Stasys Rakauskas

Stasys Rakauskas (1877 ? ? Lietuvoje -1950 m. gruodžio 14 d. Elizabethe, NJ – JAV), vargonininkas ir chorvedys.

BiografijaKeisti

Vienas iš pirmųjų lietuvių vargonininkų, 1892 m. atvykęs į JAV ir daug nuveikęs muzikos baruose. Tuo metu buvo laikomas net vargonų virtuozu ir sumaniu chorvedžiu. Vargonininkavo ir vadovavo chorams daugelyje JAV lietuvių parapijų: Angelų Karalienės Brooklyne, NY, Šv. Kazimiero Amsterdame, Niujorke, Šv. Jurgio, Šv. Kotrynos Genovaitės ir Visų Šventųjų Čikagoje, IL. 19361938 m. vadovavo Čikagos Vyčių chorui. 1939 m. sausio 22 d. Visų Šventųjų parapijos choras koncertu pažymėjo savo 30-metį. Chorai dalyvavo lietuvių dainų šventėse ir kituose tautiniuose renginiuose. S. Rakauskas harmonizavo lietuvių liaudies dainas, kurias spausdino „Viltyje“. Pasirašinėdavo S. Vėžio slapyvardžiu. 1914 m. „Muzikos aidai" išleido jo kūrinių rinkinį fortepijonui. Buvo ALRK Vargonininkų sąjungos aktyvus narys. Sūnus Stasys Rakauskas taip pat muzikas.

ŠaltiniaiKeisti

Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999. Informacijos publikavimui gautas žodinis autoriaus leidimas.