Teisės norma: Skirtumas tarp puslapio versijų

1 735 baitai pašalinti ,  prieš 14 metų
perkeliama į straipsnį Teisė, autoriaus user:Natu ir kitų papildymai
(attention)
(perkeliama į straipsnį Teisė, autoriaus user:Natu ir kitų papildymai)
'''Teisės norma''' (T. N.) tai tautos arba kompetentingų [[valstybė]]s institucijų sukurta ar sankcionuota, formaliai apibrėžta visuotinai privalomo elgesio taisyklė, kurios vykdymas garantuojamas santykio dalyvių abipuse nauda ir valstybės prievarta.
{{attention}}
'''Teisės norma''' (T. N.) – tai tautos arba kompetentingų [[valstybė]]s institucijų sukurta ar sankcionuota, formaliai apibrėžta visuotinai privalomo elgesio taisyklė, kurios vykdymas garantuojamas santykio dalyvių abipuse nauda ir valstybės prievarta.
 
== Rūšys ==
== Teisės normų rūšys(klasifikacija) ==
 
=== Pagal teisės normų atliekamas funkcijas: ===
 
#Reguliatyvinės*Reguliatyvinė T.N. – šios normos- nustato visuomeninių santykių dalyvių teises ir pareigas. Jos skirtos teisėtiems žmonių poreikiams ir įgyvendina reguliacinę teisės funkciją. ReguliatyviniųReguliatyvinis T.N. pobūdis yra nevienodas, todėl jos skirstomos į porūšius:
*Įpareigojančios T.N.*Įpareigojantijos nustato pareigą atlikti aktyvias teigiamas veikas (- veikimą arba neveikimą), pvz.: (mokėti mokesčius, atlikti karinę tarnybą).
*draudžiančios T.N.*Draudžiamoji jos nustato pasyvią pareigą t.y.- reikalauja susilaikyti, neatlikti tam tikrų draudžiamų veiksmų, pvz.:(alkoholio [[alus]]vartojimo viešoje vietoje draudimas).
*įgaliojančios T.N.*Įgaliojamoji jos suteikia teisę atlikti tam tikras teigiamas veikas. Pvz.: (teisę iškelti savo kandidatūra rinkimuose).
#*[[Sankcija]]s nustatančiosnustatanti T.N.(apsauginė) - kaija kuriesaugomos autoriaireguliatyvinės jas vadina apsauginėmis T.N. Jos saugo reguliatyvines T.N.normos, užtikrinaužtikrinamas jų įgyvendinimąįgyvendinimas. Jos yra skirtosSkirta neteisėtiems poelgiams ir visada turi sankciją (numato [[valstybė]]s poveikį už [[teisės pažeidimas|teisės pažeidimus]]). Pvz.: (draudžiama vairuojant transporto priemonę viršyti greitį).
#Specializuotos T.N.*Specializuota jos yra reguliatyvinių ir [[sankcija]]s nustatančių T.N.normų išvestinės, todėl nesavarankiškos. Pagal vaidmenį jos skirstomos:
 
Pagal vaidmenį jos skirstomos:
#[[Sankcija]]s nustatančios T.N. – kai kurie autoriai jas vadina apsauginėmis T.N. Jos saugo reguliatyvines T.N., užtikrina jų įgyvendinimą. Jos yra skirtos neteisėtiems poelgiams ir visada turi sankciją (numato [[valstybė]]s poveikį už [[teisės pažeidimas|teisės pažeidimus]]). Pvz.: draudžiama viršyti greitį.
#Specializuotos T.N. – jos yra reguliatyvinių ir [[sankcija]]s nustatančių T.N. išvestinės, todėl nesavarankiškos. Pagal vaidmenį jos skirstomos:
 
*įtvirtinamosios T.N. – jos įtvirtina,įtvirtinamoji fiksuoja tam tikrą visuomeninių santykių būseną, pvz.: (''[[lietuvių kalba]] – valstybinė kalba'').
*Definityvinės T.N. – josDefinicinė įtvirtina tam tikras sąvokas. Dažniausiai būna [[įstatymas|įstatymų]] pradžioje.
*Deklaratyvines T.N. – josDeklaratyvinė įtvirtina T.N.normos funkcijas arba uždavinius. Rasime ([[teisės aktas|teisės aktų]] preambulėse).
*[[Kolizija|KolizinėsKolizinė]] T.N. – jos reguliuoja tvarką, esant teisės normų [[kolizija]]i (susikirtimui, prieštaravimui). Nustato T.N.normos parinkimo ir taikymo tvarką, kai vieną ir tą patį visuomeninį santykį skirtingai reguliuoja skirtingos teisės normos.
*Operatyvinės T.N. – josOperatyvinė pratęsia T.N.normos galiojimo laiką, išplečia jų teritoriją arba padidina subjektų skskaičių, kuriemkuriems taikomos T.Nnormos.
 
=== Pagal reguliuojamų visuomeninių santykių apimtį ===:
 
#bendrosios T.N. – jos*Bendroji reguliuoja tam tikrą visuomeminių santykių rūšį (šeimos, darbo ir t.t.)
#specialiosios T.N. – jos*Specialioji reguliuoja tam visuomeninių santykių rūšies dalį (pirkimo-pardavimo, nuomos ir t.tkt.).
#išimtinės T.N. – jos*Išimtinė nustato išimtį iš bendrųjų ar specialiųjų T.N.normų, reguliuojamų visuomeninių santykių (pvz.:, nuomos sutartis. Leidžiama žemę nuomoti, bet maximum 99metams).
#lokalinės T.N. – jos*Lokalinė reguliuoja visuomeninius santykius, susidarančius atskirų socialinių junginių (įmonių, įstaigų, organizacijų) veikloje. Šios normos galioja kartu su bendrosiomos, specialiosiomis ir išimtinėmis T.Nnormomis.
#riboto*Riboto galiojimo T.N. – šių T.N.: galiojimą riboja [[valstybė]]s teritorijos dalis arba reguliavimo objektas; (galioja tik tam tikroje dalyje) pvz.: [[Vilnius|Vilniaus]] ([[meras|mero]] įsakymai galioja tik [[Vilnius|Vilniaus]]konkrečiam miestui).
 
=== Pagal T.N.normų skyrimo subjektus ===:
 
#Įstatyminės*Įstatyminė T.N. – jos yra įtvirtinosįtvirtinta įstaymuose ([[Konstitucija|LRK]], [[Konstitucinis įstatymas|Konstituciniuose įstatymuose]], paprastuose [[įstatymas|įstatymuose]])
#Poįstatyminės*Poįstatyminė T.N.- – jos yra išdėstytosišdėstyta poįstatyminiuose teisės aktuose. (Prez.Prezidento dekretai, Vyriausybės nutarimai, [[ministras|ministrų įsakymai]], savivaldybių tarybų sprendimai, savivaldybių merų ir apskričių viršininkų įsakymai).
 
=== Pagal veikimo laiką ===:
 
#NuolatinėsNuolatinė: T.N. – jos skirtosskirta ilgalaikiam galiojimui ir galioja tol, kol nėra pakeičiamos ar panaikinamos.
#Laikinosios T.N. – jųLaikinoji: galiojimo trukmė yra tiksliai ir aiškiai apibrėžta.
#Ypatingosios T.N. – josYpatingoji pradeda veikti susidarius tam tikrai, ypatingai situacijai (nepaprastoji padėtis, karo padėtis ir pan.)
 
=== Pagal T.N.normos išreikštą skatinimą arba rekomendaciją ===:
 
#rekomendacinės T.N. –*Rekomendacinė įtvirtina tam tikrus pasiūlymus, pageidavimus įvairioms institucijoms. Vienos rekomendacinės normos yra neprivalomos, tai(gavus yrapasiūlymą, gavus pasiūlyma neprivaloma jį apsvarstyti ir į jį atsižvelgti), o kitos rekomendacinės normos yra- privalomos,t.y. jas būtina bent jau apsvarstyti, (pvz.:, Vyriausybės teikiama rekomendacija tobulintistobulinti mokesčių sistemą (iš [[Vyriausybė]]s).
#skatinamosiosSkatinamoji T.N. –norma numato skatinimą už leidžiamo poelgio ar veikos įvykdymą. ŠiųVienais normų konstrukcija yra nevienoda, vienais atvejaiatvejais asmuo neturi teisės reikalauti, kad jam būtų pritaikyta skatinamoji T.N.norma (pvz., išgelbėjus skęstantįjį negali reikalauti Prez.Prezidento garbės rašto)., o Kitaiskitais atvejais galima reikalauti pritaikyti šią T.Nnormą (pvz., (darbo santykiuose). Skatinimas turi būti suprantamas ne tik kaip- materialinis, bet ir kaipetinis, dvasinis. SkatinamosSkatinamųjų T.N.normų turiįtvirtinimas būti taikomosbūdingas visose teisės šakose, taip pat ([[Baudžiamoji teisė|Baudžiamojojebaudžiamojoje teisėje]], civilinėje ir kt.).
 
== Požymiai ==
== Teisės normų požymiai ==
Teisės normų požymiai yra skirstomi į formaliuosius ir turininguosius.
 
=== Formalieji teisės normų požymiai ===
 
Formalieji požymiai:
#Norminamasis pobūdis. Teisės norma nustato konkretaus visuomeninio santykio dalyviams elgesio taisyklę, t.y. dalyvių [[teisė|teises]] ir [[pareiga]]s.
#Formalusis apibrėžtumas. Teisės normos turi būti formaliai apibrėžtos („formaliai“ – teisės normos yra suformuluotos ir įtvirtintos oficaliuose [[teisės aktas|teisės aktuose]], „apibrėžtos“, t.y. turi būti konkrečiai suformuluota pati elgesio taisyklė.
#Visuotinis privalomumas. Tam, kad teisės norma galėtų reguliuoti visuomeninius santykius tinkamai, ji turi būti vienodai privaloma visai visuomenei.
#Visuotinio privalomumo garantai – abipusė [[nauda]] ir valstybės [[prievarta]].
#Sistemingumas. Teisės sistemingumas reiškia, kad normosNormos egzistuoja ne kaip mechaninė„mechaninė krūva", o turi veikti kaip organiška visuma ne tik teisinėje, bet ir socialinėje sistemoje, viena kitą papildopapildyti, garantuojagarantuoti.
 
=== Turiningieji teisės normų požymiai ===
Turiningieji požymiai išreiškia teisės normų požymiai:vertybinius laisvėtikslus (Laisvė, lygybė, teisingumas, išreiškiair teisės normų vertybinius tikslust.t.). Formalieji požymiai kalba apiežymi tą formą, kurią turi įgauti turiningieji, kad galėtų funkcionuoti praktiškai.
 
[[Category:Teisės teorija]]
== Teisės ir moralės normos ==
Teisės normos yra glaudžiai susijusios su moralės normomis.
 
=== Teisės ir moralės normų sutampantys požymiai ===
#[[Teisė]]s ir moralės normos yra socialinio žmonių elgesio reguliatoriai.
#[[Teisė]]s ir moralės normos dažnai yra to paties turinio ir turi tą patį tikslą – išreiškia žmonių interesus.
 
[[ca:Norma jurídica]]
=== Teisės ir moralės normų skirtumai ===
[[de:Rechtsnorm]]
#Kilmė. Moralės normos tampa elgesio taisyklėmis tada, kai visuomenės narių dauguma įsisamonina jas ir ima jomis reguliuoti savo kasdieninį elgesį. Teisės normas paprastais pirma išleidžia valstybė ir tik tada jos pasidaro visiems privalomos.
[[es:Norma jurídica]]
#Reguliavimo apimtis. Moralės normos reguliuoja platesnę visuomeninių santykių sritį, pvz., meilės, draugystės. [[Teisė]], šiuo atžvilgiu, yra siauresnė sąvoka, negu moralė.
[[et:Õigusnorm]]
#Detalizavimo laipsnis. Teisės normos yra griežtai apibrėžtos, suformuluotos, tuo tarpu moralės normoje gali būti išsakoma tik bendra pareiga.
[[gl:Norma xurídica]]
#Išraiškos forma. Teisės normos įtvirtintos oficialiuose valstybės aktuos, o moralės normos „gyvena“ žmonių sąmonėje.
[[pl:Norma prawna]]
#Būdai, kuriais užtikrinamas vykdymas. Teisės normų vykdymas yra užtikrinamas abipuse nauda ir [[valstybė]]s prievarta, moralės normų- pačių žmonių vidiniu įsitikinimu, visuomeninio poveikio priemonėmis.
[[pt:Norma jurídica]]
 
[[ru:Норма права]]
[[Category:Teisės teorija]]
24 705

pakeitimai