Stasys Gailevičius

Stasys Gailevičius
Gimė 1904 m. lapkričio 28 d.
Peterburge, Rusija
Mirė 1997 m. gegužės 4 d. (92 metai)
Toronte, Kanada
Tėvas Emerikas Gailevičius (18741949 m.)
Veikla chorvedys ir kompozitorius.

Stasys Gailevičius (1904 m. lapkričio 28 d. Peterburge, Rusija1997 m. gegužės 4 d. Toronte, Kanada) – chorvedys ir kompozitorius, žinomo muziko Emeriko Gailevičiaus (18741949 m.) sūnus.

BiografijaKeisti

Pirmąsias muzikos žinias gavo iš tėvo, o 1920 m. su šeima grįžęs į Lietuvą, pradėjo studijuoti Kauno konservatorijoje – pas E. Laumenskienę ir prof. Vladimirą Ružickį – fortepijoną, o pas kitus pedagogus – muzikos teoriją ir kompoziciją. Vėliau dar tobulinosi Paryžiuje.

Nuo 1927 m. buvo Valstybės teatro muzikos reikalų tvarkytojas, dramos muzikos dalies vedėjas, apie 15 metų dirbo Operos koncertmeisteriu, akompanavo solistams. Dirigavimo meno mokėsi iš operos dirigentų M. Bukšos, Juozo Tallat-Kelpšos ir Vytauto Marijošiaus. Rašydamas muziką radijo vaidinimams, bendradarbiavo su Kauno radiofonu. Įsikūrus Vilniaus operai, nuo 1942 m. buvo jos dirigentas – dirigavo Džiuzepės Verdi operą „Rigoletto“.

1944 m. pasitraukęs į Vokietiją, vadovavo Spakenburgo stovyklos lietuvių chorui, koncertavo kaip solistų akompaniatorius. 1951 m. atvyko į Kanadą ir apsistojo Monrealyje pas dukrą ir motiną – Lietuvos operos koncertmeisterę.

1952 m. persikėlė į Torontą, kur 15 metų vargonininkavo Šv. Jono lietuvių parapijoje. Čia suorganizavo mišrųjį chorą (27 moterys ir 30 vyrų), kuris pasivadino „Varpo“ vardu. Su choru surengė apie 150 koncertų, jų programose buvo per 50 lietuviškų dainų, giesmių ir ištraukų iš klasikinių operų. Tai Stasio Šimkaus kantata „Atsisveikinimas su tėvyne“, Antano Vanagaičio „Laisvės varpas“, antrasis paveikslas iš Dž. Verdi operos „Aida“ ir kt.

„Varpas“ koncertavo Kanadoje ir JAV, išleido plokštelių, 1966 m. dalyvavo 3-ojoje JAV ir Kanados lietuvių dainų šventėje Čikagoje – S. Gailevičius buvo šventės akompaniatorius. 1978 m. buvo 5-osios analogiškos dainų šventės Toronte komiteto pirmininkas ir dirigentas. Taip pat buvo 1975 m. 1-osios Kanados lietuvių dainų šventės Hamiltone garbės dirigentas. Kurį laiką vadovavo ir Toronto lietuvių vyrų vokaliniam kvartetui.

Sukūrė dainų ir giesmių chorams bei solistams. Dar Kaune 1939 m. buvo išleistos „Jaunųjų ūkininkų dainos“, o 1947 m. JAV – solo dainos „Klajūnai“, „Nauja daina“ ir „Juokdarys mėnulis“. Jo dainos „Tėvynės gėlės“, „Oi toli, toli“ ir „Iš visų kraštų“ skambėjo JAV ir Kanados lietuvių dainų šventėse Čikagoje ir Toronte.

ŠaltiniaiKeisti

Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999.