Stanislovas Žylius

Stanislovas Žylius (1898 m. liepos 16 d. Tauragėje – ?), vargonininkas ir chorvedys.

Biografija redaguoti

1909 m. atvyko į JAV ir apsigyveno Čikagoje, IL. Iš pradžių muzikos mokėsi privačiai, o vėliau vargonų ir fortepijono mokėsi Buscho konservatorijoje. Bažnytinę muziką studijavo pas vargonininką V. Daukšą. 19151924 m. vargonininkavo Nekalto Prasidėjimo lietuvių parapijoje Čikagoje, 19241929 m. Šv. Vincento De Paulo parapijoje Springfielde, IL, 19291963 m. Šv. Baltramiejaus parapijoje Waukegane, IL. Visur vadovavo chorams, statė operetes, rengė koncertus ir dalyvavo tautinėse šventėse. Ypač sėkmingai dirbo su šv. Baltramiejaus parapijos choru – išmokė daug kūrinių ir surengė apie 100 koncertų. 19181926 m. vadovavo Lietuvos Vyčių chorui, kuris pavadinimą buvo pakeitęs į Šv. Agnietės vardą.

Nuo 1917 m. S. Žylius ALRK Vargonininkų Stanislovas Žylius sąjungos narys, nuo 1948 m. kelis kartus rinktas Centro valdybos iždo globėju. Daug prisidėjo prie žurnalo „Muzikos žinios" organizavimo ir jo leidybos. Aktyviai dalyvavo įvairių vietinių draugijų kultūros veikloje.

Šaltiniai redaguoti

Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999.