Valstybinė mokesčių inspekcija: Skirtumas tarp puslapio versijų

S
Atmestas 5.20.206.51 pakeitimas, grąžinta ankstesnė versija (195.182.64.203 keitimas)
Žyma: Žyma: Išmestos nuorodos
S (Atmestas 5.20.206.51 pakeitimas, grąžinta ankstesnė versija (195.182.64.203 keitimas))
Žyma: Atmesti
| Būstinė = <small>Vasario 16-osios g. 14 </small><br />
[[Vilnius]], [[Lietuva]]
| VadovėVadovas = Edita Janušienė
| Jurisdikcija = [[Finansų ministerija]]
| Darbuotojai =
}}
 
'''Valstybinė mokesčių inspekcija''' prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – centrinis mokesčių administratorius (toliau vadinama – VMI prie FM) yra Lietuvos Respublikos valstybinės mokesčių inspekcijos sistemos (toliau vadinamaVMIValstybinė mokesčių inspekcija) sistemos dalis ir visaišiai VMIsistemai vadovaujanti įstaiga ir atskaitinga finansų ministrui. VMI prie FM yra juridinis asmuo, turi savo sąskaitas banke, antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu, naudojasi Valstybinės mokesčių inspekcijos simbolika
VMI prie FM yra juridinis asmuo, turi savo sąskaitas banke, antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu, VMI simboliką.
 
VMI prie FM yra biudžetinė įstaiga, teisės aktų nustatyta tvarka išlaikoma iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto teisės aktų nustatyta tvarka. VMI prie FM finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisėtai gaunamosgautos lėšos.
 
VMI prie FM savininkė yra valstybė, VMI prie FM savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos finansų ministerija.
 
== Struktūra ==
Valstybinę mokesčių inspekciją sudaro:
VMI sudaro:
* Valstybinė mokesčių inspekcija – centrinis mokesčių administratorius;
* VMI prie FM;
* Teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – TVMI) – vietos mokesčių administratoriai.
 
*=== VMI prie FM; ===
VMI prie FM - tai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įsteigta institucija, kuriai vadovauja Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka finansų ministro skiriamas ir atleidžiamas VMI prie FM viršininkas.
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įsteigta institucija. VMI prie FM vadovauja viršininkas. Jį į pareigas priima ir iš pareigų atleidžia finansų ministras Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. VMI prie FM struktūrą tvirtina jos viršininkas, suderinęs su finansų ministru.
VMI prie FM pavaldi ir atskaitinga Lietuvos RespublikosLR finansų ministerijai.
 
=== Teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos ===
=== TVMI===
 
Teritorinių valstybinių mokesčių inspekcijų skaičių bei jų teritorines veiklos zonas nustato finansų ministras Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko teikimu.
TVMI skaičių ir jų veiklos teritorijas VMI prie FM viršininko teikimu nustato LR finansų ministras.
TVMITeritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos struktūrą tvirtina VMI prie FM viršininkas.
 
Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka TVMI viršininką į pareigas skiriapriima ir iš pareigų atleidžia VMIValstybinės mokesčių inspekcijos prie FMFinansų ministerijos viršininkas Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.
 
TVMITeritorinė valstybinė mokesčių inspekcija pavaldi ir atskaitinga VMI prie FM.
 
== Uždaviniai ==
Pagrindiniai VMIValstybinės priemokesčių FMinspekcijos uždaviniai yra:
* Padėtipadėti mokesčių mokėtojams ir mokesčius išskaičiuojantiems asmenims įgyvendinti savo teises ir pareigas;
* įgyvendinti mokesčių įstatymus;
* Įgyvendinti su mokesčiais susijusių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas;
* Užtikrintiužtikrinti mokesčių į Lietuvos valstybės biudžetą teisingą surinkimąsumokėjimą;
* užtikrinti efektyvų TVMI darbą koordinuojant, kontroliuojant bei metodiškai jam vadovaujant;
* Efektyviai koordinuoti, kontroliuoti ir metodiškai vadovauti TVMI darbui;
* Įstatymai, Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, finansų ministro įsakymai ir jais lydimiejipatvirtinti teisės aktai gali numatyti VMI prie FM nustatyti ir kitų uždavinių.
 
VMIValstybinės mokesčių inspekcijos uždaviniai tinkamai įgyvendindami, kai VMIcentrinis prieir FMvietos irmokesčių TVMI kompetentingaiadministratoriai atlieka atitinkamų LR teisėsįstatymų aktųjiems nustatytaspavestas funkcijas.
 
== VMI valstybės tarnautojai ==
Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka VMI valstybės tarnautojus eiti pareigas priima ir
iš jų atleidžia atitinkamos mokesčių inspekcijos viršininkas.
VMI valstybės tarnautojų darbo ir apmokėjimo sąlygas, socialines garantijas nustato Valstybės tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas ir kiti teisės aktai.
 
Valstybinės mokesčių inspekcijos valstybės tarnautojus Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka į pareigas priima ir iš jų atleidžia tos mokesčių inspekcijos, į kurią jie priimami, viršininkas.
== VMI prie FM vadovybė
VMIValstybinės mokesčių inspekcijos valstybės tarnautojų darbo ir apmokėjimo sąlygas, socialines garantijas nustato Valstybės tarnybos įstatymas, kiti įstatymai ir įstatymų lydimieji teisės aktai<ref>[http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=334772 Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas] ir(2008-12-30 kiti teisės aktairedakcija)</ref>.
 
== Vadovybė ==
* VMI prie FM viršininkė - Edita Janušienė
 
* VMI prie FM viršininkės pavaduotojas - Artūras Klerauskas
* VMI prie FM viršininkė -Viršininkė Edita Janušienė
* VMI prie FM viršininkės pavaduotojas - Vygantas Ivanauskas
* VMI prie FM viršininkėsViršininko pavaduotojas - Artūras Klerauskas
* VMI prie FM viršininkėsViršininko pavaduotojas - Vygantas Ivanauskas
*
== Šaltiniai ==