Sąjungininkai (Pirmasis pasaulinis karas) - Kalbos