Stasys Tomonis
Gimė 1915 m. gruodžio 1 d.
Sankt Peterburgas, Rusija
Mirė 1992 m. sausio 8 d. (76 metai)
Vilnius
Palaidotas (-a) Rokantiškių kapinėse
Tautybė Lietuvis
Tėvas Benediktas Tomaševičius
Motina Kristina Daugirdaitė, h. Gulbė
Sutuoktinis (-ė) Jonė Sutkevičiūtė
Vaikai Mindaugas, Jūratė, Giedrė
Veikla kultūros veikėjas, bibliografas, vertėjas, literatūrologas, redaktorius
Organizacijos Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Alma mater Vytauto Didžiojo universitetas
Žymūs apdovanojimai

LTSR nusipelnęs kultūros-švietimo darbuotojas

Stasys Tomonis (1915 m. gruodžio 1 d., Sankt Peterburgas, Rusija – 1992 m. sausio 8 d., Vilnius) – Lietuvos kultūros veikėjas, bibliografas, vertėjas, literatūrologas, redaktorius, ilgametis Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos darbuotojas.[1]

Biografija

redaguoti

Stasys Tomonis (Tomaševičius) gimė 1915 m. gruodžio 1 d. Sankt Peterburge, Rusijoje. Tėvas – Benediktas Tomaševičius (18791941) – Sankt Peterburgo universiteto Fizikos-matematikos fakulteto absolventas, 1908 m. baigė Elektromechanikos institutą. Pirmojo pasaulinio karo metais gyveno Sankt Peterburge, vėliau Žemutiniame Naugarde. Motina – Kristina Daugirdaitė (18881942), Daugirdų giminės bajoraitė, herbas Gulbė, – inteligentė, profesionali muzikantė pianistė, Lietuvos kultūros veikėja.

1918 m. vasarą šeima grįžo į nepriklausomą Lietuvą, Benediktas Tomaševičius dirbo Lietuvos Pašto Valdyboje, Kaune; vėliau tapo Lietuvos Susisiekimo Ministru. Stasys pradinį išsilavinimą įgijo namie, būdamas aštuonerių metų gerai žinojo prancūzų, vokiečių, lenkų kalbas (su tėvais kalbėjo lietuviškai).

1926 m. Stasys Tomonis priimtas iš karto į antrąją klasę Kauno „Aušros“ gimnazijoje. 19271929 m. S. Tomonis gydėsi sanatorijoje (jam buvo diagnozuota plaučių tuberkulioze) ir tęsė mokslus Šveicarijoje. 19311935 m. mokėsi Kauno jėzuitų gimnazijoje. 19351939 m. studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakultete. Jam dėstė garsūs profesoriai: Mykolas Romeris, Vytautas Jurgutis, Vaclovas Biržiška, Vincas Mykolaitis-Putinas, Vincas Krėvė-Mickevičius ir kt. Stasys Tomonis buvo aktyvus VDU studentų veikloje, buvo vienas iš studentų korporacijos „Jūra“ steigėjų; korporacijos tikslas buvo kova už Klaipėdos kraštą, lietuviškos jūrininkystės skatinimas. S. Tomonio baigiamojo darbo tema – „Teismas kaip įstatymo, teisingumo ir politikos organas“. Baigęs mokslus S. Tomonis liko universitete, dirbo prof. Vytauto Jurgučio vadovaujamos VDU Baudžiamosios teisės katedros asistentu.

1939 m. Stasys Tomaševičius sulietuvino pavardę į Tomonis. Tų pačių metų lapkričio 19 d. vedė savo buvusią anglų kalbos mokytoją Jonę Sutkevičiūtę. 1940 m. su žmona persikėlė į Vilnių, dirbo Vilniaus universitete. 1940 m. rugpjūčio 28 d. gimė sūnus Mindaugas. 1941 m. birželio 14 d. NKVD suėmė S. Tomonio tėvus, ištrėmė į skirtingus lagerius, tėvas žuvo Rešiotų lageryje, motina mirė nuo bado Tit Ary saloje prie Laptevų jūros.

1943 m. kovo mėn. vokiečių valdžia uždarė Vilniaus universitetą, S. Tomonis neteko darbo, persikėlė gyventi į Kauną. Dirbo atsitiktinius, nekvalifikuotus darbus Geležinkelio valdyboje, Gyvulių žaliavų paruošų respublikinėje kontoroje, Kuro valdybos tiekimo ir realizavimo kontoroje. 1944 m. lapkričio 16 d. Tomoniams gimė duktė Jūratė (vėliau – ilgametė (19632009) Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos darbuotoja).

19461948 m. S. Tomonis ėjo Valstybinės grožinės literatūros leidyklos redaktoriaus pareigas. 1948 m. pavasarį perėjo dirbti į Kauno Centrinę valstybinę biblioteką, (vėliau – Valstybinė respublikinė biblioteka, Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka). 1949 m. sausio 29 d. Vilniuje gimė duktė Giedrė.

S. Tomonis gerai mokėjo užsienio kalbas, išvertė į lietuvių kalbą daug pasaulinės literatūros klasikos kūrinių. Pažymėtini S. Tomonio vertimai iš anglų kalbos D. Defo „Robinzonas Kruzas“; V.M. Tekerėjaus 2-jų tomų knyga „Tuštybės mugė“.

1953 m. Stasys Tomonis pradėjo dirbti Bibliografijos skyriaus vedėjo pareigose, jose išbuvo trisdešimt metų. S. Tomonis dirbo visuomeninį-organizacinį, mokslinį bibliografinį, aktyvų leidybinį, konsultacinį Lietuvos bibliotekų, mokslo renginių (konferencijų, suvažiavimų ir kt.) darbą. Jo skyriuje veikė penki mažesni padaliniai – sektoriai. Bibliografijos skyrius bibliotekoje laikytas prestižiniu.

1975 m. birželio 29 d. staiga mirė žmona. Tų pačių metų lapkričio 5 d. tragiškomis aplinkybėmis žuvo sūnus Mindaugas. Visiems Tomonių šeimos nariams pradėtos KGB bylos; Tomoniai daugelį metų patyrė KGB organų persekiojimą: namų kratos, tardymai.

Nuo 1991 m. S. Tomonis dirbo bibliotekininku Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje, užsiėmė prieškario spaudos bibliografavimu, rinko medžiagą leidiniui „Lietuvos bibliografija. Serija C, Lietuviškų periodinių leidinių publikacijos, 1901–1903“ (2003). Dirbo, iki liga pakirto jo sveikatą.

Stasys Tomonis mirė 1992 m. sausio 8 d., palaidotas Rokantiškių kapinėse.

Įvertinimas

redaguoti
 • Lietuvos TSR nusipelniusio kultūros-švietimo darbuotojo garbės vardas. Vilnius, 1960 m. liepos 18 d.

Bibliografija

redaguoti
 • Tomonis, Stasys. Iš „Juodosios knygelės“. Faks. // Tarp knygų. – ISSN 0868-8826. – 1995, Nr. 12, p. 27-28.
 • Tomonis, Stasys. Prie jūros, prie jūros!.. // Lietuvių studentų korporacija „Jūra“ Lietuvos universitetuose / Algirdas Gustaitis. – Klaipėda : Klaipėdos universitetas, 1998. – P. 342, 345–347.
 • Tomonis, Stasys. Prie jūros, prie jūros: [buvusio skautų korporacijos „Vytis“ senjoro atsiminimai apie kelionę Nemunu valtimi 1936 m.] / Stasys Tomonis // Laužas. – 1992, Nr. 4-6.
 • Stasys Tomonis. Gyvenimo vingiais: atsiminimai. Sudarė Algimantas Jakimavičius, Jūratė Jakimavičienė, Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2005, 436 p. ISBN 978-9955-541-63-9.
 • Stasys Tomonis: bibliografija / Lietuvos TSR valstybinė respublikinė biblioteka; [parengė P. Dabulevičienė, S. Keblienė]; [spec. red. T. Gustienė]. – Vilnius : LTSR valstybinė respublikinė biblioteka, 1984. – 55 p.
 • Lietuviškieji slapyvardžiai: lietuviškos spaudos iki 1990 m. slapyvardžių sąvadas / Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; sudarė ir parengė Jonas Mačiulis. – Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2004. – 2 t.
  • T. 1, Autoriai = Authors. – 362p. S. Tomonis: p. 288.
  • T. 2, Slapyvardžių žodynas = Dictionary of pseudonyms. – X, 1156, [1] p. S. Tomonis: p. 103, 867, 925.

Šaltiniai

redaguoti
 1. Tomonis Stasys. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. XXIV (Tolj–Veni). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2015. 19 psl.

Literatūra

redaguoti
 • Blynas, Zenonas. Karo metų dienoraštis, 1941–1944 m. / parengė Gediminas Rudis ; Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2007. – 723, [1] p. : faks. Apie S. Tomonį: p. 378, 379, 434, 564, 670.
 • Dėl Lietuvos TSR nusipelniusio kultūros-švietimo darbuotojo garbės vardo suteikimo : Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsakas. Vilnius, 1960 m. liepos 18 d. // Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. – 1960, Nr. 17, p. 451–452; Tiesa. – ISSN 0233-3147. – 1960, liep. 19.
 • Dichavičienė, Valerija. Stasys Tomonis // Jie ėjo su mumis į laisvę : Lietuvos asmenybių portretai; spaudai parengė Rimantas Dichavičius. – Vilnius : Valerija Dichavičienė, 2015. – P. 11.
 • Glinskis, Rimantas. Tomonis Stasys // Lietuvių literatūros enciklopedija. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001. – P. 510.
 • Goldas, Mauša. Pelnyta pagarba / M. Goldas, A. Lukošiūnas. – Portr. // Bibliotekų darbas. – ISSN 0135-6143. – 1965, Nr. 12, p. 19.
 • Grybauskienė, Petronėlė. Didelis ir ūgiu, ir dvasia : Stasio Tomonio 90-osioms gimimo metinėms / Petronėlė Grybauskienė // Tarp knygų. – ISSN 0868-8826. – 2005, Nr. 12, p. 24.
 • Gustaitis, Algirdas. [Biografija] ; Gyvenimo vingiais ; Trys Tomonių generacijos // Lietuvių studentų korporacija „Jūra“ Lietuvos universitetuose: nuotraukų 320, atspaudų 112 / Algirdas Gustaitis. – Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 1998. – P. 342, 347–349 : iliustr. – ISBN 9986-499-74-7.
 • Jakimavičienė, Jūratė. Knygos puslapiai, skirti Stasiui Tomoniui / Jūratė Jakimavičienė. – Rec. kn.: Lietuvių studentų korporacija „Jūra“ Lietuvos universitetuose / A. Gustaitis. – Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 1998 // Tarp knygų. – ISSN 0868-8826. – 1999, Nr. 3, p. 42.
 • Jakimavičienė, Jūratė. Žodis apie Tėvą : Stasio Tomonio 90-osioms gimimo metinėms / Jūratė Tomonytė-Jakimavičienė. – Portr. // Tarp knygų. – ISSN 0868-8826. – 2005, Nr. 12, p. 18-20.
 • Jakimavičius, Algimantas. Gyvenimas įrašytas mūsų istorijoje : Stasio Tomonio 100-osioms gimimo metinėms // Tarp knygų. – ISSN 0868-8826. – 2015, Nr. 11, p. 19-24.
 • Janonis, Osvaldas. Bibliografijos mokslas sovietmečiu: kiekybinė charakteristika / Osvaldas Janonis. – Lent. – Santr. angl., liet. – Bibliogr.: 28 pavad. // Knygotyra. – ISSN 0204-2061. – T. 46 (2006), p. 53-64.
 • Janonis, Osvaldas. Tomonis Stasys // Lietuvos knygos veikėjai: [Elektroninis išteklius] / sudarytojas Osvaldas Janonis; vyr. redaktorius Domas Kaunas. – [Vilnius]: [Matematikos ir informatikos institutas], [2004]. – 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM)). – ISBN 9986-680-27-1.
 • Lietuvos mokslų akademijos biblioteka: paveldas ir raida, 1557–2007 : bibliografijos rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka; [sudarė Elena Stasiukaitienė]; [redaktorių kolegija: Juozas Marcinkevičius (pirm.)… [ir kt.]. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2009. – 450 p.; Tuo pačiu pavad.: [Elektroninis išteklius]. – Vilnius: [Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka], 2010. Apie S. Tomonį: p. 282, 312–313, 359.
 • Mackevič, Teresa. Panevėžio regiono istoriniai dokumentai Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus fonduose / Teresa Mackevič. – Santr. angl. – Bibliogr. išnašose // Rankraštinis paveldas Lietuvos kultūroje ir istorinėje atmintyje / Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka. – Panevėžys: [Amalkeros leidyba] : Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2006. – P. 52-72.

Rašoma apie Juozo Daugirdo fondą, kurį S. Tomonis 1949–1950 m. perdavė Lietuvos nacionalinei bibliotekai.

 • Matijošienė, Audronė. Stasio Tomonio atsiminimai apie laiką ir žmones. Tarp knygų. – ISSN 0868-8826. – 2007, Nr. 6, p. 20-22.
 • Matelska, Jadwiga. Piśmiennictwo o Jaćwieży w bibliotekach wileńskich: (Współpraca z bibl. Wilna) // Zeszyty Naukow / Uniwersytet Warszawski, Filia w Białymstoku, z. 31. Humanistyka. Dzial F. Pr. Filologija. – T. 5 (1980). – P. 417–423.

Ataskaita iš komandiruočių į Vilnių 1977 ir 1979 m., sėkmingos literatūros apie jotvingius paieškos Lietuvos nacionalinės bibliotekos Lituanistikos skyriuje, Mokslų Akademijos bibliotekoje, Knygų rūmuose. Informacija apie užmegztus darbo kontaktus su S. Tomoniu ir kt.

 • Matulaitytė, Stasė. Bibliografijos ąžuolo atsiminimai : Stasio Tomonio 100-mečiui / Stasė Matulaitytė. – ISSN 0868-8826. – 2015, Nr. 1, p. 21-22.
 • Mičiulienė, Jūratė. M. Tomonis – Atgimimo nesulaukęs signataras. – Portr. Lietuvos žinios. – ISSN 1822–1637. – 2015, lapkr. 7, p. 15.

Rašoma ir apie S. Tomonį, publikuojamas Valerijos Dichavičienės S. Tomonio portretas iš fotomenininkės knygos „Jie ėjo su mumis į laisvę“.

 • Mikelinskaitė, Paulė. Negalime pamiršti / Paulė Mikelinskaitė // Metai. – ISSN 0134-3211. – 2008, Nr. 5, p. 156–158.
 • Mikelinskaitė, Paulė. Netekome Stasio Tomonio: [bibliografo atminimui, 1915 12 01–1992 01 08] / Paulė Mikelinskaitė, Petronėlė Grybauskienė. – Portr. // Tarp knygų. – ISSN 0868-8826. – 1992, Nr. 2, p. 32-33.
 • Mikelinskaitė, Paulė. Niekada neišdils iš atminties : Stasio Tomonio 90-osioms gimimo metinėms / Paulė Mikelinskaitė // Tarp knygų. – ISSN 0868-8826. – 2005, Nr. 12, p. 21-24.
 • Miškinis, Algimantas. Mano kolekcija: ką ir kaip surinkau, naudojau, dovanojau… / Algimantas Miškinis. – Vilnius : Savastis, 2007. – 231, [1] p. : iliustr., portr. Apie iš S. Tomonio įsigytus Europos taikomosios dailės kūrinius, p. 105.
 • Pakalniškienė, Loreta. Mūsų kalendorius : 2005 gruodis / parengė Loreta Pakalniškienė // Tarp knygų. – ISSN 0868-8826. – 2005, Nr. 10, p. 44.

S. Tomonio bibliografija.

 • Pikturna, Ignas. Palikite man žirgelį: [S. Tomonio atminimui] / Ignas Pikturna // Lietuvių studentų korporacija „Jūra“ Lietuvos universitetuose / Algirdas Gustaits. – Klaipėda, 1998. – P. 344; Laužas. 1992, vas. 16 (Nr. 1 (7), p. 6.
 • Poškutė, Birutė. Atsiminimų fragmentai : Stasio Tomonio 90-osioms gimimo metinėms / Birutė Poškutė. – Iliustr. // Tarp knygų. – ISSN 0868-8826. – 2005, Nr. 12, p. 24.
 • Poškutė, Birutė. Vadovas ir darbo draugas / Birutė Poškutė. – Portr. // Bibliotekų darbas. – ISSN 0135-6143. – 1975, Nr. 12, p. 20-21.
 • Stasiukaitienė, Elena. Stasys Tomonis (1915 12 01–1992 01 08) / Elena Stasiukaitienė. – Nuotr. // Lietuvos mokslų akademijos biblioteka. – ISSN 1648-9772. – 2005/06 (2009), p. 185–186.
 • Stasio Tomonio gyvenimo datos : Stasio Tomonio 90-osioms gimimo metinėms // Tarp knygų. – ISSN 0868-8826. – 2005, Nr. 12, p. 20-21.
 • Stungurys, Stasys. Kaltininkai aiškūs: (atsakymas į S. Tomonio laišką): [dėl sūnaus Mindaugo Tomonio persekiojimo] / Tarutis. – Persp. iš: Aušra, 1977, Nr. 6 (46) // Saulėtekio linkui: pogrindžio straipsniai, laiškai iš konclagerio, atsiminimų nuotrupos / Stasys Stungurys. – Vilnius : Margi raštai, 1998. – P. 50-52.
 • Tomonis Stasys: [biobibliografija] // Lietuvos TSR spauda: valstybinė suvestinė bibliografija 1940–1955. T. 1, Kn. 1. – Vilnius : Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1962. – P. 795–796.
 • Tomonis Stasys // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. T. 3. – Vilnius : Mintis, 1971. – P. 560.
 • Tomonis Stasys // Lietuva. [T.] 4, Biografijos. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2015. – P. 606.
 • Tomonis Stasys // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. T. 11. – Vilnius : Mokslas, 1983. – P. 350.
 • Tomonis Stasys // Lietuvių enciklopedija. – Boston, Mass. : Lietuvių enciklopedijos leidykla (J. Kapočius), 1953–1985. – 37 t.

T. 31. – 1964. – P. 304. T. 36. – 1969. – P. 508.

 • Tomonis Stasys // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 24. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2013. – P. 19.
 • Tomonytė-Kulakauskienė, Giedrė. Mūsų tėvelis / Giedrė Tomonytė-Kulakauskienė, Jūratė Tomonytė-Jakimavičienė. – Iliustr //Tarp knygų. – ISSN 0868-8826. – 1995, Nr. 12, p. 26-27.
 • „TSRS kultūros ministerijos kolegija ir kultūros darbuotojų profsąjungos Centro Komiteto prezidiumas N. Krupskajos medaliu apdovanojo Valstybinės respublikinės bibliotekos bibliografijos skyriaus vedėją Stasį Tomonį…“: [žinutė] // Bibliotekų darbas. – ISSN 0135-6143. – 1975, Nr. 3, p. 2.
 • Vanagas, Vytautas. [Stasys Tomonis] // Lietuvių rašytojų sąvadas / Vytautas Vanagas. – Vilnius : Vaga, 1987. – P. 272, 439; 2-asis patais. ir papild. leid. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1996. – P. 319.
 • Vėlavičienė, Silvija Marija. Draustosios spaudos pėdsakais / Silvija Vėlavičienė; [sudarytoja Jolanta Budriūnienė]. – Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011. – 414, [1] p. : iliustr., portr.

Apie S. Tomonį: p. 73, 81-82, 94-95, 386.

 • Vitkus, Viktoras. Bibliofilas Romas Adomavičius / Viktoras Vitkus. – Nuotr. // Alio Raseiniai. – ISSN 1648-8717. – 2010, bal. 8, p. 5.

Apie bibliofilą Romą Adomavičių ir jo išleistą „Maironio raštų bibliografiją (1883–1989)“. Minimas S. Tomonis, kaip vienas iš rėmusių patarimais, pastabomis.

 • Voverienė, Ona. Tautos gyvybė – kultūroje / Ona Voverienė // Lietuvos aidas. – ISSN 1648-4215. – 2004, gruod. 16, p. 6.

Apie knygos ir bibliotekos reikšmę saugant ir kuriant tautines vertybes, situaciją Lietuvos bibliotekose, valdžios abejingumą kultūros problemoms ir kt. Minimas S. Tomonis ir kt.

 • Voverienė, Ona. Istorija moko, pavyzdžiai ugdo / Ona Voverienė. – Portr. // Lietuvos aidas. – ISSN 1648-4215. – 2007, bal. 19, p. 9; bal. 20, p. 9.
 • Zemlickas, Gediminas. Knyga buvo jo gyvenimas / Gediminas Zemlickas. – Iliustr. // Mokslo Lietuva. – ISSN 1392-7191. – 2008, birž. 5 (Nr. 11), p. 13,
 • Zimareva, Olga. Mūsų kalendorius : 2015 gruodis / parengė Olga Zimareva // Tarp knygų. – ISSN 0868-8826. – 2015, Nr. 10, p. 39.

S. Tomonio bibliografija.

 • Žukas, Vladas. Bibliografas Stasys Tomonis: [prisiminimai] / Vladas Žukas. – Nuotr. // Pažinti kultūros žmonės. [Kn. 1] / Vladas Žukas. – [Vilnius]: [Logotipas], [2002]. – P. [460]-473.
 • Žukas, Vladas. Su atsidavimu ir erudicija: [įžanginis straipsnis] / Vladas Žukas // Stasys Tomonis: bibliografija. Vilnius : Lietuvos TSR valstybinė respublikinė biblioteka, 1984. – P. 3-18.
 • Žukas, Vladas. Tomonis Stasys / Vladas Žukas // Tarybų Lietuvos enciklopedija. T. 4. – Vilnius : Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1988. – P. 326.
 • Žukas, Vladas. Tomonis Stasys: [biografija] / V.Ž. – Portr. // Knygotyra: enciklopedinis žodynas. – Vilnius : Alma littera, 1997. – P. 371.

Diplominiai darbai:

 • Baužys, Juozas. Stasio Tomonio gyvenimo ir veiklos analizė: bakalauro darbas / Juozas Baužys, Bibliotekininkystės ir informacijos bakalauro studijų studentas; mokslinis vadovas doc. J. Čepytė ; Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas, Dokumentinės komunikacijos institutas, Knygotyros katedra. – Vilnius, 2002. – 72 p., [4] lap. : lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 65-67 (45 pavad.).
 • Stankūnaitė, B. S. Tomonio įnašas į lietuvių tarybinę bibliografotyrą: diplominis darbas / B. Stankūnaitė; mokslinis vadovas doc. Osvaldas Janonis ; Vilniaus universiteto Kauno vakarinis fakultetas. – Kaunas, 1984.