Energijos skirstymo operatorius: Skirtumas tarp puslapio versijų

== Ūkis ==
 
ESO valdo 121,698 tūkst. km elektros linijų: 78,7 proc. jų sudaro elektros oro linijos, o 21,3 proc. – elektros kabeliai. Bendrovė taip pat eksploatuoja 8,4 tūkst. km skirstomųjų dujotiekių.
LESTO aptarnauja 1,577 mln. klientų visoje Lietuvoje. Šalyje veikia 45 LESTO klientų aptarnavimo centrai.
 
94,98 proc. ESO akcijų valdo „Lietuvos energija“, UAB. Kiti akcininkai – 5,02 proc.
Bendrovės valdomas turtas lygus 5,3 mlrd. Lt. LESTO ūkį sudaro 123,75 tūkst. km elektros linijų: 82,7 proc. jų sudaro elektros oro linijos, o 18,3 proc. – elektros kabeliai. Taip pat LESTO ūkį sudaro 930 vnt. 110/35 kV transformatorių pastočių ir skirstomųjų punktų ir 35 913 vnt. transformatorinių. Bendrovės aptarnaujamas plotas kvadratiniais kilometrais siekia 65,3 tūkst. km2.
 
Bendrovės įstatinis kapitalas – 603 944 593 Lt, padalytas į 603 944 593 paprastąsias vardines 1 Lt nominalios vertės akcijas. 2011 m. sausio 17 d. LESTO įtraukta į NASDAQ OMX Vilnius oficialųjį prekybos sąrašą. LESTO akcininkai: UAB „Visagino atominė elektrinė“ – 82,63 proc., E. ON Ruhrgas International GmbH – 11,76 proc., kiti akcininkai – 5,61 proc.
 
== Išnašos ==
7

pakeitimai