Libijos Arabų Liaudies Džamahirijos himnas - Kitos kalbos