Naudotojo aptarimas:Pofka: Skirtumas tarp puslapio versijų

1 208 pridėti baitai ,  prieš 11 mėnesių
(→‎Smetona: naujas skyrius)
 
Tos nuotraukos su Smetona turėtų turėti kažkokį aiškesnį ryšį su straipsniu, nes per tuos miestus važiavusių ir ėjusių yra daug. Ar tai buvo koks lemtingas posūkis miesto istorijoje po to, kai pravažiavo Smetona?--[[Naudotojas:Dirgela|Dirgela]] ([[Naudotojo aptarimas:Dirgela|aptarimas]]) 19:13, 30 spalio 2019 (EET)
:*"Apie šeštą valandà vakaro traukinys atvykdavo á Kretingà. Èia visada prezidentà sutikdavo iðkilmingai. Þmoniø bûdavo gausybë, grodavo orkestras, prie stoties plevësuodavo vëliavos, pastatas ir stoties vidus bûdavo papuoðtas þalumynais. Kretingoje A. Smetonà sutikdavo Kretingos apskrities virðininkas, karo komendantas, katalikø parapijos klebonas, vienuoliai pranciðkonai, rabinas, organizacijø vadovai. Atvykusá prezidentà pasveikindavo vienas kuris nors garbus vietos visuomenës veikëjas. Kai ið traukinio iðkraudavo automobilius, maðinos privaþiuodavo prie stoties durø ir prezidentas bei jo palyda iðvykdavo á Palangà." (http://www.samogit.lt/zz_2013_3/zz_2013_3_geras_12-14.pdf), taigi nuotraukoje čia greičiausiai ir yra nufotografuotas vienas iš jo vykimų į Palangą. Pagal aprašymą tikrai neatrodo kaip eilinis įvykis ypač tarpukario laikotarpiu (nors vykstant paprastam žmogui, be abejo, būtų buvęs eilinis). -- [[User:Pofka|<span style="color:#fdb913;"><strong>Po</strong></span><span style="color:#006a44;"><strong>fk</strong></span><span style="color:#c1272d;"><strong>a</strong></span>]] ([[User talk:Pofka|talk]]) 19:41, 30 spalio 2019 (EET)
418

pakeitimų