Spekuliatoriai

Spekuliatoriai (lot. speculatores) – Romos kariuomenės žvalgų pajėgos. Pradžioje legionuose ir pretorianų daliniuose spekuliatoriai buvo tiesiog žvalgai, bet vėliau, einant laikui, jų funkcijų ratas prasiplėtė, jie tapo ir asmens sargybiniais, kurjeriais, policininkais ir kartais net budeliais.

Spekuliatoriai sudarė atskirą kariuomenės rūšį. Jie turėjo savo karininkus, pvz., Tacitas rašė apie spekuliatorių opcionus (lot. optio speculatorium). Šaltiniuose minima šeštoji spekuliatorių kohorta. Viename įrašų kažkoks L. Veturius pavadintas PRAEF. TURMAE. SPECULAT. ('spekuliatorių turmos prefektas'?), kas galbūt rodo, kad egzistavo ir raitieji spekuliatoriai.

Romos kariuomenėje dar buvo ir eksploratoriai (lot. exploratores) stebėdavo priešo dalinių judėjimą lauko sąlygomis. Eksploratoriai galbūt buvo atskira žvalgų šaka negu spekuliatoriai.

Tiek spekuliatoriams, tiek eksploratoriams galėdavo prireikti veikti dėvint civilius drabužius, todėl jie gali būti priskirti prie šnipų.

NuorodosKeisti