Finansinė ataskaita: Skirtumas tarp puslapio versijų

21 pridėtas baitas ,  prieš 6 metus
S
S (wz prastinimas)
'''Finansinė ataskaita''' - – formalus [[dokumentas]], nusakantis [[įmonė]]s ar kitos organizacijos [[finansinė būklė|finansinę būklę]] ir veiklą. Ją parengia [[apskaitininkas|apskaitininkai]]. Dažniausiai šis bendro pobūdžio terminas tapatinamas su [[finansinės atskaitomybės ataskaitos|finansinės atskaitomybės ataskaitomis]], kurios rengiamos remiantis konkrečiais [[finansinės atskaitomybės standartai]]s ataskaitinio laikotarpio (pavyzdžiui, finansinių metų ar finansinio ketvirčio) pabaigoje. Finansinių ataskaitų sudarymo tikslas  – patenkinti informacijos vartotojų poreikius gauti teisingą informaciją apie įmonės [[finansinė būklė|finansinę būklę]], veiklos rezultatus ir [[pinigų srautai|pinigų srautus]], kurie daugeliui finansinių ataskaitų vartotojų padeda priimti ekonominius sprendimus.
Finansinė ataskaita taip pat parodo vadovybei patikėtų išteklių tvarkymo rezultatus. Kad būtų pasiektas šis tikslas, finansinėse ataskaitose pateikiama informacija apie ūkio subjekto turtą, įsipareigojimus, nuosavybę, pajamas ir sąnaudas, įskaitant pelną ir nuostolius, savininkų įmokas ir paskirstymą savininkams kaip nuosavybės valdytojams ir [[pinigų srautai|pinigų srautus]]. Šie duomenys drauge su kita aiškinamajame rašte pateikiama informacija padeda finansinių ataskaitų vartotojams numatyti būsimuosius ūkio subjekto [[pinigų srautai|pinigų srautus]] ir ypač jų laiką bei tikimybę.
 
== Sandara ==
Paprastai įmonės ir kitos organizacijos rengia tik pagal įstatymus privalomas finansines ataskaitas. Šių privalomų finansinių ataskaitų rinkinys yra vadinamas [[finansinės atskaitomybės ataskaitos|finansinės atskaitomybės ataskaitomis]] arba [[metonimija|metonimiškai]] ir ypač šnekamojoje kalboje tiesiog „finansine atskaitomybe“. Šį rinkinį paprastai sudaro:
* [[Balansas]] - – finansinė ataskaita, kurioje nurodomas visas įmonės turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną.
* [[Pelno (nuostolio) ataskaita]] - – finansinė ataskaita, kurioje nurodomos visos įmonės ataskaitinio laikotarpio pajamos, sąnaudos ir veiklos rezultatai  – pelnas arba nuostoliai.
* [[Pinigų srautų ataskaita]] - – finansinė ataskaita, kurioje nurodomos įmonės ataskaitinio laikotarpio pinigų ir pinigų ekvivalentų įplaukos ir išmokos.
* [[Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita]] - – finansinė ataskaita, kurioje pateikiami duomenys apie įmonės nuosavo kapitalo pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.
 
== Reglamentavimas ==
 
== Šaltiniai ==
* [http://www.apskaitosinstitutas.lt/docs/1%20VAS%20-%202%20redakcija.pdf Apskaitos instituto verslo apskaitos standartas „Finansinė atskaitomybė“, 2006  m. [[gruodžio 31]] d. redakcija]
* [http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=324382 LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas.]
* [http://www.finmin.lt/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1.80 LR Finansų ministerija. Įmonių finansinė atskaitomybė.]
* [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R1126:20081221:LT:PDF Tarptautiniai apskaitos standartai - – lankstinukas.]
 
[[Kategorija:Finansinė ataskaita]]
16 381

pakeitimas