Lietuvos komunistų partija (TSKP): Skirtumas tarp puslapio versijų

S (-{{tvarkomas}})
LKP XX suvažiavimo metu, 1989 m. [[gruodžio 20]] d. LKP nariai rezultatu 1033 prieš 160 nubalsavo už partijos atsiskyrimą nuo TSKP. Su atsiskyrimu nesutikę LKP nariai tos pačios dienos vakarą paskelbė liekantys TSKP ištikima LKP, ir suorganizavo partinę konferenciją.<ref name="Liekis1996_53-58">{{cite book|author=[[Algimantas Liekis]]|title=LKP agonijos kronika I|publisher=[[Lietuvos mokslas (leidinys)|Lietuvos mokslas]]|year=1996|pages=53-58|url=http://knyga.lietuvai.lt/w/images/0/01/LKP_agonijos_kronika_I.pdf|accessdate=2019-12-10}}</ref> Konferencijos metu išrinktas Laikinasis LKP (TSKP) Centro komitetas (CK, 58 nariai), jo sekretoriatas, biuras ir revizijos komisija. Taip pat nutarta įsteigti partijos laikraštį, organizuoti televizijos ir radijo laidas.<ref name="Liekis1996_247-254">{{cite book|author=[[Algimantas Liekis]]|title=LKP agonijos kronika I|publisher=[[Lietuvos mokslas (leidinys)|Lietuvos mokslas]]|year=1996|pages=247-254|url=http://knyga.lietuvai.lt/w/images/0/01/LKP_agonijos_kronika_I.pdf|accessdate=2019-12-10}}</ref>
 
[[1990]] m. [[vasario 5]]-[[vasario 7|7]] d. vykęs [[TSKP CK]] plenumas pasmerkė LKP atsiskyrimą nuo TSKP ir įsakė [[TSKP CK Politbiuras|TSKP CK Politbiurui]] suteikti visą reikiamą materialinę ir finansinę pagalbą LKP (TSKP). Tačiau savarankiškos LKP nariams buvo palikta galimybė atšaukti LKP XX suvažiavimo nutarimus ir kartu su LKP (TSKP) nariais siųsti delegatus į TSKP XXVIII suvažiavimą.<ref name="Liekis1996_256-259">{{cite book|author=[[Algimantas Liekis]]|title=LKP agonijos kronika I|publisher=[[Lietuvos mokslas (leidinys)|Lietuvos mokslas]]|year=1996|pages=256-259|url=http://knyga.lietuvai.lt/w/images/0/01/LKP_agonijos_kronika_I.pdf|accessdate=2019-12-10}}</ref> Vasario-balandžio mėnesį vykusiuose [[1990 m. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos rinkimai|rinkimuose į LTSR Aukščiausiąją Tarybą]] gavo 7 mandatus.
 
LKP (TSKP) organizavo mitingus prieš Lietuvos nepriklausomybę, platino atsišaukimus, galimai klastojo valdžia nepatenkintų Lietuvos piliečių telegramas Maskvai.