Romas Lazutka: Skirtumas tarp puslapio versijų

18 429 pridėti baitai ,  prieš 4 metus
biografija, bibliografija
S (Šablonų peradresavimų šalinimas)
(biografija, bibliografija)
Žymos: Vizualus redagavimas Žyma: Išmestos nuorodos
'''Romas Lazutka''' (g. [[1955]] m. [[rugpjūčio 19]] d. [[Radviliškis|Radviliškyje]]) – [[Lietuva|Lietuvos]] sociologas, ekonomistas, socialinių mokslų daktaras, profesorius, Lietuvos mokslų akademijos narys.
 
== Biografija ==
[[1976]] m. baigė [[Klaipėdos jūreivystės mokykla|Klaipėdos jūreivystės mokyklą]] ir iki [[1979]] m. dirbo [[šturmanas|šturmanu]] tolimojo plaukiojimo laivuose. [[1983]] m. baigė [[VU|Vilniaus universitetą]]. [[1989]] m. ekonomikos mokslų kandidatas, [[1994]] m. docentas, [[2008]] m. profesorius. [[2005]] - 2008 m. socialinio darbo katedros vedėjas, 2012 - 2017 m. teorinės ekonomikos katedros vedėjas. [[2002]] - 2012 m. Socialinių tyrimų instituto (Socialinių tyrimų centro) tarybos pirmininkas. VU Tarybos narys (2014-2017), Lietuvos mokslo tarybos narys (2008-2013). Nuo 1989 m. Vilniaus universitete dėsto mikroekonomikos, viešojo sektorius ekonomikos, socialinės politikos politikos ir kt. dalykus. Daugelio mokslinių publikacijų ir tyrimų projektų autorius. Aktyvus viešų diskusijų socialinės ir ekonominės politikos temomis žiniasklaidoje dalyvis.
 
Nuo 1989 m. Vilniaus universitete dėstė ekonomiką, nuo [[1996]] m. [[Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetas|Filosofijos fakulteto]] socialinės politikos ir socialinės gerovės ekonomikos dėstytojas, nuo [[2005]] m. socialinio darbo katedros vedėjas. Nuo [[2002]] m. socialinių tyrimų instituto tarybos pirmininkas. Nuo [[2006]] m. Tarptautinės socialinės gerovės tarybos Europos regiono ekspertų komiteto narys, nuo [[2008]] m. Lietuvos mokslo tarybos narys.
 
== Mokslinė veikla ==
Mokslinės veiklos sritys: viešojo sektoriaus ekonomika, [[darbopensijų sistema|pajamų rinka]]nelygybė, [[pensijų sistemapensijos]], skurdo problemosskurdas, [[socialinė politika]] ir [[socialinė apsauga]] bei kita.<ref>{{VLE|XI|648||Romas Lazutka}}</ref>
 
== Bibliografija ==
* Lazutka, R., Juška, A., Navickė, J. Labour and Capital under Neoliberal Economic Model: Economic Growth and Demographic Crisis in Lithuania. Europe and Asia studies, 2017.
* Mikroekonomika. Ekonomikos teorija, su kitais, d. 1, [[1992]] m.
* Navickė, J. & Lazutka, R. Distributional Implications of the Economic Development in the Baltics: Reconciling Micro and Macro Perspectives. Soc Indic Res (2017). doi:10.1007/s11205-017-1645-x
* Gebėjimų stiprinimas skurdui kaime mažinti (''Capacity Building for Rural Poverty Reduction''), su kitais, [[2000]] m.
* Razgūnė, A., Lazutka, R. Labor Share in National Income: Implications in the Baltic Countries. Review of economic perspectives – národohospodářský obzor VOL. X, ISSUE Y, 201Z, 2017, pp. 1–16
* Dilytė, A., Lazutka, R. Jaunimo dalyvavimas politikoje: Lietuvos atvejis. Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika. 2017 Nr. 14. P. 89-101.
* Navickė J., Lazutka R. (2016). Work Incentives across the Income Distribution and for Model Families in Lithuania: 2005-2013. – Baltic Journal of Economics 16(2), 175-191.
* Navickė J., Lazutka R. (2016). Functional and Personal Income Distribution in the Baltics: Comparison of Natio¬nal and Households Accounts. 9th International scientific conference “Business and Management 2016” Proceedings, 12-13 May, Vilnius.
* Lazutka R., Razgūnė A. (2015). Labor Share Trend Analysis in the Baltic Countries. – Ekonomika 94(1), 97–116.
* Lazutka R. (2014). Minimum Income Scheme Reform in Lithuania. – Ekonomika 93(4), 24–40.
* Lazutka R. (2014). European Minimum Income Network Country Report Lithuania. Analysis and Road Map for Adequate and Accessible Minimum Income Schemes in EU Member States. The European Minimum Income Network (EMIN) project (2013-2014). European Commission, Directorate-General for Employment and Social Affairs and Inclusion.
* Lazutka R., Ivaškaitė-Tamošiūnė V., Salanauskaitė L. (2014). Lithuania (LT) 2009-2013. Euromod: Country Report, European Commission.
* Lazutka R. (2013). Socialinis draudimas Lietuvoje: kontekstas, raida, rezultatai. Vilnius: LSTC (su bendra¬autoriais: Skučienė D., Černiauskas G., Bartkus A., Navickė J., Junevičienė J.). 480 p. R. Lazutka 150 pages.
* Lazutka R., Kazakevičiūtė J. (2012). Valstybinis pensinis draudimas ir jo papildymas privačiu komponentu Lietuvoje. – Lietuvos socialinė raida 1, 76–101: Lietuvos socialinė raida ekonominio nuosmukio sąlygomis.
* Lazutka R., Šliužaitė D. (2012). Socialinis teisingumas ir socialinių-ekonominių grupių reprezentavimas skir¬tingo prestižo studijų programose Lietuvoje. – Acta paedagogica Vilnensia 28, 9–22.
* Lazutka R., Žalimienė L., Skučienė S., Navickė J. (2011). Socialinis teisingumas švietime: teorinė samprata ir prak¬tinis vertinimas. Mokslo studija. Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras.
* Gevorgianienė V., Kondrošovienė L., Lazutka R., Naujanienė R., Švedaitė B., Zabulytė Kupriūnienė J., Ža¬li¬mienė L. (2012). Guidelines of Competence Development in the Study Field of Social Work. Vilnius: Vilnius University Press.
* Globalization, Europeanization and Social Policy. Student Manual. 2012: <nowiki>http://www.europeanmaster-social</nowiki> work.eu/index.php?p=7
* Lazutka R., Žalimienė L., Skučienė D., Aidukaitė J., Kazakevičiūtė J., Navickė J., Tamošiūnė-Ivaškaitė V. (2011). Socialinis teisingumas švietime: teorinė samprata ir praktinis vertinimas. Mokslo studija. Vilnius: Švie¬timo aprūpinimo centras.
* Lazutka R., Navickė J. (2010). Studijos ir socialinis teisingumas. – Filosofija. Sociologija 21(4), 277–284.
* Lazutka R., Skučienė D. (2009). Socialinės garantijos Lietuvos mokslininkams. – Filosofija. Sociologija 20(2), 144–153.
* Lazutka R., Ivaškaitė-Tamošiūnė V. (2009). Kartų, lyčių ir šeimų gerovės skirtumai. Lietuvos šeima: tarp tradi¬cijos ir naujos realybės. Vilnius: STI.
* Lazutka R., Poviliunas A. (2009). Lithuania: Minimum Income Schemes. A Study of National Policies European Commission, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities. Prieiga per internetą: <nowiki>http://www.peer-review-social-inclusion.eu/network-of-independent-experts/2009/minimum-income-schemes</nowiki>
* Lazutka R. (2009). Disability Policy Reform in Lithuania, 51–82. Lietuvos socialinė raida: Lietuva Europos Sąjungoje. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla (bendraautoriai: Skučienė D., Šumskaitė L., Žalimienė L.).
* Lazutka R. (2008). Social Policy and Employment of Disable People, 26–48. Neįgaliųjų integracijos į darbo rinką galimybės. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla (bendraautoriai: Gruževskis B., Žalimienė L.).    
* Lazutka R. (2008). Pensijų privatizavimo Lietuvoje tikslai ir rezultatai. – Ekonomika 1, 104–126.
* Lazutka R., Gevorgianiene V. (2008). Migration and Future Challenges for Social Work in Lithuania, 78-79. European Social Work Responses to Migration / Gaby Franger, Mirka Nećasová (Eds.). Roma: Carocci editore.  
* Lazutka R., Zalimiene L., Skuciene D., Ivaskaite-Tamosiune V., Sumskaite L. (2008). Socialinė parama Lietu¬voje: remiamųjų padėtis ir paramos rezultatai. Vilnius: Socialinės apsaugos ministerija, Socialinių tyrimų institutas, UAB „Lodvila“. 
* Lazutka R., Skučienė D., Vareikytė A., Žalimienė L., Kazakevičiūtė J. (2008). Socialinių darbuotojų profe¬sinės rizikos veiksniai. – Socialinis darbas 7(3), 1–14.
* Lazutka R., Žalimienė L., Skučienė D., Ivaškaitė-Tamošiūnė V., Šumskaitė L. (2008). Socialinė parama Lietu¬voje: remiamųjų padėtis ir paramos rezultatai. Vilnius: Socialinės apsaugos ministerija, Socialinių tyrimų institutas, UAB „Lodvila“.
* Lazutka R.(2008). Socialinė politika ir neįgaliųjų įdarbinimas. Neįgaliųjų integracijos į darbo rinką galimybės. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla (su bendraautoriais: Gruževskis B., Žalimienė L.).
* Lazutka R., Bagdonas A., Žalimienė L., Vareikytė, A. (2007). Skirtingi, bet lygūs visuomenėje ir darbuotėje, 225–311. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.
* Pensijų reformos [[Baltijos šalys]]e (''Pension Reforms in the Baltic States''), su kitais, 2006 m.
* Lazutka, R., Poviliunas, A., Zalimienė, L. (2016) ESPN thematic report on social investment: Lithuania. European Union, P. 32 <nowiki>http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=15164&langId=en</nowiki>
* Lazutka, R., Poviliunas, A., Zalimienė, L. (2015) ESPN thematic report on social investment: Lithuania. European Union, P. 18. <nowiki>http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=13822&langId=en</nowiki>
* Lazutka, R., Poviliunas, A., Zalimienė, L. (2015) ESPN Thematic Report on Integrated Support for the long-term unemployed: Lithuania. European Union, P. 18. <nowiki>http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14263&langId=en</nowiki>
* Lazutka, R. European Minimum Income Network country report Lithuania. Analysis and Road Map for Adequate and Accessible Minimum Income Schemes in EU Member States. European Commission. 2014. 37p.
* Lazutka, R., Ivaškaitė-Tamošiūnė, V., Salanauskaitė, L. Euromod country report: Lithuania (LT) 2009 - 2013. 2014. 86 p. <nowiki>https://www.iser.essex.ac.uk/files/euromod/country-reports/Year5/CR_LT_2009-2013_final_14-04-2014.pdf</nowiki>.
* Lazutka, R., A. Poviliunas. (2013) Assessment of the implementation of the European Commission Recommendation on active inclusion: A Study of National Policies: country report - Lithuania. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2013.
* Lazutka, Romas, Ivaškaitė-Tamošiūnė, Salanauskaitė, Lina, Euromod country report : Lithuania (LT) 2009 - 2012. 11/03/2013. 95 p. <nowiki>https://www.iser.essex.ac.uk/euromod/resources-for-euromod-users/country-reports</nowiki>
* Lazutka, Romas, Navickė, Jekaterina , Salanauskaitė, Lina, Euromod country report : Lithuania (LT) 2007 - 2011. 30/05/2012. 86 p. <nowiki>https://www.iser.essex.ac.uk/euromod/resources-for-euromod-users/country-reports</nowiki> 
* Lazutka, R., A. Poviliunas. (2010) Lithuania: In-work poverty and labour market segmentation. A Study of National Policies. On behalf of European Commission DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities. <nowiki>http://www.peer-review-social-inclusion.eu/network-of-independent-experts/2010/second-semester-2010</nowiki> 
* Lazutka, R., A. Poviliunas. (2009) Lithuania: Minimum Income Schemes. A Study of National Policies. On behalf of European Commission DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities. <nowiki>http://www.peer-review-social-inclusion.eu/network-of-independent-experts/2009/minimum-income-schemes</nowiki> 
* Lazutka, R., A. Poviliunas. Lithuania: Assessment of the 2008-2010 National Reform Programmes for Growth and Jobs from a social inclusion perspective: The extent of synergies between growth and jobs policies and social inclusion policies. A Study of National Policies. On behalf of European Commission DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities. October, 2008. <nowiki>http://www.peer-review-social-inclusion.eu/network-of-independent-experts/2008/second-semester-2008</nowiki> 
* Lazutka, Romas, Ivaškaitė-Tamošiūnė, Viginta, Kazakevičiūtė, Jolita, Navickė, Jekaterina, Salanauskaitė, Lina, Euromod country report : Lithuania (LT) 2005 - 2009.  17/05/2011. <nowiki>https://www.iser.essex.ac.uk/euromod/resources-for-euromod-users/country-reports</nowiki>
* Lazutka, Romas, Ivaškaitė-Tamošiūnė, Salanauskaitė, Lina, Euromod country report : Lithuania (LT) 2005 - 2008.  14/12/2010. 100p.  <nowiki>https://www.iser.essex.ac.uk/euromod/resources-for-euromod-users/country-reports</nowiki>
* Lazutka R., Poviliunas A., Ziliukaitė R. Lithuania: Trends, Recent Developments, “Feeding in” and “Feeding out”. A Study of National Policies, November 2007. On behalf of European Commission DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities <nowiki>http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/docs/social_inclusion/experts_reports/lithuania_2_2007_en.pdf</nowiki>  
* Social security reforms: Empowering the administrators. ISSA European Regional Meeting. (Vilnius, Lithuania, 17-19 May 2006)
 
* Poverty in Lithuania Today // Aspects of poverty in Russia, Baltic States and Finland. Helsinki, STAKES, 8-9 September 2006
* Tax-Benefit Microsimulation in New Member States. Tax-benefit system in Lithuania. 2006 03 23. Tallinn.
* Seminaras ,,Europos socialinis modelis ir NVO veikla“. Briuselis, ICSW. 2006 03 20-22
* Socialinio darbo seminaras. Olztyn Olztyno universitetas. 2006 1019-22
* The needs of people. ICSW European Region. The Future of the European Social Model. 1-3 June 2005. Lucerne.
* Lazutka R. Gerovės kapitalizmo raidos problemos Lietuvoje. ''Lietuvos ekonominė padėtis Europoje ir globalioje erdvėje''. Vilnius: Ekonomikos tyrimų centras, 2007, p. 61-82.
 
* Lazutka R. Pension Reform in Lithuania // E. Fultz (ed.). Pension Reforms in the Baltic States. Budapest: International Labour Office, 2006, p. 267-350.
* Lazutka R. Equal Opportunities for Individuals, Groups and Nations // STEPP (mokslo darbai), Vilnius: VU Specialiosios psichologijos laboratorija, 2007, Nr.4, p. 45-59.
* Lazutka R. Socialinio darbo studijos Vilniaus universitete: penkiolikos metų patirties refleksija // STEPP (mokslo darbai), Vilnius: VU Specialiosios psichologijos laboratorija, 2007, Nr. 4, p. 45-59 (su bendraautorium Bagdonu, A.).
* Lazutka R. Tarptautinės patirties taikymo sudarant Lietuvos skurdo žemėlapį galimybės // STEPP Nr.3, Vilnius: VU Specialiosios psichologijos laboratorija, 2006, p.60-74. (su bendraautore Ivaškaite V.).
* Lazutka R. Socialinė apsauga // Lietuva Europos Sąjungoje. Pirmieji metai. Vilnius, Socialinių tyrimų institutas, 2005, p. 109-147 (su bendraautoriais Žalimienė L., Skučienė, D., Šumskaitė, L.).
* Lazutka R. The Role of NGOs in Solving Problems of Every Day Life // Social Work and Civil Society. Collective Monograph. Saint-Petersburg. 2006. P. 140-189.
* Lazutka R. Financing Issyes of NGOs // Social Work and Civil Society. Collective Monograph. Saint-Petersburg. 2006. P. 140-189.
* Lazutka R., Žalimienė L., Andrejeva L., Skučienė D., Mikulionienė S. Pagyvenusių ir senų žmonių gerovė // Lietuvos gyventojų politikos strategijos metmenys. Vilnius: Socialinių tyrimų institutas, 2004, p. 55-78.
* Lazutka R., Skučienė D., Žalimienė L., Andrejeva L. Socialinė apsauga // Lietuva stojant į Europos Sąjungą. Ekonominė, sociologinė ir demografinė padėties analizė.- Vilnius, Socialinių tyrimų institutas, 2004, p. 27-46.
* Lazutka R. Ideological Origins and Economic Ends of the Pension Reform in Lithuania // Catalysts and Impediments of Economic Development in Central and Eastern Europe. Vilnius: Vilnius University Publishing House, 2004, p. 189-191. 
 
* Pension Reform in Lithuania //  Pension Restructuring in Central and Eastern Europe: Recent Developments in Policy and Implementation. Budapest, 9-10 December 2004. ILO.
* Socialinė apsauga Lietuvoje: pasiekimai, spragos ir suvaržymai // Lietuvos raida: ekonominis progresas ir nuosmukis visuomenėje? . 2004 gruodžio 1-3 d. Prancūzijos ambasada ir VU-TSPMI.
* Ideological Origins and Economic Ends of the Pension Reform in Lithuania – “ Catalysts and Impediments of Economic Development in Central and Eastern Europe” , October 14-15, 2004). Vilnius. Vilnius University
* Poverty Reduction Action Plan and JIM in Lithuania. – “Aligning Millennium Development Goals and the EU Social Inclusion Process”. UNDP. April 26-27, 2004, Vilnius, Lithuania.
* Social Protection in the Baltic Countries. – “Social European Enlargement. A Common Future of Social Security Systems”. INCA, Brussels, 25-26 September 2003.
* Social Protection in the Baltic Countries. – “Social European Enlargement. A Common Future of Social Security Systems”. INCA, Brussels, 25-26 September 2003.
* Lietuvos socialinė politika integruojantis į Europos Sąjungą, konferencijoje ,,Litauen und Europa”, Marburg, 7-10 11 2002.
* ,,Pensijų sistemos trijose Baltijos šalyse”, UNDP, OECD ir Lietuvos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos konferencija ,,Pensijų sistemos perspektyvos”, 2002 12 05-06. Vilnius.
* ,,Pajamų diferenciacija ir visuomenės gerovė” STI konferencija ,,Lietuvos socialinė raida: dilemos ir perspektyvos”. 2002 10 23.
* ,,Dalyvavimas pensijų reformoje” konferencijoje: Darbuotojų dalyvavimas pensijų reformoje. Vilnius 2002 10 04.
* ,,Šeima ir skurdas” konferencijoje ,,Šeima ir visuomenės senėjimas – XXI amžiaus problema”, 202 05 15, Vilnius
* Ekonominės plėtros galimybių panaudojimas skurdo mažinimui” konferencijoje ,,Skurdo mažinimo strategijos įgyvendinimo programos projekto pristatymas”, 2002 04 18, Vilnius.
* ,,Europos socialinis kodeksas” konferencijoje ,,Socialinių teisių įgyvendinimas Lietuvoje”, 2002 12 16, Vilnius.
* ,,Pensijų reformos Baltijos šalyse”, ,,Pensijų reforma ir kapitalų rinkos plėtra Lietuvoje”. 2002 12 17
* Socialinio darbo studijos Lietuvoje, seminare Parmos universitete 2002. 10 30 –2002 11 04
* ,,Pensijų reforma Lietuvoje” 11<sup>th</sup> XI Baltic conference on social security, 05 06 2002,
* ,,Dalyvavimas pensijų reformoje: piliečiai, rinkos, viešosios institucijos” Atviros Lietuvos fonde Vilnius 2002 06 26.
* Europos socialinio modelio tobulinimas bei stiprinimas ir jo reikšmė šalims kandidatėms konferencijoje ,,laisvas darbo jėgos judėjimas ES: naujos skiriamosios linijos ar laikini nepatogumai” 2002 04 19, Vilnius.
* “Gebėjimų stiprinimas skurdui kaime mažinti”// Skurdo mažinimas: nuo strategijos prie veiksmų”, Vilnius, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, UNDP, 2001.03.29.
* Poverty in Lithuania // The Conference on Poverty Reduction in the Baltic States,  Latvija, Ryga, 2000 m. vasario 10-11 d.
* Socialinių paslaugų plėtros strategija Lietuvai // Phare Consensus programos seminaras. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Vilnius. 1999m. lapkričio 26d.
* “Reforming Pension Policy in Lithuania”, UN Economic Commission for Europe Seminar “Consequences of the Financial Crisis in the ECE Region”. Geneva. 3-4 May, 1999.
 
* Gebėjimų stiprinimas skurdui kaime mažinti (''Capacity Building for Rural Poverty Reduction''), su kitais, [[2000]] m.
* Lazutka R. Socialinė apsauga // Žmogaus socialinė raida. Vilnius: Homo Liber, 2001,  p. 131-150.
 
* Lazutka R. Pajamos, vartojimas ir skurdas // Žmogaus socialinė raida. Vilnius: Homo Liber, 2001, p.101-116.
* Lazutka R. Poverty and the Formulation of an Anti-poverty Strategy in Lithuania // Poverty Reduction in Estonia, Latvia and Lithuania 2000. Riga: UNDP, 2000, p. 14-21.
* Lazutka R. Vaikų ir jaunimo gyvenimo lygis bei skurdas // Pranešimas apie žmogaus socialinę raidą Lietuvoje 2000 metais. Vilnius: JTVP, 2001.
* Lazutka R. Rinka prieš respubliką? // Valstybės kūrimo drama: krizė ir vizijos. Vilnius: Margi raštai, 2000, p.191-208.
* Lazutka R. To Improve or Privatise Public Pensions? // Population Ageing and the Reform of  Pension System. Ženeva: UN Economic Commission for Europe, 1999.  
* Lazutka R. Poverty and Strategies for its Reduction // Lithuania: From Transition to Convergence. Vilnius: Economic Research Centre, 1999, p. 241-264. 
* Lazutka R. Gyvenimo lygis ir skurdas. Pranešimas apie žmogaus socialinę raidą Lietuvoje. Vilnius: JTVP, 1998, p.57-69.
* Lazutka R. Social Security in Lithuania: a Review. // Helsinki: ETLA (The Research Institute of the Finish Economy), Discussion papers, No. 632, 1998, 27 p.
* Lazutka R. Restructuring Social Security // Lithuanian Economic Reforms: Practice & Perspectives. Vilnius: Margi raštai, 1997, p. 215-242.
* Lazutka R. Sveikatos draudimas tarpukario Lietuvoje // Sveikatos draudimas Lietuvoje.  Vilnius: Sveikatos ekonomikos centras, 1996, p. 11-22.
* Lazutka R. Economic Transition in the Baltics: Independence, Market Reforms and Child Well-Being in Lithuania. Frolence, 1995, p. 50, (su bendraautore Šniukštiene, Z.).
* Lazutka R. Social Security in Lithuania // Social Policy in Transition Societies. Helsinki, 1995, p. 103-113, (su bendraautore Kostelnickiene, V.).
* Lazutka R. Altere Menschen in Litauen - Gegenwartige Lage und Perspektiven fur die Zukunft // Wohnen und leben alter Menschen in Osteuropa, 1994, p.33-52 (su bendraautoriumi Šileika A.).
* Lazutka R. Organisation of Social Security in Lithuania // Restructuring Social Security in Central and Eastern Europe, Geneva: ISSA, 1994, p. 31-40.
 
* Mikroekonomika. Ekonomikos teorija, VU, su kitais, d. 1, [[1992]] m.
 
== Šaltiniai ==
Anoniminis naudotojas