Lagranžo vidutinės reikšmės teorema - Kitos kalbos