluno rajonas, Uigos gyvenvietė (tremtis)
Stasė Jurienė 1926 1949-1962 Irkutsko sritis Tuluno rajonas, Kadagaikos ir Jevdokimovo gyvenvietės (tremtis)
Albertas Juras 1919 1949-1962 Šiaulių, Leningrado, Vorkutos kalėjimas, Irkutsko sritis, Tuluno rajonas, Jevdokimovo gyvenvietės (tremtis)
Agutė Skikienė 1929 1949-1956 Komi ASSR, Intos lageris
Emilija Šulcienė 1912 1949-1958 Irkutsko sritis, Alzamajaus rajonas, Kostino, Ūko kaimai, Kašmeto miestas (tremtis)
Onutė Novikienė 1928 1951-1957 Irkutsko sritis, Zalarių rajonas, Karatajevo kaimas (tremtis)
Veronika Stugienė 1924 1950-1956 Šiaulių, Leningrado, Intos kalėjimai
Povilas Šidlauskas 1908 1951-1955 Vologdos, Vytegros, Pole, Leningrado kalėjimai
Jonas Naliveika 1932 1951-1956 Tomsko sritis, Teguldetsko rajonas, Sredne-Čiulymo miestas (tremtis)
Jonas Norvaiša 1932 1952-1957 Taiga prie Kazulkos stoties, Krasnojarsko kraštas, Zaoziorno rajonas, Rybnojės kaimas (tremtis)
Vincas Valiušis 1912 1951-1956 Šiaulių kalėjimas, Labytnango, Salechardo, Baškirijos lageriai

Knygoje minimi asmenys

redaguoti

 • Balčiūnas, jaunesnysis leitenantas: 24
 • Bartkus, majoras: 20
 • Čepas, generolas: 17
 • Dundulis, leitenantas: 17
 • Grabys, pulkininkas, inžinierius 15, 17
 • Jonas Gužaitis, leitenantas 16-18
 • Jakaitis, leitenantas 17
 • Juodišius, pulkininkas 17
 • Karvelis, generolas 17

 • Kučas, leitenantas 22
 • Levūnas (Levinskas), leitenantas 20
 • Marcinkevičius, leitenantas 17
 • Plechavičius, generolas 335
 • Aleksas Povilaitis (Aleksandras), jaunesnysis leitenantas 11-26, 56
 • Pundzevičius, generolas 17
 • Rimas, leitenantas 20

 • Stanelis, leitenantas 17, 18
 • Sprangauskas, pulkininkas 17
 • Trimakas, kapitonas 17
 • Tvardauskas, višila 16, 18
 • Vitkauskas, generolas 17
 • Žemaitėlis, leitenantas 17, 18
 • Žulpys, puskarininkis 16, 17, 18
 • Zaskevičius, pulkininkas 18