Romanas Januškevičius: Skirtumas tarp puslapio versijų

14 574 pridėti baitai ,  prieš 4 metus
nėra keitimo aprašymo
[[1960]]–[[1971]] m. mokėsi [[Vilniaus Simono Daukanto gimnazija|Vilniaus 23-iojoje vidurinėje mokykloje]], 1971–[[1976]] m. studijavo [[Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas|Vilniaus universiteto Matematikos ir mechanikos fakultete]]. 1976–[[1978]] m. – studijavo [[aspirantūra|aspirantūroje]], kėlė kvalifikaciją [[stažuotė]]je Maskvos V. Steklovo matematikos institute.
 
[[1978]]–[[2006]] m. [[Matematikos ir informatikos institutas|Matematikos ir informatikos instituto]] jaunesnysis bei vyresnysis [[mokslo darbuotojas]] <ref name=vyresnmokslodarb>[[Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija|Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerija]]. Registracijos pažymėjimas. [https://drive.google.com/file/d/0B7Ogk6FURqDEcTRhbnpHTl8ySE0/view Romano Januškevičiaus vyresniojo mokslo darbuotojo atestatas. 1983 m.]</ref>. Po [[Habilituotas daktaras|habilituoto daktaro]] diplomo <ref>[https://romjanblog.files.wordpress.com/2016/04/rj-hab-dr-diplomas1.jpg Matematikos ir informatikos institutas, Romano Januškevičiaus habilituoto daktaro diplomas. 1993 m.]</ref> gavimo – vyriausiasis mokslo darbuotojas.
 
Nuo [[1997 m.]] – [[Vilniaus pedagoginis universitetas|Vilniaus pedagoginio universiteto]] (dabar – [[Lietuvos edukologijos universitetas|LEU]]) profesorius, [[2001]]-[[2012]] m. – LEU Senato narys, 2001-[[2011]] m. Senato Finansų komisijos pirmininkas, nuo 2001 m. – VPU Algebros ir skaičių teorijos katedros vedėjas. Nuo 2011 m. – reorganizuotos jungtinės Matematikos katedros vedėjas, [[2015]] m. - reorganizuotos jungtinės Matematikos, informatikos ir fizikos katedros vedėjas.<ref>[https://drive.google.com/file/d/0B7Ogk6FURqDEUEpkeDUwaUF6c2c/view Lietuvos edukologijos universitetas. LEU Matematikos, informatikos ir fizikos katedros darbuotojai 2016-09-02 dienos duomenimis.]</ref><ref name=kasyrakas />
 
=== Šeima ===
== Mokslų laipsniai ir pedagoginiai vardai ==
 
Mokslų laipsniai:
* [[1978]] m. Vilniaus universitete įteiktas fizikos-matematikos mokslų daktaro diplomas,<ref>[https://drive.google.com/file/d/0B7Ogk6FURqDEc29DZFRIaXo2ZlU/view Vilniaus universitetas. Romano Januškevičiaus fizikos-matematikos mokslų daktaro diplomas. 1978 m.]</ref> apgynus disertaciją „Stabilumo tyrimas kai kuriuose pasiskirstymų charakterizacijos uždaviniuose“,<ref>[http://www.mif.vu.lt/lmm/savadas/mat.html MIF VU. Lietuvos matematikų disertacijos. Romanas Januškevičius „Stabilumo tyrimas kai kuriuose pasiskirstymų charakterizacijos uždaviniuose“. 1978 m.]</ref> parašytą Maskvos Steklovo matematikos institute (mokslinis vadovas – prof. V. M. Zolotarev).<ref>[http://epubs.siam.org/doi/abs/10.1137/S0040585X97982700?journalCode=tprbau prof. V. M. Zolotarev]</ref>
* [[1993]] m. [[Lietuvos mokslo taryba]] nostrifikavo šį mokslo laipsnį, suteikdama matematikos [[Mokslų daktaras|mokslų daktaro]] mokslo laipsnį.
Pedagoginiai vardai:
 
* [[1983]] m. suteiktas [[Vyresnysis mokslo darbuotojas|vyresniojo mokslinio bendradarbio]] mokslinis vardas.<ref name=vyresnmokslodarb/>,
* [[2002]] m. suteiktas fizinių mokslų [[Profesorius|profesoriaus]] pedagoginis vardas.<ref>[https://romjanblog.files.wordpress.com/2016/07/rj-prof-atestatas-be-a-k.jpg Vilniaus pedagoginis universitetas. Profesoriaus Romano Januškevičiaus atestatas. 2002 m.]</ref>
 
== Svarbiausios tyrimų ir interesų sritys ==
 
Romanas Januškevičius yra paskelbęs daugiau kaip 130 mokslinių darbų <ref>[http://elaba.lvb.lt/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Janu%C5%A1kevi%C4%8Dius%2c+Romanas+&vl(304089016UI0)=creator&vl(304089015UI1)=all_items&vl(1UIStartWith0)=exact&fn=search&tab=local&mode=Basic&vid=ELABA&scp.scps=scope%3a(OCL02)%2cscope%3a(CENTRAL)&ct=lateralLinking Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos paieškos vartai. Paieškos rezultatai pagal tikslią frazę 'Januškevičius, Romanas'.]</ref> (su bendraautoriais ir be jų). Pagrindiniai straipsniai <ref>[https://aleph.library.lt/F/4JN3LV4NLKY1TQT4PXTCXA41Q1L83YII45S1N6UEGV6I44Y25L-02461?func=find-b&amp=&amp=&amp=&request=+Romanas+Janu%C5%A1kevi%C4%8Dius&find_code=WAU&local_base=vpu02&pds_handle=GUEST Lietuvos edukologijos universitetas. Mokslo publikacijos. Paieškos rezultatai pagal tikslią frazę 'Romanas Januškevičius'.]</ref> skirti:
* #[[Tikimybių teorija|tikimybiųTikimybių teorijos]] ir [[Matematinė statistika|statistikos]] charakterizacijos teoremų stabilumo tyrimui;
* #dorinio [[Ugdymas|ugdymo]] problemoms;
* #matematinio ugdymo problemoms, [[Kompiuteris|kompiuterių]] įtakos vaiko vystymuisi tyrimams. <ref name=kasyrakas />
 
[[Tikimybių teorija|Tikimybių teorijos]] ir [[Matematinė statistika|matematinės statistikos]] charakterizacijos teoremos – tai teoremos, kuriose nustatomas sąryšis tarp atsitiktinių dydžių ar atsitiktinių vektorių skirstinių tipo ir šių dydžių ar vektorių funkcijų bendrųjų savybių. Pavyzdžiui, dviejų tiesinių statistikų vienodo pasiskirstymo (ar nepriklausomumo, ar regresijos pastovumo ir pan.) savybė gali būti panaudota charakterizuoti įvairias populiacijas. Tačiau patikrinti šias savybes praktikoje (t.y. patikrinti praktikoje charakterizacijos teoremų prielaidų išpildymą) galima tik su tam tikra paklaida, t.y. tik su tam tikru tikslumo laipsniu. Todėl iškyla toks natūralus klausimas. Tarkime, kad charakterizacijos teoremos prielaidos išpildytos ne tiksliai, bet tik apytiksliai. Ar tokiu atveju galime tvirtinti, kad ir charakterizacijos teoremos išvados yra apytiksliai išpildytos? Jei taip, tai natūraliai iškyla sekanti problema: jei vienoje ar kitoje metrikoje yra išmatuota charakterizacijos teoremų prielaidų išpildymo paklaida, tai koks yra šios teoremos išvadų išpildymo laipsnis ir tikslumas vienoje ar kitoje metrikoje? Šiai charakterizacijos modelių stabilumo problematikai pašvęstos [[Monografija|monografijos]] [https://www.academia.edu/24648381/R.Yanushkevichius._Stability_characterizations_of_distributions._1 „Stability characterizations of distributions 1“] <ref>[https://www.academia.edu/24648381/R.Yanushkevichius._Stability_characterizations_of_distributions._1 R. Yanushkevichius. Stability characterizations of distributions (1991).] [https://drive.google.com/open?id=0B7Ogk6FURqDEMlpxUnBaaDItZHc Устойчивость характеризаций вероятностных распределений]. Vilnius, Mokslas, ISBN 5-420-00890-4. [http://elaba.lvb.lt/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=ELABA&search_scope=eLABa_Repository&docId=ELABAPDB4354872&fn=permalink eLABa išteklius.]</ref> ir [https://www.academia.edu/24648382/R.Yanushkevichius._Stability_characterizations_of_distributions._2 „Stability characterizations of distributions 2“] <ref name=scod2>[https://drive.google.com/file/d/0B7Ogk6FURqDEb1RrZzJveTYxMEk/view R. Yanushkevichius. Stability characterizations of some probability distributions (2014).] LAP Lambert Academic Publishing Gmbh & Co. ISBN 978-3-659-25389-8. [http://elaba.lvb.lt/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=ELABA&search_scope=eLABa_Repository&docId=ELABAPDB4354872&fn=permalink eLABa išteklius.]</ref> bei straipsniai tokiuose aukštą matematikos srityje citavimo indeksą (ir įtrauktų į [[Mokslinės informacijos institutas|ISI]] sąrašą) turinčiuose žurnaluose, kaip [http://www.tandfonline.com/toc/gsta20/41/4?nav=tocList Statistics]<ref>[https://drive.google.com/open?id=0B7Ogk6FURqDEcEwxQzlvSUNXSUk R. Yanushkevichius, O. Yanushkevichiene (2007). Stability of characterization by identical distribution of linear forms, Statistics: A Journal of Theoretical and Applied Statistics, 41, 345-362.]</ref>, [http://link.springer.com/search?query=Yanushkevichius&search-within=Journal&facet-journal-id=10440 Acta Applicandae Mathematicae]<ref>[https://drive.google.com/open?id=0B7Ogk6FURqDENW82cW8yam5aN1U R. Yanushkevichius, O. Yanushkevichiene (2003). On the stability of one characterization of stable distributions. Acta Applicandae Mathematicae, 79, 137-142.]</ref><ref>[https://drive.google.com/open?id=0B7Ogk6FURqDENW82cW8yam5aN1U R. Yanushkevichius (2007). On the stability of Eaton’s characterization by the properties of linear forms. Acta Applicandae Mathematicae, 96, 263–269].</ref>, [http://link.springer.com/search?query=Yanushkevichius&search-within=Journal&facet-journal-id=362 Statistical Papers] <ref>[https://drive.google.com/open?id=0B7Ogk6FURqDEb3M4eHJ4MFlnalE R. Yanushkevichius, O. Yanushkevichiene (2005), Stability of characterization of Weibull distribution. Statistical Papers, 46 (3), 459-468]</ref> ir [http://link.springer.com/search/page/1?facet-creator=%22R.+Yanushkevichius%22 kt.]
 
R. Januškevičiaus pedagoginės veiklos kryptys – matematikos ir informatikos mokytojų rengimas. Jis yra pirmosios taip vadinamos „dvigubo bakalauro“ universitetinių studijų programos <ref>[https://www.aikos.smm.lt/registrai/mokymo-programos/_layouts/15/asw.aikos.registersearch/objectformresult.aspx?o=prog&f=prog&key=4548&pt=of Matematikos ir informatikos mokymas]</ref> rengimo grupės vadovas ir pirmasis šios studijų programos komiteto pirmininkas. Šioje programoje 90 kreditų skiriama matematikos, tiek pat – informatikos, o likę 60 kreditų – pedagoginių studijų dalykų grupėms. Absolventui, įvykdžiusiam visą studijų programą ir surinkusiam 240 studijų kreditų bei sėkmingai apgynusiam baigiamuosius darbus, suteikiamas dalyko pedagogikos, matematikos ir informatikos bakalauro laipsnis ir pedagogo kvalifikacija. Dviejų dalykų pedagogo kvalifikacijos įgijimas leidžia absolventui lengviau prisitaikyti prie darbo rinkos pokyčių, padidina jo įsidarbinimo galimybes, turint omenyje galimybę dirbti ne tik matematikos, bet ir informacinių technologijų mokytoju. Ši studijų programa – išskirtinė iš visų Lietuvos aukštųjų mokyklų studijų programų ta prasme, kad matematikos ir informacinių technologijų dalykų pedagogai rengiami pagal dviejų dalykų pedagogų rengimo schemą, šiems mokomiesiems dalykams užtikrinant vienodą kreditų skaičių. Svarbu pabrėžti, kad šie dalykų moduliai parengti vadovaujantis naujausiais Matematikos bei Informatikos studijų krypčių aprašais. R. Januškevičius yra [http://www.skvc.lt/uploads/documents/files/Kokyb%C4%97s%20u%C5%BEtikrinimas/krypciu_aprasai/Matematikos_aprasas.pdf Matematikos studijų krypčių aprašo] ir [http://www.skvc.lt/uploads/documents/files/Kokyb%C4%97s%20u%C5%BEtikrinimas/krypciu_aprasai/Statistika.pdf Statistikos studijų krypčių aprašo] rengėjų grupės narys.
 
[[Tikimybių teorija|Tikimybių teorijos]] ir [[Matematinė statistika|matematinės statistikos]] kursams skirti šie R. Januškevičiaus vadovėliai ir metodinės priemonės:
*„Statistikos įvadas“<ref>[https://drive.google.com/open?id=0B7Ogk6FURqDETVl3LWRYVkhrWnM R. Januškevičius. Statistikos įvadas (2000). Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 172 psl.] ISBN 9986-869-57-9. [http://elaba.lvb.lt/ELABA:eLABa_Repository:ELABAPDB17189776 eLABa išteklius.]</ref><ref name=kasyrakas />;
*„Tikimybės“ <ref>[https://drive.google.com/open?id=0B7Ogk6FURqDEYzB5UjJTc0hTSWc R. Januškevičius, O. Januškevičienė. Tikimybės (elektroninis išteklius) : vadovėlis (2010); Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla,] ISBN 978-995520-506-7. [http://elaba.lvb.lt/ELABA:eLABa_Repository:ELABAPDB4262379 eLABa išteklius.]</ref><ref name=kasyrakas />;
*„Elementarusis tikimybių ir statistikos kursas informatikams. D.1. Tikimybių teorijos elementai“<ref>[https://drive.google.com/open?id=0B7Ogk6FURqDEMXJZREV2dGFHTUU R. Januškevičius, O. Januškevičienė. Elementarusis tikimybių ir statistikos kursas informatikams : (Elektroninis išteklius). D. 1. Tikimybių teorijos elementai (2006). Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla,] ISBN 9955200871. [http://elaba.lvb.lt/ELABA:LSCOP_LABT:ELABAPDB4180847 eLABa išteklius.]</ref><ref name=kasyrakas />;
*„Elementarusis tikimybių ir statistikos kursas informatikams. D. 2. Statistikos pradmenys“.<ref>[https://drive.google.com/open?id=0B7Ogk6FURqDEQmlBd1VQeDBzVGs R. Januškevičius, O. Januškevičienė. Elementarusis tikimybių ir statistikos kursas informatikams : (Elektroninis išteklius). D. 2. Statistikos pradmenys (2006). Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, ]ISBN 9955-20-088-X, ISBN 9955-20-089-8 (bendras) elektroninis išteklius.[http://elaba.lvb.lt/ELABA:LSCOP_LABT:ELABAPDB4180869 eLABa išteklius.]</ref><ref name=kasyrakas />.
 
Anglų matematikui, logikui ir filosofui ([https://en.wikipedia.org/wiki/Bertrand_Russell Bertrand Russel]) priskiriamas taip vadinamas barzdaskučio loginis [[paradoksas]]. Jis parodo, kad logiškai teisingai atrodanti taisyklė iš tiesų gali būti nekorektiška. Tokio tipo paradoksalios logine prasme situacijos sutinkamos ir [[Evangelija|Evangelijoje]]. Pvz., kaip gali šėtonas išvaryti šėtoną? (Morkaus 3:23). 2016 m. straipsnyje <ref name=straipsnis>[https://drive.google.com/file/d/0B7Ogk6FURqDERlpIdVdhVl8tNFE/view Romanas Januškevičius (Роман Янушкявичюс). Между логическим мышлением, математикой и верой. Вестник (2016), N 3(18), ISSN 2029-8986.]</ref> nagrinėjamas sąryšis tarp loginio [[Mąstymas|mąstymo]], [[Matematika|matematikos]] ir [[Tikyba ir dora|tikybos]]. Parodoma, kaip, taikant loginio mąstymo metodus, [[Nepriklausomybė|Nepriklausomybės]] pradžioje ir dar [[Ekonominė blokada (1990)|Lietuvos ekonominės blokados]] laikotarpiu R. Januškevičiui pavyko sudaryti, redaguoti ir net išleisti pirmuosius [https://www.orthodoxy.lt/e-biblioteka/ ortodoksų kalendorius], kuriuos vadovėlio formatu išleido mokyklinių vadovėlių [[Leidykla Šviesa|leidykla „Šviesa“]], o didžiuliu tiražu atspausdino [[Aušra (spaustuvė)|spaustuvė „Aušra“]]. Sprendžiant iš tuometinių skaitytojų atsiliepimų, eksperimentas pavyko – loginio mąstymo metodų dėka „daug kas tapo aišku ir suprantama“, „teko iš naujo permąstyti ir koreguoti gyvenimo vertybes“ ir pan. <ref name=straipsnis />
 
Doros pagrindams skirtas [[Atviros Lietuvos Fondas|Atviros Lietuvos fondo]] lėšomis išleistas R. Januškevičiaus ir O. Januškevičienės vadovėlis <ref>[https://drive.google.com/open?id=0B7Ogk6FURqDEVEZURzJqVDRlZzQ Р. Янушкявичюс, О. Янушкявичене. Основы нравственности (1996). «Atviros Lietuvos fondas», 312 psl., Vilnius. ISBN 9986-693-02-0.]</ref>. Kas yra [[žmogus]]? Kokia yra tikroji trumpoko žmogaus gyvenimo paskirtis? Kas nutiks po mirties? Ar visai viskas tada taip ir pasibaigs, o mes virsime paprasta komposto krūva? O gal priešingai, viskas tada tik prasidės? Ar egzistuoja žmogiškosios būties raidos dėsniai? Kur slypi riba tarp gėrio ir blogio? Ir kodėl gyvenime tiek daug neteisybės? Visi šie ir daug kitų klausimų nagrinėjami šioje knygoje. Vadovėlis dar septynis kartus buvo pakartotinai išleistas [[Maskva|Maskvoje]] (žr. [https://www.orthodoxy.lt/e-biblioteka/ ortodoksų e-biblioteką], „Основы нравственности“<ref>[https://drive.google.com/open?id=0B7Ogk6FURqDETjB1Q2RpaHZ3M0U Р. Янушкявичюс, О. Янушкявичене. Основы нравственности (2002). 4-ое издание. Издательство Про-Пресс, Москва. ISBN 5-89510-003-1.]</ref><ref>[http://predanie.ru/lib/book/175371/Р. Янушкявичюс, О. Янушкявичене. Основы нравственности (2010). 8-ое издание. Издательство Про-Пресс, 512 стр., Москва, 2011. ISBN 978-5-89510-039-4.]</ref><ref>[http://pravoslavie58region.ru/index.php?loc=shkola-osnovy-nravstvennosti.htm Р. Янушкявичюс, О. Янушкявичене. Основы нравственности. ISBN 5-98571-011-4 (on-line)]</ref>) ir išverstas į [[Ukrainų kalba|ukrainiečių kalbą]] ([http://biblioteka.lavra.ua/index.php?topic=book&mfn=5023&lang=rus „Основи благочестя: бесіди з етики для старшокласників“])<ref>[https://drive.google.com/file/d/0B7Ogk6FURqDEX0lLLVhQMi16em8 Р. Янушкявічюс, О. Янушкявічене. Основи благочестя. Бесіди з етики для старшокласників (2005). Издательство Астро, 570 стр., Киев.]</ref>. Kartu su O.Januškevičiene yra kolektyvinės monografijos [https://aleph.library.lt/F/UGB4T6T4G833FB4E8G7AXXCJPVNTFDS2TAP5GM5EHDK1GNXN58-10594?func=full-set-selected „Ugdymo dvasingumo kontekstas“]<ref>[https://drive.google.com/open?id=0B7Ogk6FURqDEUVZheG11WGhuWW8 Ugdymo dvasingumo kontekstas = Context of spirituality of education: kolektyvinė monografija (2014) / (sudarytojas ir rengėjas Jonas Kievišas). Vilnius : Žuvėdra, 2014. 399 p.]</ref> bendraautoriai.<ref name=kasyrakas />
 
== Faktai ir apdovanojimai ==
 
1992-2010 kaip Vilniaus ir Lietuvos [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC_(%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD) metropolito Chrizostomo] patarėjas ir asmeninis sekretorius aktyviai dalyvavo Lietuvos stačiatikių ([[Ortodoksija|ortodoksų]]) nekilnojamojo turto denacionalizacijos procese „Вильнюсскому православному Свято-Духову монастырю - 400 лет.“<ref>[https://drive.google.com/open?id=0B7Ogk6FURqDESHJaQUFwenBEeGs Romanas Januškevičius (Роман Янушкявичюс). Вильнюсскому православному Свято-Духову монастырю - 400 лет. Vilniaus stačiatikių Šventosios Dvasios vienuolynui - 400 metų. 1996. 24 p.] ISBN 998-675-011-3. [http://elaba.lvb.lt/ELABA:eLABa_Repository:ELABAPDB15536258 eLABa išteklius ]</ref>). Už tai ir už aktyvų dalyvavimą dvasinio atgimimo procese metropolito Chrizostomo teikimu <ref>[https://romjanblog.files.wordpress.com/2016/07/metropolito-chrizostomo-raportas.jpg Vilniaus ir Lietuvos arkivyskupo Chrizostomo 1997-06-13 Tarnybinis raportas Maskvos ir visos Rusijos patriarchui Aleksijui II dėl R. Januškevičiaus apdovanojimo.]</ref> [[Maskva|Maskvos]] ir visos Rusijos patriarchas Aleksijus II 1997-07-27 vizito į [[Lietuva|Lietuvą]] metu apdovanojo R. Januškevičių šventojo kunigaikščio [https://drive.google.com/open?id=0B7Ogk6FURqDEVDV4ZnllZGt3bDQ Danieliaus III laipsnio ordinu]<ref name=kasyrakas />.
Pagrindiniai straipsniai <ref>[https://aleph.library.lt/F/4JN3LV4NLKY1TQT4PXTCXA41Q1L83YII45S1N6UEGV6I44Y25L-02461?func=find-b&amp=&amp=&amp=&request=+Romanas+Janu%C5%A1kevi%C4%8Dius&find_code=WAU&local_base=vpu02&pds_handle=GUEST Lietuvos edukologijos universitetas. Mokslo publikacijos. Paieškos rezultatai pagal tikslią frazę 'Romanas Januškevičius'.]</ref> skirti:
* [[Tikimybių teorija|tikimybių teorijos]] ir [[Matematinė statistika|statistikos]] charakterizacijos teoremų stabilumo tyrimui;
* dorinio [[Ugdymas|ugdymo]] problemoms;
* matematinio ugdymo problemoms, [[Kompiuteris|kompiuterių]] įtakos vaiko vystymuisi tyrimams. <ref name=kasyrakas />
 
1993-09-05 R. Januškevičius dalyvavo [http://www.piligrimukelias.lt/index.php?id=60 ekumeniniame susitikime] su [[Popiežius|popiežiumi]] [[Jonas Paulius II|Jonu Pauliumi II]] Apaštališkojoje nunciatūroje Vilniuje, kurio metu popiežiaus fotografas [https://drive.google.com/file/d/0B7Ogk6FURqDEcmZvSnUyeWdVaUE/view užfiksavo šį susitikimą]<ref name=kasyrakas />.
R. Januškevičiaus pedagoginės veiklos kryptys – matematikos ir informatikos mokytojų rengimas. Jis yra pirmosios taip vadinamos „dvigubo bakalauro“ universitetinių studijų programos <ref>[https://www.aikos.smm.lt/registrai/mokymo-programos/_layouts/15/asw.aikos.registersearch/objectformresult.aspx?o=prog&f=prog&key=4548&pt=of Matematikos ir informatikos mokymas]</ref> rengimo grupės vadovas ir pirmasis šios studijų programos komiteto pirmininkas.
 
== Publikacijos, vadovėliai, metodinės priemonės ==
== Nuorodos ==
 
* [[Visuotinė lietuvių enciklopedija]], T. VIII (Imhof-Junusas), [https://drive.google.com/file/d/0B7Ogk6FURqDESDJlaFJfMGV0eE0/view Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. Romanas Januškevičius. Vilnius, 2005. psl. 531.]
* [http://elaba.lvb.lt/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Janu%C5%A1kevi%C4%8Dius%2c+Romanas+&vl(304089016UI0)=creator&vl(304089015UI1)=all_items&vl(1UIStartWith0)=exact&fn=search&tab=local&mode=Basic&vid=ELABA&scp.scps=scope%3a(OCL02)%2cscope%3a(CENTRAL)&ct=lateralLinking Svarbiausių mokslinių ir metodinių eLABa publikacijų sąrašas]
* [http://aleph.library.lt/F?func=find-b&request=%20Romanas+Janu%C5%A1kevi%C4%8Dius&find_code=WAU&local_base=vpu02 Svarbiausių mokslinių ir metodinių LEU publikacijų sąrašas]
 
{{DEFAULTSORT:Januškevičius, Romanas}}
[[Kategorija:Lietuvos matematikai]]
[[Kategorija:Lietuvos matematikai tikimybininkai]]
[[Kategorija:Lietuvos informatikai]]
34

pakeitimai