Straipsnis – analitinis žurnalistikos žanras, kuriam būdinga reiškinių, problemų analizė, nuoseklus, loginis minties plėtojimas, visuomenės gyvenimo dėsningumų atskleidimas. Kartais atvirai išsakoma autoriaus nuomonė. Daromos įtikinamos išvados. Rašant išskiriami trys etapai: temos pasirinkimas, temos pateikimas ir literatūrinis apdorojimas.

Straipsnių skirstymas redaguoti

Paprastai žurnalistikoje straipsniai skirstomi į:

  • redakcinius – vedamasis, redakcijos nuostatas atspindintis, jos vardu parašytas, neretai nenurodant konkretaus autoriaus,

rašinys, dažnai atsiliepiantis į kokius nors įvykius, paaiškėjusius faktus, tendencijas. Dažniausiai publikuojamas nuolatinėje laikraščio ar žurnalo vietoje, gali būti be pavadinimo, tik su nuolatine rubrika. Būdinga nedidelė, neretai vienoda visiems leidinio redakciniams straipsniams apimtis, glaustas minčių dėstymas, tezių pobūdžio argumentacija, naudojami publicistinės retorikos elementai. Įprasta pateikti išvadas, apibendrinimus, atspindinčius redakcijos nuostatas. Susiformavo XIX a. vid.;

  • teorinius – visuomenės gyvenimo reiškiniai, problemos, pokyčiai, reformos gvildenama teoriniu aspektu, remiantis mokslo

žiniomis. Mintys dėstomos suprantamai, populiariai, paprastai, iliustruojant abstrakčius teiginius konkrečiais pavyzdžiais. Tikslas – supažindinti su aktualiais klausimais, kurie yra svarbūs visuomenei;

  • probleminius – gyvenimiškas problemas, reiškinius apibendrinančiai analizuojantis žurnalistinis rašinys. Nagrinėjamas ne

konkretus objektas, o gvildenamos problemos, konkrečiais pavyzdžiais iliustruojant bendresnio pobūdžio analizę;

  • apžvalginius – tam tikro pobūdžio ir pasirinktos tematikos reiškinių ir įvykių analizė. Analizuoja tam tikro laiko ar vietos apibrėžto situacijos dėsningumus;
  • kritinius;
  • poleminius – diskusinio pobūdžio, ginama autoriaus nuomonė.

Šaltiniai redaguoti

  • Žurnalistikos enciklopedija, Vilnius 1997