Valstybinė mokesčių inspekcija: Skirtumas tarp puslapio versijų

nėra keitimo aprašymo
Žyma: Žyma: Išmestos nuorodos
| Būstinė = <small>Vasario 16-osios g. 14 </small><br />
[[Vilnius]], [[Lietuva]]
| VadovasVadovė = Edita Janušienė
| Jurisdikcija = [[Finansų ministerija]]
| Darbuotojai =
}}
 
'''Valstybinė mokesčių inspekcija''' prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – centrinis mokesčių administratorius (toliau vadinama – VMI prie FM) yra Lietuvos Respublikos valstybinės mokesčių inspekcijos sistemos (toliau vadinamaValstybinė mokesčių inspekcijaVMI) sistemos dalis ir šiaivisai sistemaiVMI vadovaujanti įstaiga ir atskaitinga finansų ministrui. VMI prie FM yra juridinis asmuo, turi savo sąskaitas banke, antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu, naudojasi Valstybinės mokesčių inspekcijos simbolika
VMI prie FM yra juridinis asmuo, turi savo sąskaitas banke, antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu, VMI simboliką.
 
VMI prie FM yra biudžetinė įstaiga, teisės aktų nustatyta tvarka išlaikoma iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto teisės aktų nustatyta tvarka. VMI prie FM finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisėtai gautosgaunamos lėšos.
 
VMI prie FM savininkė yra valstybė, VMI prie FM savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos finansų ministerija.
 
== Struktūra ==
VMI sudaro:
Valstybinę mokesčių inspekciją sudaro:
===* VMI prie FM ===;
* Valstybinė mokesčių inspekcija – centrinis mokesčių administratorius;
* Teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – TVMI) – vietos mokesčių administratoriai.
 
VMI prie FM - tai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įsteigta institucija, kuriai vadovauja Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka finansų ministro skiriamas ir atleidžiamas VMI prie FM viršininkas.
=== VMI prie FM ===
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įsteigta institucija. VMI prie FM vadovauja viršininkas. Jį į pareigas priima ir iš pareigų atleidžia finansų ministras Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. VMI prie FM struktūrą tvirtina jos viršininkas, suderinęs su finansų ministru.
VMI prie FM pavaldi ir atskaitinga LRLietuvos Respublikos finansų ministerijai.
 
=== TVMI===
=== Teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos ===
 
TVMI skaičių ir jų veiklos teritorijas VMI prie FM viršininko teikimu nustato LR finansų ministras.
Teritorinių valstybinių mokesčių inspekcijų skaičių bei jų teritorines veiklos zonas nustato finansų ministras Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko teikimu.
Teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijosTVMI struktūrą tvirtina VMI prie FM viršininkas.
 
Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka TVMI viršininką į pareigas priimaskiria ir iš pareigų atleidžia Valstybinės mokesčių inspekcijosVMI prie Finansų ministerijosFM viršininkas Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.
 
Teritorinė valstybinė mokesčių inspekcijaTVMI pavaldi ir atskaitinga VMI prie FM.
 
== Uždaviniai ==
Pagrindiniai ValstybinėsVMI mokesčiųprie inspekcijosFM uždaviniai yra:
* padėtiPadėti mokesčių mokėtojams ir mokesčius išskaičiuojantiems asmenims įgyvendinti savo teises ir pareigas;
* Įgyvendinti su mokesčiais susijusių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas;
* įgyvendinti mokesčių įstatymus;
* užtikrintiUžtikrinti mokesčių į Lietuvos valstybės biudžetą sumokėjimąteisingą surinkimą;
* Efektyviai koordinuoti, kontroliuoti ir metodiškai vadovauti TVMI darbui;
* užtikrinti efektyvų TVMI darbą koordinuojant, kontroliuojant bei metodiškai jam vadovaujant;
* Įstatymai, Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, finansų ministro įsakymai ir jais patvirtintilydimieji teisės aktai gali numatyti VMI prie FM nustatyti ir kitų uždavinių.
 
Valstybinės mokesčių inspekcijosVMI uždaviniai tinkamai įgyvendindami, kai centrinisVMI irprie vietosFM mokesčiųir administratoriaiTVMI kompetentingai atlieka įstatymųatitinkamų LR teisės jiemsaktų pavestasnustatytas funkcijas.
 
== VMI valstybės tarnautojai ==
Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka VMI valstybės tarnautojus eiti pareigas priima ir
iš jų atleidžia atitinkamos mokesčių inspekcijos viršininkas.
Valstybinės mokesčių inspekcijosVMI valstybės tarnautojų darbo ir apmokėjimo sąlygas, socialines garantijas nustato Valstybės tarnybos įstatymas, kiti įstatymai ir įstatymų lydimieji teisės aktai<ref>[http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=334772 Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas] (2008-12-30ir redakcija)</ref>kiti teisės aktai.
 
== VMI prie FM vadovybė
Valstybinės mokesčių inspekcijos valstybės tarnautojus Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka į pareigas priima ir iš jų atleidžia tos mokesčių inspekcijos, į kurią jie priimami, viršininkas.
Valstybinės mokesčių inspekcijos valstybės tarnautojų darbo ir apmokėjimo sąlygas, socialines garantijas nustato Valstybės tarnybos įstatymas, kiti įstatymai ir įstatymų lydimieji teisės aktai<ref>[http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=334772 Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas] (2008-12-30 redakcija)</ref>.
 
* ViršininkėVMI prie FM viršininkė - Edita Janušienė
== Vadovybė ==
* ViršininkoVMI prie FM viršininkės pavaduotojas - Artūras Klerauskas
 
* ViršininkoVMI prie FM viršininkės pavaduotojas - Vygantas Ivanauskas
* Viršininkė Edita Janušienė
* Viršininko pavaduotojas Artūras Klerauskas
* Viršininko pavaduotojas Vygantas Ivanauskas
*
== Šaltiniai ==
Anoniminis naudotojas