Tarptautinis Karinis Tolimųjų Rytų Tribunolas - Kitos kalbos