Japonijos žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės ministerija - Kalbos