Studentų dienos – dvisavaitinis iliustruotas katalikiškos krypties studentų laikraštis, leistas 19371940 m. Kaune.

Laikraščio „Studentų dienos“ (1937 m. II numeris) viršelis

Istorija

redaguoti

Leistas vietoje laikraščio „Jaunasis studentas“. Ėjo dukart per mėnesį. Leido Studentų ateitininkų sąjunga. Spausdino „Žaibo“ spaustuvė Kaune. Išėjo 56 numeriai.

Bendradarbiavo Bernardas Brazdžionis, Kazys Binkis, Paulius Jurkus, Konradas Kaveckas, Juozas Keliuotis, Steponas Kolupaila, Eugenijus Matuzevičius, Mykolas Linkevičius, Ignas Skrupskelis, Kazys Zupka ir kt.

Redagavo Kazimieras Berulis, Petras Rimkūnas, Petras Rimša. [1]

Šaltiniai

redaguoti
  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 476 psl.

Nuorodos

redaguoti