Statistinis kriterijus

Statistinis kriterijus (arba statistinis testas; angl. statistical test) – tai vienareikšmiškai nustatyta taisyklė, apibūdinanti sąlygas, kada tikrinama statistinė hipotezė yra teisinga, o kada – ne. Naudojant statistinius testus yra nustatomas tarpusavio ryšys tarp atskirų kintamųjų, tačiau nustatomas tik statistinis ryšys, bet ne priežastinis.