Atverti pagrindinį meniu

Stasys Mikelkevičius

BiografijaKeisti

Baigęs Seinų kunigų seminariją, įšventintas kunigu 1913 m. sausio 13 d. Vikaravo Plokščių parapijoje, o 19241934 metais buvo Barzdų parapijos klebonu. Jo pastangų dėka užbaigta statyti Barzdų Kristaus Karaliaus bažnyčia, o buvusi laikina koplyčia pertvarkyta į prieglaudą. Po to klebonavo Miroslavo Švč. Trejybės bažnyčioje, buvo Seirijų dekanato dekanas. 1947 m. paskirtas Vilkaviškio vyskupijos kancleriu. Kurijos pastatai buvo nacionalizuoti, katedrą remontuoti valdžia neleido, todėl buvo nupirktas medinis namas Marijampolėje, iš kurio ir buvo valdoma vyskupija.

1949 m. gegužės mėn. LTSR saugumo organai pagal agentūrinę bylą „Tina’’ suėmė Vilkaviškio vyskupijos valdytoją kanauninką Vincą Vizgirdą, kurijos kanclerį kunigą S. Mikelkevičių bei dar penkis šios vyskupijos kunigus ir nuteisė kalėti. Pagal bylos medžiagą V. Vizgirda patarinėjęs antitarybinio pogrindžio dalyviams kaip toliau tęsti kovą, o jam talkinęs S. Mikelkevičius. Po lagerių grįžo išsekęs į Lietuvą ir mirė sulaukęs 90 metų.

ŠaltiniaiKeisti