Stanislovas Vencius

Stanislovas Vencius (lenk. Stanisław Wencius g. 1892 m. rugpjūčio 3 d. Marijampolėje – m. ?) – Romos katalikų kunigas, Lenkijos lietuvių teisių gynėjas.

BiografijaKeisti

Baigė Seinų kunigų seminariją. Kunigu įšventintas 1915 m. liepos 25 d. Pirmojo pasaulinio karo metais buvo pasitraukęs į Rusiją. Grįžęs vikaravo Pilypave (1918–1919 m.) ir Punske (1919–1927 m.).

1926 m. Balstogės vaivada informavo Lomžos vyskupiją, kad S. Vencius aktyviai dalyvauja kuriant lietuviškas organizacijas ir agituoja už lietuviškas mokyklas. Tais pačiais metais Suvalkų policija informavo savo vyresnybę, kad vikaras Vencius, dėstydamas Punsko mokykloje religiją, dažnai pereina į lietuvių kalbą. 1926 m. kovo 13 d. Suvalkų apygardos prokuroras informavo vyskupiją, kad tolimesnis kunigo buvimas pasienyje su Lietuva yra nepageidaujamas. Po metų buvo tardomas dėl kratos metu rastų Lietuvoje spausdintų knygų. 1927 m. gruodžio 6 d. areštuotas ir po kurio laiko deportuotas į Lietuvą. Tolimesnis likimas nežinomas.

ŠaltiniaiKeisti