Stasys Bekeris (1911 m. kovo 30 d. Kiaunorių k., Kelmės r.1991 m. balandžio 12 d. Šiauliuose), vargonininkas, chorvedys, pedagogas.

Biografija redaguoti

19221926 m. lankė Pašiaušės pradžios mokyklą, 19301932 m. intensyviai mokėsi ir Kaune eksternu išlaikė keturių gimnazijos klasių egzaminus.

Nuo 1929 m. pas Šiaulių Šv. Petro ir Povilo bažnyčios vargonininką Juozą Uogintą pradėjo mokytis muzikos, giedojo chore, 19301932 m. buvo vargonininko padėjėjas, dalyvavo Pavasarininkų draugijos vakaruose – vaidinimuose.

1932 m. S. Bekeris pradėjo savarankiškai vargonininkauti Kurtuvėnuose (Šiaulių r.), suorganizavo bažnytinį chorą, kurį išmokė mišių ir giesmių. 1937 m. grįžo į Šiaulius ir su pertraukomis iki 1946 m. vargonininkavo ir vadovavo chorui Šiaulių Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje, dalyvavo įvairių draugijų kultūrinėje veikloje.

Nuo 1937 m. nuvažiuodavo į Klaipėdą, kur muzikos mokykloje pas direktorių J. Karosą studijavo vargonininkavimą, muzikos teorijos ir solfedžio mokėsi pas J. Bertulį, o dainuoti pas S. Sodeiką. 1939 m. vokiečiams okupavus Klaipėdą, muzikos mokykla išsikėlė į Šiaulius, kur S. Bekeris 19391944 m. tęsė muzikos studijas. Kartu 19411942 m. dėstė muziką 1-ojoje amatų mokykloje, 19411944 m. mergaičių 2-ojoje gimnazijoje, o 19441948 m. berniukų gimnazijoje. 19461958 m. Šiaulių muzikos mokyklos muzikos teorijos skyriaus vedėjas ir dėstytojas, nuo 1953 m. kurį laiką buvo Šiaulių srities Liaudies kūrybos namų direktorius. 19581971 m. Šiaulių 8-osios vidurinės mokyklos muzikos ir dainavimo mokytojas, moksleivių pučiamųjų orkestro vadovas.

Be pedagoginio darbo, S. Bekeris vadovavo įvairiems Šiaulių miesto meno mėgėjų kolektyvams: priešgaisrinės apsaugos vyrų vokaliniam ansambliui ir chorui, trikotažo fabriko „Verpstas“ moterų chorui, dviračių gamyklos „Vairas“ ir kombinato „Maistas“ chorams, statybos tresto ir kultūros namų „Jovaro" dainų ir šokių liaudies ansambliams. 1959 m. su statybos tresto ansambliu koncertavo Maskvoje, Vilniuje, Klaipėdoje ir kitur. Su chorais ir ansambliais dalyvavo Šiaulių miesto ir pirmosiose pokario metų respublikinėse dainų šventėse. S. Bekeris buvo Šiaulių miesto dainų švenčių dirigentas ir kaimo chorų konsultantas.

Šaltiniai redaguoti

Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999.