Libijos Arabų Liaudies Džamahirijos himnas - Kalbos