Stasius Michelsonas

Stasius Michelsonas
Gimė 1881 m. gruodžio 13 d.
Palėvenė
Mirė 1973 m. rugpjūčio 24 d. (91 metai)
Bostonas
Sutuoktinis (-ė) Margarita
Veikla spaudos darbuotojas

Stasius (Stasys) Michelsonas (1881 m. gruodžio 13 d. Palėvenėje, Kupiškio valsčius1973 m. rugpjūčio 24 d. Bostone) – politinis veikėjas, istorikas, JAV lietuvių spaudos darbuotojas, kultūros veikėjas.

BiografijaKeisti

Tikroji pavardė – Michalkevičius, kilęs iš Kosciežo herbo bajorų. Pradinį mokslą ėjo kartu su kitų bajorų vaikais namų mokykloje Paliepių dvare netoli Rokiškio, išmoko prancūzų, vokiečių, lotynų, rusų kalbas. 1896 m., nuvežtas pas pusbrolį kunigą, buvo rengiamas stoti į kunigų seminariją, bet 1900 m. įstojo į Rygos vokišką technikos mokyklą. 1904 m. įstojo į Rygos politechnikos institutą, kur įsijungė į socialdemokratų veiklą.

1905 m. – revoliucijos veikėjas, Lietuvos socialdemokratų partijos narys. 1906 m. kovo mėn. pabėgo nuo arešto ir emigravo į JAV. Dirbo Bostone, metalo dirbinių ir pianinų dirbtuvėje. 1908 m. su J. GegužiuA. Žvingilo nusipirko „Keleivį“ ir jį leido iki 1943 m., vėliau – kartu su žmona Margarita, o 1945 m. laikraštį, spaustuvę ir pastatą padovanojo Amerikos lietuvių socialistų sąjungai, iki 1953 m. laikraščio administratorius. Dalyvavo Susivienijimo lietuvių Amerikoje, Tėvynės mylėtojų draugijos, Lietuvių socialistų sąjungos veikloje. XX a. ketvirtame dešimtmetyje įsitraukė į antinacinį judėjimą.

19121945 m. leido „Keleivio kalendorių“, pats spausdinosi Ikso slapyvardžiu. 1912 m. subūrė scenos mėgėjų būrelį „Žaibas“, kuris pastatė per 20 veikalų. Perskaitė per 2000 paskaitų visuomenei lietuvybės, socializmo, laisvamanybės klausimais. Parašė mokslo populiarinamųjų knygelių.[1] [2]

BibliografijaKeisti

  • Lietuvos Respublikos istorija nuo 1905 m. revoliucijos iki šių dienų, 1921 m.
  • Lietuvių išeivija Amerikoje 18681961 m., 1961 m.

ŠaltiniaiKeisti

  1. Stasius Michelsonas. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. XV (Mezas-Nagurskiai). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2009. 29 psl.
  2. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 325 psl.