Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija: Skirtumas tarp puslapio versijų

Istorija
(Istorija)
Žymos: Vizualus redagavimas Žyma: Pasikartojantys simboliai
== Istorija ==
 
Lietuvos krikščionių demokratų partija, pradėjo veikti 1904-aisiais, kai buvo parengta pirmoji Lietuvių krikščionių demokratų veiklos programa. 1917 m. Petrapilyje sušaukto Lietuvių seimo metu įvykusi Lietuvos krikščionių demokratų konferencija priėmė partijos programą ir išrinko centro komitetą. Krikščionys demokratai buvo viena stipriausių Petrapilio seimo grupių, gynusių Lietuvos nepriklausomybės reikalavimą ir siekusių, kad Lietuva taptų demokratine respublika.
Įkurta [[Plungė]]je [[2001]] m. [[birželio 30]] d. po to, kai 2001 m. [[gegužės 12]] d. Vilniuje susijungusios [[Lietuvos krikščionių demokratų partija]] ir [[Krikščionių demokratų sąjunga]] įkūrė partiją [[Lietuvos krikščionys demokratai]]. LKDP Konferencija, įvertinusi susidariusią situaciją partijoje ir atsižvelgusi į tai, kad dalis LKDP narių ir vadovų apsisprendė ir toliau likti LKDP nariais, nesijungiant su KDS, nutarė tęsti Lietuvos krikščionių demokratų partijos, kaip politinės organizacijos veiklą bei savo veikloje vadovautis LKDP Statutu ir partijos programa. Tačiau partija senu pavadinimu nebuvo registruojama, todėl [[2002]] m. [[birželio 15]] d. buvo sušauktas naujas suvažiavimas, kuris iš dalies pakeitė partijos pavadinimą.
 
Krikščionys demokratai – 1918 m. vasario 16 d. Akto signatarai Kazys Bizauskas, Pranas Dovydaitis, Justinas Staugaitis, Aleksandras Stulginskis, Kazimieras Šaulys, Jonas Vailokaitis, valstybės ir visuomenės veikėjai Mykolas Krupavičius, Antanas Tumėnas, Vladas Jurgutis, Vytautas Petrulis, Leonas Bistras ir kiti labai daug nuveikė kurdami Lietuvos valstybę bei stiprindami jos demokratinius pagrindus. Aleksandras Stulginskis buvo išrinktas Steigiamojo Seimo Pirmininku, vėliau – Lietuvos Respublikos Prezidentu.
 
Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvos Respubliką, okupantų nesunaikinta partijos dalis emigracijoje persitvarkė į Lietuvių krikščionių demokratų sąjungą, kuri tęsė Lietuvos krikščionių demokratų partijos veiklą užsienyje, buvo viena iš Vidurio Europos krikščionių demokratų sąjungos įkūrėjų ir pasaulio Krikščionių demokratų internacionalo narių ir buvo nenutrūkstamai atstovaujama Europos ir pasaulio Krikščionių demokratų susivienijimuose.
 
LKDP buvo atkurta 1989 m. vasario 16 d. ir siekia atstovauti Lietuvos gyventojams. 1990 metų sausio mėnesį įvykęs atkuriamasis Lietuvos krikščionių demokratų partijos suvažiavimas atkūrė visateisę partijos veiklą Lietuvoje. Iki 2000 metų Lietuvos Krikščionių Demokratų Partijoje LKDP buvo virš 12000 narių. 2001 m. gegužės 12 d. LKDP konferencijoje A. Saudargo vadovaujama partijos narių grupė pareiškė norą jungtis su K. Bobelio vadovaujama LKD sąjunga. LKDP pirmininkas akademikas Zigmas Zinkevičius kartu su 38 konferencijos delegatais išėjo iš salės. Jungimasis su K. Bobelio vadovaujama '''LKD sąjunga buvo neteisėtas, nes LKDP pirmininkas Z. Zinkevičius kaip ir dauguma LKDP narių jungimuisi nepritarė ir nepasirašė jungimosi protokolo'''. Į naujai sukurtą partiją perėjo tik apie 2000 LKDP narių. 2001 metų birželio 30 d. Plungėje susirinkusi LKDP Konferencija, įvertinusi susidariusią situaciją partijoje ir atsižvelgusi į tai, kad dauguma buvusių šios partijos narių ir vadovų apsisprendė ir toliau likti LKDP nariais, nutarė tęsti Lietuvos krikščionių demokratų partijos, kaip politinės organizacijos, veiklą bei toliau vadovautis LKDP Statutu ir partijos programa. Bet išaiškėjo, kad A. Saudargas galimai neteisėtai su teisingumo ministerijos pagalba panaikino LKDP (Lietuvos krikščionių demokratų partiją). Todėl LKDP senu pavadinimu nebuvo registruojama ir mes turėjome keisti jos pavadinimą. Todėl 2002 m. birželio 15 d. buvo sušauktas naujas suvažiavimas ir partija buvo įregistruota nauju šiek tiek pakeistu pavadinimu. Tapome '''Lietuvos Krikščioniškosios Demokratijos partija''' (LKDP) ir tęsiame buvusios LKDP programą. Istorinį tęstinumą perėmusi Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija 2003 m. sausio 28 d. buvo įregistruota Teisingumo ministerijoje, kurią priglaudė garbės pirmininkas monsinjoras Alfonsas Svarinskas.
 
Vadovaujamės LKDP pirmininko Z. Zinkevičiaus parengta 2000 metų LKDP programa '''„Tarnauti Lietuvai“''' ir tęsiame Mykolo Krupavičiaus sukurtos LKDP moralią politiką.
 
1918-1926 m buvo apginta Lietuvos nepriklausomybė, priimta konstitucija, įvestas litas, savanoriams duota žemės, išdalinta 416 000 ha žemės, ūkininkams savanoriams buvo skirta pašalpų už 16 000 000 Lt iškelta 20 000 ūkininkų į viensėdžius, įsteigtos 2 124 mokyklos, 10 mokytojų seminarijų, ligonių kasa, sutvarkytas socialinis draudimas, išmokėtos skolos, sutvarkyti teismai, policija.
 
Mūsų programos pagrindinis principas žemės nuosavybės atžvilgiu toks: žemė – Dievo dovana visai žmonių giminei, todėl nėra absoliuti kurio nors asmens ar asmenų grupės nuosavybė. Dievo pavesta žemę dalintis patiems žmonėms. Padalyta atskiriems žmonėms ji nenustoja tarnavusi visuomenei. Todėl savininkui pripažįstama valdymo teisė, bet nuosavybės naudojimo ribas nustato valstybė atsižvelgdama į visuomeninį interesą.
 
[[2003]] m. [[sausio 28]] d. partija įregistruota Teisingumo ministerijoje (kodas 195725042, registracijos adresas – Vilnius, A. Goštauto g. 3-15). [[2006]] m. deklaravo turinti 510 narių, 2012 m. rugpjūčio 2 d. - 1112 narių<ref>[http://www.tm.lt/dok/Partijų%20sąrašas%202012-08-02.pdf Lietuvos Respublikos politinių partijų sąrašas. Informacija atnaujinta 2012-08-02]</ref>. Žymiausi nariai – sovietmečio rezistentas [[Alfonsas Svarinskas]], [[Darius Vilimas]].
* [[Vincentas Lamanauskas]] – [[2008]]–[[2010]] m.
* [[Alė Jurgaitienė]] – [[2010]]–[[2016]] m.
* [[http://lietuvai.lt/wiki/Eligijus_Dzežulskis-Duonys Eligijus Dzežulskis-Duonys]] – nuo [[2016]] m.<ref>[http://www.tm.lt/dok/Lietuvos%20Respublikos%20politini%C5%B3%20partij%C5%B3%20s%C4%85ra%C5%A1as%20su%20archyvu%202017-06-21.pdf Lietuvos Respublikos politinių partijų sąrašas.]</ref>
 
== Šaltiniai ==
Anoniminis naudotojas