Lietuvos Respublikos Seimas: Skirtumas tarp puslapio versijų

S
panaikinti pertekliniai neiginiai
S (Pridėtos koordinatės)
S (panaikinti pertekliniai neiginiai)
[[Vaizdas:Seimas door.JPG|thumb|200px|Seimo durys]]
[[Vaizdas:Baltijas Asamblejas 31.sesija Viļņā (8169253176).jpg|thumb|200px|2007 m. įrengta Seimo posėdžių salė]]
'''Lietuvos Respublikos Seimas''' (toliau Seimas) – [[Lietuva|Lietuvos]] [[parlamentas]], nacionalinė įstatymų leidžiamosios valdžios [[institucija]]. Seimą sudaro tiesiogiai ir slaptu balsavimu ketveriems metams išrinktas 141 [[Seimo narys]]. Seimas laikomas išrinktu, kai yra išrinkta ne mažiau kaipbent 3/5 Seimo narių. Naujai išrinktą Seimą susirinkti į pirmąjį posėdį, kuris turi įvykti ne vėliau kaip per 15 dienų po Seimo išrinkimo, kviečia [[Lietuvos Respublikos Prezidentas|Respublikos Prezidentas]].
 
Jeigu Respublikos Prezidentas nekviečia Seimo susirinkti, Seimo nariai renkasi patys kitą dieną pasibaigus 15 dienų terminui. Seimas kasmet renkasi į eilines pavasario bei rudens sesijas. Jos trunka nuo [[kovo 10]] iki [[birželio 30]] d. ir nuo [[rugsėjo 10]] iki [[gruodžio 23]] d.
 
[[Seimo Pirmininkas]] ne mažiau kaipbent trečdalio visų Seimo narių siūlymu, o [[Lietuvos Respublikos Konstitucija|Konstitucijos]] numatytais atvejais – Respublikos Prezidentas gali sukviesti neeilines sesijas.
 
Seimo posėdžiams vadovauja [[Seimo Pirmininkas]] arba vienas iš jo pavaduotojų. Po rinkimų pirmąjį Seimo posėdį pradeda vyriausias pagal amžių Seimo narys.
 
== Seimo funkcijos ==
'''Lietuvos Respublikos Seimas:'''
 
* svarsto ir priima [[LR Konstitucija|Konstitucijos]] pataisas;
 
== Seimo nario įgaliojimai ==
* Seimo nariu gali būti išrinktas Lietuvos Respublikos pilietis, ne jaunesnis kaipnuo 25 metų amžiaus, o visas Tautos atstovo teises įgyja tik po to, kai Seime prisiekia būti ištikimas Lietuvos Respublikai;
* Seimo nario pareigos, išskyrus jo pareigas Seime, nesuderinamos su jokiomis kitomis pareigomis valstybinėse įstaigose ir organizacijose, taip pat su darbu verslo, komercijos bei kitose privačiose įstaigose ar įmonėse;
* Savo įgaliojimų laikui Seimo narys atleidžiamas nuo pareigos atlikti krašto apsaugos tarnybą;
* Seimo nario pareigas, teises ir veiklos garantijas nustato įstatymas;
* Seimo narys turi teisę pateikti paklausimą Ministrui Pirmininkui, ministrams, kitų valstybės institucijų, kurias sudaro arba išrenka Seimas, vadovams. Šie privalo atsakyti žodžiu ar raštu Seimo sesijoje Seimo nustatyta tvarka;
* Sesijos metu ne mažesnė kaipnuo 1/5 Seimo narių grupė gali pateikti interpeliaciją Ministrui Pirmininkui ar ministrui;
* Seimo nario asmuo neliečiamas;
* Seimo narys be Seimo sutikimo negaligali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn, suimamas, negali būtiar kitaip suvaržoma jo laisvė tik su Seimo sutikimu;
* Seimo narys už balsavimus ar kalbas Seime negali būti persekiojamas. Tačiau už asmens įžeidimą ar šmeižtą jis gali būti traukiamas atsakomybėn bendrąja tvarka.
 
Seimo nario įgaliojimai nutrūksta, kai:
* pasibaigiaPasibaigia įgaliojimų laikas arba susirenka į pirmąjį posėdį pirmalaikiuose rinkimuose išrinktasis Seimas;
* Atsistatydina
* jis miršta;
* teismasTeismas pripažįsta jį neveiksniu;
* atsistatydina;
* Seimas panaikina jo mandatą apkaltos proceso tvarka;
* teismas pripažįsta jį neveiksniu;
* rinkimaiRinkimų pripažįstamirezultatai negaliojančiaisanuliuojami arba šiurkščiai pažeidžiamas rinkimų įstatymas;
* Seimas panaikina jo mandatą apkaltos proceso tvarka;
* pereinaPereina dirbti arba neatsisakopasilieka darbodarbe, nesuderinamonesuderinamame su Seimo nario pareigomis;
* rinkimai pripažįstami negaliojančiais arba šiurkščiai pažeidžiamas rinkimų įstatymas;
* netenkaPraranda Lietuvos Respublikos pilietybės.pilietybę
* pereina dirbti arba neatsisako darbo, nesuderinamo su Seimo nario pareigomis;
* Miršta
* netenka Lietuvos Respublikos pilietybės.
 
== Pirmalaikiai Seimo rinkimai ==
Pirmalaikiai Seimo rinkimai gali būti rengiami Seimo nutarimu, priimtu ne mažiau kaipbent 3/5 visų Seimo narių balsų dauguma.
 
Pirmalaikius Seimo rinkimus gali paskelbti ir Respublikos Prezidentas:
* jeigu Seimas per 30 dienų nuo pateikimo nepriėmė sprendimo dėl naujos Vyriausybės programos arba nuo Vyriausybės programos pirmojo pateikimo per 60 dienų du kartus iš eilės nepritarėatmetė Vyriausybės programaiprogramos siūlymą;
* Vyriausybės siūlymu, jeigu Seimas pareiškia tiesioginį nepasitikėjimą Vyriausybe.
 
Respublikos Prezidentas negaligali skelbti pirmalaikiųpirmalaikius Seimo rinkimųrinkimus, jeigu:
 
* iki Respublikos Prezidento kadencijos pabaigos liko mažiaudaugiau kaip 6 mėnesiai;
* po pirmalaikių Seimo rinkimų nepraėjopraėjo 6 mėnesiai.
 
Seimo nutarime ar Respublikos Prezidento akte dėl pirmalaikių Seimo rinkimų nurodoma naujo Seimo rinkimų diena. Naujo Seimo rinkimai turi būti surengti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo sprendimo dėl pirmalaikių rinkimų priėmimo.
 
PirmalaikųPirmalaikių Seimo rinkimų metu naujai išrinktas Seimas 3/5 visų Seimo narių balsų dauguma per 30 dienų nuo pirmosios posėdžio dienos gali paskelbti pirmalaikius Respublikos Prezidento rinkimus.
 
Tokiu atveju Respublikos Prezidentas, pageidaujantis dalyvauti rinkimuose, iš karto įregistruojamas kandidatu.
* Įstatymai Seime priimami laikantis įstatymo nustatytos procedūros;
* Įstatymai laikomi priimtais, jeigu už juos balsavo dauguma Seimo narių, dalyvaujančių posėdyje;
* Lietuvos Respublikos konstituciniai įstatymai priimami, jeigu už juos balsuoja daugiau kaip pusė visų Seimo narių, o keičiami ne mažesne kaipbent 3/5 visų Seimo narių balsų dauguma;
* Konstitucinių įstatymų sąrašą 3/5 Seimo narių balsų dauguma nustato Seimas;
* Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatos gali būti priimamos ir [[Referendumas|referendumu]];
* Seimo priimti įstatymai įsigalioja po to, kai juos pasirašo ir oficialiai paskelbia [[Lietuvos Respublikos Prezidentas]], jeigu pačiais įstatymais nenustatoma vėlesnė įsigaliojimo diena;
* Kitus Seimo priimtus aktus ir [[Seimo Statutas|Seimo statutą]] pasirašo [[Seimo Pirmininkas]]. Šie aktai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo, jeigu pačiais aktais nenustatoma kita įsigaliojimo tvarka.
* Respublikos Prezidentas Seimo priimtą įstatymą ne vėliau kaip per dešimt dienų po įteikimo arba pasirašo ir oficialiai paskelbia, arba motyvuotai grąžina Seimui pakartotinai svarstyti;
* Jeigu nurodytu laiku Seimo priimto įstatymo Respublikos Prezidentas negrąžina ir nepasirašo, toks įstatymas įsigalioja po to, kai jį pasirašo ir oficialiai paskelbia Seimo Pirmininkas;
* Referendumu priimtą įstatymą ar kitą aktą ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pasirašyti ir oficialiai paskelbti Respublikos Prezidentas;
* Jeigu nurodytu laiku tokio įstatymo Respublikos Prezidentas nepasirašo ir nepaskelbia, įstatymas įsigalioja po to, kai jį pasirašo ir oficialiai paskelbia Seimo Pirmininkas;
* Respublikos Prezidento grąžintą įstatymą Seimas gali iš naujo svarstyti ir priimti;
* Pakartotinai Seimo apsvarstytas įstatymas laikomas priimtu, jeigu buvo priimtos Respublikos Prezidento teikiamos pataisos ir papildymai arba jeigu už įstatymą balsavo daugiau kaip 1/2, o už konstitucinį įstatymą ne mažiau kaip 3/5 visų Seimo narių;
* Tokius įstatymus Respublikos Prezidentas privalo ne vėliau kaip per tris dienas pasirašyti ir nedelsiant oficialiai paskelbti.
 
== Seimo kadencijos ==
822

pakeitimai