Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija: Skirtumas tarp puslapio versijų

== Struktūra ir vadovai ==
Ministerija suskirstyta į 4 departamentus bei 25 skyrius<ref>[http://www.smm.lt/apie_ministerija/struktura.htm Struktūra]</ref>:
* Bendrojo ugdymo departamentas:
* Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamentas:</br>Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrius, Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyrius, Profesinio mokymo ir orientavimo skyrius, Neformalaus ugdymo ir švietimo pagalbos skyrius.
** Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrius,
* Studijų, mokslo ir technologijų departamentas:</br> Koleginių studijų skyrius, Universitetinių studijų skyrius, Mokslo skyrius, Technologijų ir inovacijų skyrius, Akademinio mobilumo ir tęstinio mokymo skyrius.
** Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyrius,
* Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamentas:</br> ES paramos valdymo skyrius, ES paramos įgyvendinimo skyrius.
** Švietimo pagalbos skyrius.
* Ekonomikos departamentas:</br> Švietimo ekonomikos skyrius, Mokslo ir studijų ekonomikos skyrius, Investicijų skyrius, Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius.
* Studijų, mokslo ir technologijų departamentas:
** Studijų skyrius,
** Mokslo skyrius,
** Technologijų ir inovacijų skyrius.
* Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamentas:
** Mokyklų veiklos skyrius,
** Regioninės politikos analizės skyrius,
** Regioninių mokyklų skyrius
 
* Mokymosi visą gyvenimą departamentas
Savarankiški skyriai: Strateginių programų biuras, Komunikacijos skyrius, Vidaus audito skyrius, Tarptautinio bendradarbiavimo skyrius, Teisės skyrius, Personalo skyrius, Informacinių sistemų ir dokumentų tvarkymo skyrius, Buhalterinės apskaitos skyrius, Bendrųjų reikalų skyrius.
** Profesinio mokymo skyrius,
** Neformalaus švietimo skyrius,
** Pedagogų veiklos skyrius.
* Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamentas:</br> ES paramos valdymo skyrius, ES paramos įgyvendinimo skyrius.
** ES paramos valdymo skyrius,
** ES paramos įgyvendinimo skyrius.
* Tarptautinio bendradarbiavimo ir Europos integracijos departamentas:
** Europos Sąjungos ir tarptautinių organizacijų skyrius,
** Dvišalio bendradarbiavimo skyrius
* Ekonomikos departamentas:
** Švietimo ekonomikos skyrius,
** Mokslo ir studijų ekonomikos skyrius,
** Investicijų skyrius,
** Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius.
 
* Savarankiški skyriai: Užsienio lietuvių skyrius, Strateginių programų biuras, Komunikacijos skyrius, Vidaus audito skyrius, Tarptautinio bendradarbiavimo skyrius, Teisės skyrius, Personalo skyrius, Informacinių sistemų ir dokumentų tvarkymo skyrius, Buhalterinės apskaitos skyrius, Bendrųjų reikalų skyrius.
 
Pavaldžios institucijos:
Anoniminis naudotojas