Aktas dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo - Kalbos