Sūduvių knygelė: Skirtumas tarp puslapio versijų

2 705 pridėti baitai ,  prieš 1 metus
== Nuorodos ==
 
* Kregždys R. 2018. ''Sūduvių knygelės'' etnomitologinė faktografija: mitonimų ''Deywoty Zudwity'', ''Ockopirmus'' etimologinė raida ir semantinė transformacija. ''Baltu Filoloģija'' 26(2) 2017. Rīga: Latvijas Universitāte, 37–94 (ISSN 1691-0036 / <nowiki>ISBN 978-9934-18-296-9</nowiki>); Kregždys R. 2018. ''Sūduvių knygelės'' nuorašų formalioji analizė bei analitinė eksplikacija. ''Archivum Lithuanicum'' 20. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 89–124 (ISSN 1392-737X);
* [http://www.academia.edu/3318243/Kreg%C5%BEdys_R._2009._S%C5%ABduvi%C5%B3_knygel%C4%97_vakar%C5%B3_balt%C5%B3_religijos_ir_kult%C5%ABros_%C5%A1altinis._I_dalis_formalioji_analiz%C4%97._Lituanistica_55_3_4_79-80_._Vilnius_Lietuvos_moksl%C5%B3_akademijos_leidykla_174_187_ISSN_0235-716X_ Rolandas Kregždys. Sūduvių knygelė – vakarų baltų religijos ir kultūros šaltinis]
*Kregždys R. 2018. ''Sūduvių knygelės'' etnomitologinė faktografija: jtv. ''Pockols'' funkciniai alternantai (mitonimų v. dial. [RPr.] ''Aitwars'', lie. ''áitvaras'' formalioji ir etimologinė analizė). ''Prace Bałtystyczne'' 7. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 83–113 (<nowiki>ISBN 978-83-65667-79-3</nowiki>); Kregždys R. 2018. ''Sūduvių knygelės'' etnomitologinė faktografija: mitonimų ''Swayxtix'', ''Auschauts'' etimologinė raida ir semantinė transformacija. ''Baltu filoloģija'' 27(1). Rīga: Latvijas Universitāte, 13–73 (ISSN 1691-0036);
*Kregždys R. 2019. ''Sūduvių knygelės'' autorystės problema. ''Knygotyra'' 72. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 255–273 (ISSN 0204-2061 / (ONLINE) ISSN 2345-0053; DOI: <nowiki>https://doi.org/10.15388/Knygotyra.2019.72.28</nowiki>); Kregždys R. 2019. ''Sūduvių knygelės'' etnomitologinė faktografija: aukojimo apeigų genezė ir tipologinė latrijos atitiktis lingvistiniu bei ikonografiniu aspektu. ''Baltu filoloģija'' 28(1). Rīga: Latvijas Universitāte, 33–105 (ISSN 1691-0036; DOI: <nowiki>http://doi.org/10.22364/bf.28.02</nowiki>); Kregždys R. 2019. On the origin of the mythonyms OPruss. ''Worskaito'' / ''Borsskayto'' (S. Grunau) // Yatv. ''Wourschkaite'' (''Yatvigian Book''). ''Komunikaty Mazursko-Warmińskie'' 4(306). Olsztyn: Archiwum Państwowe w Olsztynie / Towarzystwo Naukowe i Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 780–807 (ISSN 0023-3196); Kregždys R. 2019. Etymological Analysis and Transformation of the Semantic Value of the Mythonym Ockopirmus. ''Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska''. Sectio FF – Philologiae. Vol. XXXVII. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 209–221 (ISSN: 0239-426X; e-ISSN: 2449-853X; DOI: 10.17951/ff.2019.37.1.209-221); Kregždys R. 2019. ''Sūduvių knygelės'' etnomitologinė faktografija: mitonimų ''Potrimpus'' (↔ ''Autrimpus'' [← ''Natrimpus'']), ''Pilnitis'', ''Parkuns'', ''Peckols'', ''Pockols'' etimologinė raida ir semantinė transformacija. ''Baltu filoloģija'' 28(2). Rīga: Latvijas Universitāte, 35–106 (ISSN 1691-0036; <nowiki>https://doi.org/10.22364/bf.28.2.02</nowiki>); Kregždys R. 2019. ''Sūduvių knygelės'' etnomitologinė faktografija: sužadėtuvių ir laidotuvių bei uzurpuotų objektų paieškos ritualų genezė ir tipologinė atitiktis kitų ide. tautų apeigų aspektu. ''Simbolis Lietuvos kultūroje'' (Senovės baltų kultūra 10). Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 123–186 (ISSN 2669-0985; <nowiki>ISBN 978-609-8231-15-1</nowiki>).
 
[[Kategorija:Baltų mitologija]]
Anoniminis naudotojas